Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  973/S

Business name: 
Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.
  (from: 01/26/1993)
Registered seat: 
Zábava 442/44
Ľubietová 976 55
  (from: 04/25/2019)
J.J. Kmeťa 90/92
Ľubietová 976 55
  (from: 06/17/2009 until: 04/24/2019)
J.J. Kmeťa 92/90
Ľubietová 976 55
  (from: 05/25/2009 until: 06/16/2009)
90
Ľubietová 976 55
  (from: 05/17/1995 until: 05/24/2009)
Ľubietová 976 55
  (from: 01/26/1993 until: 05/16/1995)
Identification number (IČO): 
31 579 043
  (from: 01/26/1993)
Date of entry: 
01/26/1993
  (from: 01/26/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/26/1993)
Objects of the company: 
hospodárenie v Obecných lesoch podľa LHP (lesného hospodárskeho plánu) vrátane predaja nespracovanej drevenej hmoty za účelom spracovania alebo ďaľšieho predaja
  (from: 01/26/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho predajam konečnému spotrebiteľovi - v oblasti poľovníctva v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/17/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - v oblasti poľovníctva v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/17/1995)
sprostredkovanie obchodu v oblasti poľovníctva
  (from: 05/17/1995)
nákladná cestná doprava
  (from: 09/05/1997)
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 11/30/1999)
inžinierska činnosť v stavebníctve:
  (from: 11/30/1999)
obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve
  (from: 11/30/1999)
vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií
  (from: 11/30/1999)
rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (from: 11/30/1999)
zabezpečenie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí rozhodnutí a stavebných povolení
  (from: 11/30/1999)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 04/01/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/06/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/06/2010)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 11/20/2013)
Partners: 
Obec Ľubietová
Nám. V. Dunajského 1/1
Ľubietová 976 55
Slovak Republic
  (from: 12/31/2015)
Obec ĽUBIETOVÁ,
Ľubietová
Slovak Republic
  (from: 01/26/1993 until: 12/06/1998)
Obec ĽUBIETOVÁ,
Ľubietová 976 55
Slovak Republic
  (from: 04/01/2009 until: 12/30/2015)
Obec ĽUBIETOVÁ,
Ľubietová
Slovak Republic
  (from: 12/07/1998 until: 03/31/2009)
Contribution of each member: 
Obec ĽUBIETOVÁ,
  (from: 04/01/2009 until: 12/30/2015)
Obec Ľubietová
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/31/2015)
Obec ĽUBIETOVÁ,
Amount of investment: 131 000 Sk Paid up: 131 000 Sk
  (from: 01/26/1993 until: 12/06/1998)
Obec ĽUBIETOVÁ,
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/07/1998 until: 03/31/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/26/1993)
Jozef Rosenberger
E. Ruska 278/2
Ľubietová 976 55
From: 12/18/2015
  (from: 12/31/2015)
Ing. Peter Krč
Starohorská 42
Banská Bystrica 974 01
From: 01/01/2010
  (from: 01/26/2010 until: 12/30/2015)
Ing. Peter Krč
Starohorská 42
Banská Bystrica 974 01
From: 01/01/2010 Until: 12/18/2015
  (from: 12/31/2015 until: 12/30/2015)
Ing. Pavol Kútny
Tulská 103
Banská Bystrica
  (from: 01/26/1993 until: 11/29/1999)
Jozef Rosenberger
278
Ľubietová
  (from: 11/30/1999 until: 04/23/2003)
Jozef Rosenberger
278
Ľubietová
From: 09/14/1999
  (from: 04/24/2003 until: 01/25/2010)
Jozef Rosenberger
278
Ľubietová
From: 09/14/1999 Until: 12/31/2009
  (from: 01/26/2010 until: 01/25/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 01/26/1993)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/01/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/24/2003 until: 03/31/2009)
200 000 Sk
  (from: 12/07/1998 until: 04/23/2003)
131 000 Sk
  (from: 01/26/1993 until: 12/06/1998)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Černák
Zábava 464/17
Ľubietová 976 55
From: 06/01/2016
  (from: 06/28/2016)
Ing. Ján Doboš
Podlipa 611/29
Ľubietová 976 55
From: 06/01/2016
  (from: 06/28/2016)
Katarína Kubišová
Ortútska cesta 163
Malachov 974 05
From: 06/01/2016
  (from: 06/28/2016)
Marián Benka
Vansovej 4
Prešov 080 01
From: 03/26/2007
