Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21622/V

Business name: 
TREND drevovýroba, spol. s r.o.
  (from: 01/31/1995)
Trend drevovýroba spol. s r.o.
  (from: 08/22/1991 until: 01/30/1995)
Registered seat: 
Študentská 269/18
Košice 040 01
  (from: 06/12/2009)
ul. ČSA 280/33
Spišský Hrhov 052 02
  (from: 03/14/2008 until: 06/11/2009)
Rozvadze
Trenčianske Stankovce 913 11
  (from: 01/31/1995 until: 03/13/2008)
Trenčianske Stankovce
  (from: 08/22/1991 until: 01/30/1995)
Identification number (IČO): 
18 046 703
  (from: 08/22/1991)
Date of entry: 
08/22/1991
  (from: 08/22/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/22/1991)
Objects of the company: 
Výroba a predaj biliardových, gulečníkových a ruletových stolov, nábytku, výrobkov z dreva pre stavebné účely, vrátane realizácie drevených obalov
  (from: 01/31/1995)
sušenie dreva
  (from: 09/14/1998)
výroba a realizácia drevených obkladov
  (from: 09/14/1998)
prenájom biliardových stolov
  (from: 09/14/1998)
prevádzkovanie biliardových stolov
  (from: 09/14/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 12/27/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 12/27/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/27/2000)
kovovýroba a zámočníctvo
  (from: 12/27/2000)
sklenárstvo
  (from: 12/27/2000)
výroba a predaj biliardových, gulečníkov a ruletových stolov, nábytku, výrobkov z dreva pre stavebné účely, vrátane realizácie drevenných obkladov
  (from: 08/22/1991 until: 01/30/1995)
prevádzkovanie biliardových a gulečníkových klubov spojené s predajom občerstvenia
  (from: 08/22/1991 until: 01/30/1995)
zápožičná služby biliardových a gulečníkových stolov
  (from: 08/22/1991 until: 01/30/1995)
Partners: 
Zuzana Kovacsová
Družstevná 316
Veľký Horeš 076 52
Slovak Republic
  (from: 06/12/2009)
Jozef Fabo
515
Soblahov
Slovak Republic
  (from: 09/14/1998 until: 12/26/2000)
Jozef Fabo
515
Soblahov
Slovak Republic
  (from: 08/22/1991 until: 09/13/1998)
Ľubomír Jančo
103
Selec
Slovak Republic
  (from: 08/22/1991 until: 09/13/1998)
Ing. Ivan Macúch
Sady Cyrila a Metoda 21/16
Nová Dubnica 018 51
Slovak Republic
  (from: 12/27/2000 until: 03/13/2008)
František Ondrášek
1
Veľké Bierovce
Slovak Republic
  (from: 08/22/1991 until: 09/13/1998)
Dušan Petro
398
Trenčianske Stankovce
Slovak Republic
  (from: 12/27/2000 until: 03/13/2008)
Dušan Petro
398
Trenčianske Stankovce
Slovak Republic
  (from: 09/14/1998 until: 12/26/2000)
Dušan Petro
398
Trenčianske Stankovce
Slovak Republic
  (from: 08/22/1991 until: 09/13/1998)
Milan Pristach
297
Trenčianske Mitice
Slovak Republic
  (from: 09/14/1998 until: 12/26/2000)
Milan Pristach
297
Trenčianske Mitice
Slovak Republic
  (from: 08/22/1991 until: 09/13/1998)
Dušan Širila
Letná 353/47
Nálepkovo 053 33
Slovak Republic
  (from: 03/14/2008 until: 06/11/2009)
Contribution of each member: 
Zuzana Kovacsová
Amount of investment: 6 705,17 EUR Paid up: 6 705,17 EUR
  (from: 06/12/2009)
Dušan Petro
Amount of investment: 41 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 08/22/1991 until: 09/13/1998)
Jozef Fabo
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 08/22/1991 until: 09/13/1998)
Ľubomír Jančo
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 08/22/1991 until: 09/13/1998)
Milan Pristach
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 08/22/1991 until: 09/13/1998)
František Ondrášek
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 08/22/1991 until: 09/13/1998)
Dušan Petro
Amount of investment: 88 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 88 000 Sk
  (from: 09/14/1998 until: 12/26/2000)
Jozef Fabo
Amount of investment: 59 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 59 000 Sk
  (from: 09/14/1998 until: 12/26/2000)
Milan Pristach
Amount of investment: 55 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 55 000 Sk
  (from: 09/14/1998 until: 12/26/2000)
Dušan Petro
Amount of investment: 97 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 97 000 Sk
  (from: 12/27/2000 until: 03/13/2008)
Ing. Ivan Macúch
Amount of investment: 105 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 105 000 Sk
  (from: 12/27/2000 until: 03/13/2008)
Dušan Širila
