Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1098/V

Business name: 
GEODÉZIA VÝCHOD, a.s.
  (from: 12/22/1999 until: 01/04/2005)
Registered seat: 
Gemerská 3
Košice 040 01
  (from: 06/19/2000 until: 01/04/2005)
Identification number (IČO): 
36 195 464
  (from: 12/22/1999)
Date of entry: 
12/22/1999
  (from: 12/22/1999)
Date of deletion: 
01/05/2005
  (from: 01/05/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/05/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/22/1999)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 12/22/1999 until: 01/04/2005)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke číslo 1098/V pri: Obchodné meno: GEODÉZIA VÝCHOD, a.s. Sídlo: 040 01 Košice, Gemerská 3 IČO: 36 195 464 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K 13/03-20 zo dňa 25.3.2004 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom.
  (from: 01/05/2005)
Date of updating data in databases:  07/27/2021
Date of extract :  07/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person