Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10170/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
EXPAND s.r.o.
  (from: 01/08/1996)
Registered seat: 
Továrenská 1
Šurany 942 01
  (from: 06/10/2004)
Dostojevského rad 17
Bratislava 811 09
  (from: 04/30/2003 until: 06/09/2004)
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (from: 12/18/2000 until: 04/29/2003)
Panská 33
Bratislava 801 01
  (from: 01/08/1996 until: 12/17/2000)
Identification number (IČO): 
35 681 284
  (from: 01/08/1996)
Date of entry: 
01/08/1996
  (from: 01/08/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/08/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 04/03/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/03/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/03/2001)
reklamná činnosť
  (from: 04/03/2001)
leasingová činnosť
  (from: 04/03/2001)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 04/03/2001)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 04/03/2001)
požičovňa motorových vozidiel
  (from: 04/03/2001)
predaj motorových vozidiel
  (from: 04/03/2001)
prechodné ubytovanie po triedu ***
  (from: 04/03/2001)
sprostredkovateľská činnosť v doprave
  (from: 04/03/2001)
usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 04/03/2001)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 04/03/2001)
murárstvo
  (from: 08/15/2002)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/08/1996 until: 04/02/2001)
Partners: 
Marek Rybár
Štefana Králika 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/30/2003)
Marián Čičmanec
Hraničná 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/25/2002 until: 08/13/2002)
Marián Čičmanec
Hraničná 339/11
Bratislava - Ružinov
Slovak Republic
  (from: 04/03/2001 until: 01/06/2002)
Ildiko Koháry
Z. Kodálya 44
Galanta
Slovak Republic
  (from: 01/07/2002 until: 02/24/2002)
Ing. Miroslav Králik
Sládkovičova 1231/7
Kysucké Nové Mesto 024 01
Slovak Republic
  (from: 01/08/1996 until: 12/17/2000)
Miroslav Matúšek
Romanova 46
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/25/2002 until: 08/13/2002)
Ing. Pavel Poledňák
Nám. Slobody 1887/40
Dolný Kubín 026 01
Slovak Republic
  (from: 01/08/1996 until: 12/17/2000)
Anton Siekel
Šusteková 21
Bratislava 850 14
Slovak Republic
  (from: 04/03/2001 until: 01/06/2002)
Anton Siekel
Šustekova 21
Bratislava 850 14
Slovak Republic
  (from: 12/18/2000 until: 04/02/2001)
Anton Siekel
Šustekova 21
Bratislava 850 14
Slovak Republic
  (from: 01/08/1996 until: 12/17/2000)
Ladislav Szabó
Z. Kodálya 44
Galanta
Slovak Republic
  (from: 01/07/2002 until: 02/24/2002)
Peter Škoda
Štúrova 394
Sekule
Slovak Republic
  (from: 08/14/2002 until: 04/29/2003)
Ing. Ján Tušim
Gemerská 1
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 01/08/1996 until: 12/17/2000)
Ing. Stanislav Žofčák
Hornádska 30
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/18/2000 until: 04/02/2001)
Ing. Stanislav Žofčák
Murgaša 3
Michalovce 071 01
Slovak Republic
  (from: 01/08/1996 until: 12/17/2000)
Radovan Vítek
Minská 41
Brno 616 00
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Varšavská 16
Bratislava 831 02
  (from: 01/08/1996 until: 12/17/2000)
Contribution of each member: 
Marek Rybár
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 04/30/2003)
Radovan Vítek
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 01/08/1996 until: 12/17/2000)
Ing. Miroslav Králik
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 01/08/1996 until: 12/17/2000)
Ing. Ján Tušim
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/08/1996 until: 12/17/2000)
Ing. Stanislav Žofčák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/08/1996 until: 12/17/2000)
Ing. Pavel Poledňák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/08/1996 until: 12/17/2000)
Anton Siekel
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/08/1996 until: 12/17/2000)
Anton Siekel
Amount of investment: 370 000 Sk Paid up: 370 000 Sk
  (from: 12/18/2000 until: 04/02/2001)
Ing. Stanislav Žofčák
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/18/2000 until: 04/02/2001)