Amount of investment: 202 000 Sk Paid up: 202 000 Sk
  (from: 03/14/2008 until: 06/11/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/12/2009)
konatelia
  (from: 12/27/2000 until: 06/11/2009)
Individual managing director
  (from: 09/14/1998 until: 12/26/2000)
konatelia
  (from: 01/31/1995 until: 09/13/1998)
konatelia
  (from: 08/22/1991 until: 01/30/1995)
Zuzana Kovácsová
Družstevná 316
Veľký Horeš 076 52
From: 04/14/2009
  (from: 06/29/2017)
Ing. Patricius Hnatkovič
J. Kozáčeka 2068/33
Zvolen 960 01
From: 05/19/2008
  (from: 05/23/2008 until: 06/11/2009)
Ing. Patricius Hnatkovič
J. Kozáčeka 2068/33
Zvolen 960 01
From: 05/19/2008 Until: 04/14/2009
  (from: 06/12/2009 until: 06/11/2009)
Ľubomír Jančo
103
Selec
  (from: 01/31/1995 until: 09/13/1998)
Ing. Ivan Macúch
Sady Cyrila a Metoda 21/16
Nová Dubnica 018 51
  (from: 12/27/2000 until: 04/13/2003)
Ing. Ivan Macúch
Sady Cyrila a Metoda 21/16
Nová Dubnica 018 51
From: 08/15/2000
  (from: 04/14/2003 until: 03/13/2008)
Ing. Ivan Macúch
Sady Cyrila a Metoda 21/16
Nová Dubnica 018 51
From: 08/15/2000 Until: 12/01/2007
  (from: 03/14/2008 until: 03/13/2008)
Dušan Petro
398
Stankovce
  (from: 01/31/1995 until: 09/13/1998)
Dušan Petro
398
Stankovce
  (from: 09/14/1998 until: 04/13/2003)
Dušan Petro
398
Trenčianske Stankovce
From: 08/22/1991
  (from: 04/14/2003 until: 03/13/2008)
Dušan Petro
398
Trenčianske Stankovce
From: 08/22/1991 Until: 12/01/2007
  (from: 03/14/2008 until: 03/13/2008)
Dušan Širila
Letná 353/47
Nálepkovo 053 33
From: 12/01/2007
  (from: 03/14/2008 until: 06/11/2009)
Dušan Širila
Letná 353/47
Nálepkovo 053 33
From: 12/01/2007 Until: 04/14/2009
  (from: 06/12/2009 until: 06/11/2009)
Zuzana Kovacsová
Družstevná 316
Veľký Horeš 076 52
From: 04/14/2009
  (from: 06/12/2009 until: 06/28/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ spoločnosti koná a podpisuje za spoločnosť samostatne, konateľ podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 05/23/2008)
konateľ spoločnosti koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 03/14/2008 until: 05/22/2008)
Konatelia spoločne konajú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne, iba v záležitostiach, ktoré patria do výlučnej rozhodovacen právomoci Valného zhromaždenia konajú a podpisujú vždy obaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ - konatelia svoj podpis.
  (from: 12/27/2000 until: 03/13/2008)
Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 09/14/1998 until: 12/26/2000)
Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 01/31/1995 until: 09/13/1998)
Spoločnosť zastupujú navonok a podpisujú za ňu všetci piati spoločníci.
  (from: 08/22/1991 until: 01/30/1995)
Capital: 
6 705,17 EUR Paid up: 6 705,17 EUR
  (from: 06/12/2009)
202 000 Sk Paid up: 202 000 Sk
  (from: 04/14/2003 until: 06/11/2009)
202 000 Sk
  (from: 09/14/1998 until: 04/13/2003)
121 000 Sk
  (from: 08/22/1991 until: 09/13/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.07.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2819
  (from: 08/22/1991)
Dodatkom č. 1 zo dňa 27.10.1994 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.07.1991 boli právne pomery spoločnosti prispôsobené ustanovenia Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Stary spis: S.r.o. 2819
  (from: 01/31/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.06.1998 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/14/1998)
Riadne Valné zhromaždenie konané dňa 15.8.2000 (not. zápisnica N 105/2000, NZ 84/2000) prijalo Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve. Mimoriadne Valné zhromaždenie konané dňa 15.8.2000 zrušilo doterajšiu spoločenskú zmluvu v znení jej dodatkov č.1, č.2, č.3 a prijalo novú spoločenskú zmluvu spoločnosti. Nová spoločenská zmluva spoločnosti bola uzavretá dňa 15.8.2000.
  (from: 12/27/2000)
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 19.12.2002 schválilo Dodatok č.1 k Spoločenskej zmluve spoločnosti, ktorým došlo k zosúladeniu Spoločenskej zmluvy so zákonom č. 500/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník.
  (from: 04/14/2003)
Date of updating data in databases:  05/25/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person