  (from: 07/12/2007 until: 01/25/2010)
Marián Benka
Vansovej 4
Prešov 080 01
From: 03/26/2007 Until: 12/31/2009
  (from: 01/26/2010 until: 01/25/2010)
RNDr. Soňa Bognárová - Člen
413
Ľubietová
  (from: 12/07/1998 until: 11/29/1999)
Ing. Pavol Černák
Zábava 17/464
Ľubietová 976 55
From: 06/21/2012
  (from: 08/03/2012 until: 02/18/2013)
Ing. Pavol Černák
Zábava 17/464
Ľubietová 976 55
From: 06/21/2012 Until: 11/22/2012
  (from: 02/19/2013 until: 02/18/2013)
Ing. Pavel Čuba - člen
467
Ľubietová
From: 12/14/2001
  (from: 04/24/2003 until: 08/02/2012)
Ing. Pavel Čuba - člen
467
Ľubietová
From: 12/14/2001 Until: 06/21/2012
  (from: 08/03/2012 until: 08/02/2012)
Ing. Ján Doboš
V. Dunajského 2/2
Ľubietová 976 55
From: 06/21/2012
  (from: 08/03/2012 until: 02/18/2013)
Ing. Ján Doboš
V. Dunajského 2/2
Ľubietová 976 55
From: 06/21/2012 Until: 11/22/2012
  (from: 02/19/2013 until: 02/18/2013)
Ivan Chládek
136
Ľubietová
  (from: 09/05/1997 until: 12/06/1998)
Mgr. Ivan Chládek - člen
136
Ľubietová
From: 01/17/2003 Until: 03/14/2003
  (from: 04/24/2003 until: 10/27/2003)
Ing. Ján Klinec - Člen
1, mája
Slovenská Ľupča
Until: 08/16/2001
  (from: 12/07/1998 until: 04/23/2003)
Ing. Kamil Kordík
J. J. Kmeťa 25/12
Ľubietová 976 55
From: 06/21/2012
  (from: 08/03/2012 until: 02/18/2013)
Ing. Kamil Kordík
J. J. Kmeťa 25/12
Ľubietová 976 55
From: 06/21/2012 Until: 11/22/2012
  (from: 02/19/2013 until: 02/18/2013)
Ing. Alena Kováčová
Podlipa 10/422
Ľubietová 976 55
From: 06/21/2012
  (from: 08/03/2012 until: 02/18/2013)
Ing. Alena Kováčová
Podlipa 10/422
Ľubietová 976 55
From: 06/21/2012 Until: 11/22/2012
  (from: 02/19/2013 until: 02/18/2013)
Ing. Alena Kováčová - člen
422
Ľubietová
From: 03/14/2003
  (from: 10/28/2003 until: 08/02/2012)
Ing. Alena Kováčová - člen
422
Ľubietová
From: 03/14/2003 Until: 06/21/2012
  (from: 08/03/2012 until: 08/02/2012)
Ing. Marek Krajčo
Poľovnícka 23
Banská Bystrica 974 06
From: 08/12/2004
  (from: 08/24/2004 until: 08/02/2012)
Ing. Marek Krajčo
Poľovnícka 23
Banská Bystrica 974 06
From: 08/12/2004 Until: 06/21/2012
  (from: 08/03/2012 until: 08/02/2012)
Ing. Miloslav Majer - Predseda
239
Ľubietová
Until: 08/16/2001
  (from: 12/07/1998 until: 04/23/2003)
Ing. Danka Majerová
494
Ľubietová
  (from: 09/05/1997 until: 12/06/1998)
Mgr. Peter Morong - člen
Clementisova 9
Brezno
From: 12/14/2001
  (from: 04/24/2003 until: 08/23/2004)
Mgr. Peter Morong - člen
Clementisova 9
Brezno
From: 12/14/2001 Until: 08/12/2004
  (from: 08/24/2004 until: 08/23/2004)
Pavol Šimun - Člen
35
Ľubietová
Until: 08/16/2001
  (from: 12/07/1998 until: 04/23/2003)
Ing. Pavel Zajac
2
Ľubietová
  (from: 09/05/1997 until: 12/06/1998)
Ing. Peter Pyšný
Kukučínova 1
Banská Bystrica 974 01
From: 06/01/2016 Until: 03/30/2020
  (from: 05/06/2020 until: 05/05/2020)
Ing. Peter Pyšný
Kukučínova 1
Banská Bystrica 974 01
From: 06/01/2016
  (from: 06/28/2016 until: 05/05/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 1/93 zo dňa 15.1.1993 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. . Starý spis: S.r.o. 2904
  (from: 01/26/1993)
. Spoločník dňa 27.1.1995 formou notárskej zápisnice NZ 40/95 schválil Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
  (from: 05/17/1995)
. Zapisuje sa zmena v súlade s uznesením valného zhromaždenia zo dňa 13.3.1997 napísanom vo forme NZ č. 37/97 na Notárskom úrade JUDr. Tatiany Mensatorisovej.
  (from: 09/05/1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia, zo dňa 08.07.1998, a Dodatok č. 3 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 12/07/1998)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 14.10.1999 v NZ 463/99 napísanej v NÚ Mgr. Zory Belkovej, Skuteckého 16, Banská Bystrica.
  (from: 11/30/1999)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.1.2003 bola schválená zmena zakladateľskej listiny a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 04/24/2003)
. Zapisujú sa zmeny podľa rozhodnutia valného zhromažde- nia spoločnosti zo dňa 14.3.2003.
  (from: 10/28/2003)
Date of updating data in databases:  04/20/2021
Date of extract :  04/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person