Anton Siekel
Amount of investment: 370 000 Sk Paid up: 370 000 Sk
  (from: 04/03/2001 until: 01/06/2002)
Marián Čičmanec
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/03/2001 until: 01/06/2002)
Ladislav Szabó
Amount of investment: 370 000 Sk Paid up: 370 000 Sk
  (from: 01/07/2002 until: 02/24/2002)
Ildiko Koháry
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/07/2002 until: 02/24/2002)
Marián Čičmanec
Amount of investment: 370 000 Sk Paid up: 370 000 Sk
  (from: 02/25/2002 until: 08/13/2002)
Miroslav Matúšek
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/25/2002 until: 08/13/2002)
Peter Škoda
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 08/14/2002 until: 04/29/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/30/2003)
konatelia
  (from: 08/14/2002 until: 04/29/2003)
konatelia
  (from: 02/25/2002 until: 08/13/2002)
Individual managing director
  (from: 01/07/2002 until: 02/24/2002)
konatelia
  (from: 04/03/2001 until: 01/06/2002)
Individual managing director
  (from: 12/18/2000 until: 04/02/2001)
konatelia
  (from: 01/08/1996 until: 12/17/2000)
Marek Rybár
Štefana Králika 8
Bratislava
From: 12/12/2002
  (from: 04/30/2003)
Marián Čičmanec
Hraničná 339/11
Bratislava - Ružinov
  (from: 04/03/2001 until: 01/06/2002)
Marián Čičmanec - Konateľ
Hraničná 11
Bratislava
From: 02/07/2002 Until: 05/29/2002
  (from: 02/25/2002 until: 08/13/2002)
Miroslav Matúšek - Konateľ
Romanova 46
Bratislava
From: 02/07/2002 Until: 05/29/2002
  (from: 02/25/2002 until: 08/13/2002)
Anton Siekel
Šustekova 21
Bratislava 850 14
  (from: 12/18/2000 until: 04/02/2001)
Anton Siekel
Šusteková 21
Bratislava 850 14
  (from: 04/03/2001 until: 01/06/2002)
Ladislav Szabó
Z. Kodálya 44
Galanta
  (from: 01/07/2002 until: 02/24/2002)
Peter Škoda
Štúrova 394
Sekule
From: 05/29/2002
  (from: 08/14/2002 until: 04/29/2003)
Ing. Ján Tušim
Gemerská 1
Bratislava 821 08
  (from: 01/08/1996 until: 12/17/2000)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 04/30/2003)
Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 08/14/2002 until: 04/29/2003)
Menom spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
  (from: 02/25/2002 until: 08/13/2002)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 01/07/2002 until: 02/24/2002)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 04/03/2001 until: 01/06/2002)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 12/18/2000 until: 04/02/2001)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 01/08/1996 until: 12/17/2000)
Capital: 
400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 02/25/2002)
400 000 Sk
  (from: 01/08/1996 until: 02/24/2002)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 13.10.1995 o založení spoločnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 17081
  (from: 01/08/1996)
Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 5.12.2000.
  (from: 12/18/2000)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždený dňa 31.1.2001. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.2.2001.
  (from: 04/03/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2001. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.12.2001.
  (from: 01/07/2002)
Ladislav Szabó deň zániku funkcie: 7.2.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.2.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.2.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 7.2.2002.
  (from: 02/25/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2002. Marián Čičmanec, deň zániku funkcie: 29.5.2002. Miroslav Matúšek, deň zániku funkcie: 29.5.2002.
  (from: 08/14/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.8.2002.
  (from: 08/15/2002)
Prevod obchodného podielu dňa 12.12.2002. Na valnom zhromaždení dňa 12.12.2002 schválená zmena zakladateľskej listiny. Peter Škoda, deň zániku funkcie 12.12.2002.
  (from: 04/30/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.5.2004 o zmene sídla spoločnosti. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 31.5.2004.
  (from: 06/10/2004)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person