Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  379/L

Business name: 
CAPITAL TRADE obchodník s cennými papiermi, a.s.
  (from: 07/04/1996 until: 01/02/2009)
Registered seat: 
Rosinská cesta 2
Žilina 010 01
  (from: 09/21/1998 until: 01/02/2009)
J.M.Hurbana 1
Žilina 010 01
  (from: 07/04/1996 until: 09/20/1998)
Identification number (IČO): 
36 005 886
  (from: 07/04/1996)
Date of entry: 
07/04/1996
  (from: 07/04/1996)
Date of deletion: 
01/03/2009
  (from: 01/03/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/03/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/04/1996)
Objects of the company: 
obchodovanie s cennými papiermi vrátane vybratých činností uvedených v § 46 ods. 2 zák. č. 600/1992
  (from: 07/04/1996 until: 01/02/2009)
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (from: 07/04/1996 until: 01/02/2009)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 Zák. č. 600/92 Zb. v znení zmien a noviel
  (from: 07/04/1996 until: 01/02/2009)
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 07/04/1996 until: 01/02/2009)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/04/1996 until: 01/02/2009)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/04/1996 until: 01/02/2009)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/04/1996 until: 01/02/2009)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 07/04/1996 until: 01/02/2009)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového a firemného hospodárstva
  (from: 07/04/1996 until: 01/02/2009)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/04/1996 until: 01/02/2009)
realitné agentúry
  (from: 07/04/1996 until: 01/02/2009)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 07/04/1996 until: 01/02/2009)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/04/1996 until: 01/02/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/21/1998 until: 01/02/2009)
Managing board
  (from: 07/24/1996 until: 09/20/1998)
Managing board
  (from: 07/04/1996 until: 07/23/1996)
Ján Maceášik - člen
57
Žilina - Vranie
  (from: 07/04/1996 until: 07/23/1996)
Ján Maceášik - predseda
57
Žilina - Vranie
  (from: 07/24/1996 until: 09/20/1998)
Ing. Peter Mačor - predseda
Zoborská 11
Košice
  (from: 07/04/1996 until: 07/23/1996)
Jiřina Pustějovská - podpredseda
Berlínska 1679/5
Žilina
  (from: 09/21/1998 until: 12/01/1998)
Ján Samko - podpredseda
49
Žilina - Vranie
  (from: 07/04/1996 until: 09/20/1998)
Ivan Šprlák - člen
Hurbanova 28
Košice
  (from: 07/04/1996 until: 07/23/1996)
Ing. Ľudovít Tabaček - člen
Martinčekova 14
Žilina
  (from: 07/04/1996 until: 09/20/1998)
Zdeněk Pustějovský - predseda
Berlínska 1679/5
Žilina
  (from: 09/21/1998 until: 01/02/2009)
Zdeněk Pustějovský - člen
Berlínska 1679/5
Žilina
  (from: 09/21/1998 until: 01/02/2009)
Ivan Maďara - pdopredseda
Chabanecká 7
Banská Bystrica
  (from: 12/02/1998 until: 01/02/2009)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo spoločnosti koná a podpisuje v mene spoločnosti navonok tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis jeden člen predstavenstva.
  (from: 09/21/1998 until: 01/02/2009)
Predstavenstvo spoločnosti koná a podpisuje v mene spoločnosti navonok tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 07/24/1996 until: 09/20/1998)
Predstavenstvo spoločnosti koná a podpisuje v mene spoločnosti navonok tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený na podpisovom vzore, predseda a jeden člen predstavenstva spoločne.
  (from: 07/04/1996 until: 07/23/1996)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 07/04/1996 until: 01/02/2009)
Shares: 
Number of shares: 500
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/04/1996 until: 01/02/2009)
Supervisory board: 
PhDr. Viera Hoffmannová - člen
Limbová 3
Žilina
  (from: 07/04/1996 until: 09/20/1998)
Miroslv Holeš - člen
48
Žilina - Vranie
  (from: 07/04/1996 until: 09/20/1998)
Ing. Jozef Líška - predseda
59
Žilina - Vranie
  (from: 07/04/1996 until: 09/20/1998)
Ivan Maďara - predseda
Chabanecká 7
Banská Bystrica
  (from: 09/21/1998 until: 12/01/1998)
Jozef Jančí - predseda
U Pivovaru 6
Ostrava
Česká republika
  (from: 12/02/1998 until: 01/02/2009)
Miroslav Ptáček - člen
Ostravská 14
Opava
Česká republika
  (from: 09/21/1998 until: 01/02/2009)
Roman Rosík - člen
V.Nezvala 23
Opava
Česká republika
  (from: 09/21/1998 until: 01/02/2009)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 5 CbR 59/2007-29 zo dňa 25.08.2008, ktorým bola obchodná spoločnosť CAPITAL TRADE obchodník s cennými papiermi, a.s. zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom CAPITAL TRADE obchodník s cennými papiermi, a.s., so sídlom Rosinská cesta 2, 010 01 Žilina, IČO: 36 005 886 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 03.01.2009 VYMAZÁVA.
  (from: 01/03/2009)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 5.1.1996 podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1087
  (from: 07/04/1996 until: 01/02/2009)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.9. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/21/1998 until: 01/02/2009)
Date of updating data in databases:  05/24/2022
Date of extract :  05/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person