Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10515/B

Business name: 
CK-AC s.r.o.
  (from: 03/01/1996 until: 12/16/2003)
Registered seat: 
Drieňova 34
Bratislava 821 02
  (from: 03/03/1997 until: 12/16/2003)
Identification number (IČO): 
35 685 042
  (from: 03/01/1996)
Date of entry: 
03/01/1996
  (from: 03/01/1996)
Person dissolved from: 
17.12.2003
  (from: 12/17/2003)
Date of deletion: 
12/17/2003
  (from: 12/17/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/01/1996)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 12/18/1998 until: 12/16/2003)
Other legal facts: 
Zapisuje sa: Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 217/99-49 zo dňa 04.07.2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08.2000 bol návrh na vyhlásenie konkurzu dlžníka CK - AC, s.r.o., Drieňova 34, Bratislava zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka. Vymazuje sa: Obchodná spoločnosť CK - AC s.r.o., Drieňova 34, 821 02 Bratislava, IČO: 35 685 042 zapísaná v odd. Sro vo vložke 10515/B sa dňom 17.12.2003 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 217/99-49 zo dňa 04.07.2000, právoplatné dňa 14.08.2000 s poukazom na ust. § 68 ods. 1, 2, 3 písm. d) 4) Obchodného zákonníka.
  (from: 12/17/2003)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person