Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10515/B

Business name: 
CK-AC s.r.o.
  (from: 03/01/1996 until: 12/16/2003)
Registered seat: 
Drieňova 34
Bratislava 821 02
  (from: 03/03/1997 until: 12/16/2003)
Koceľova 15
Bratislava 821 08
  (from: 03/01/1996 until: 03/02/1997)
Identification number (IČO): 
35 685 042
  (from: 03/01/1996)
Date of entry: 
03/01/1996
  (from: 03/01/1996)
Person dissolved from: 
17.12.2003
  (from: 12/17/2003)
Date of deletion: 
12/17/2003
  (from: 12/17/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/01/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 03/01/1996 until: 12/16/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/01/1996 until: 12/16/2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/01/1996 until: 12/16/2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/01/1996 until: 12/16/2003)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/01/1996 until: 12/16/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/01/1996 until: 12/16/2003)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 03/01/1996 until: 12/16/2003)
Partners: 
Mgr. Miloš Prelec
Tekovská 9
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 12/18/1998 until: 12/16/2003)
Mgr. Miloš Prelec
Tekovská 9
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 03/01/1996 until: 12/17/1998)
Ing. Ľubor Salíni
Brečtanová 17
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 12/18/1998 until: 12/16/2003)
Ing. Ľubor Salíni
Brečtanová 17
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 03/01/1996 until: 12/17/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Ľubor Salíni
Amount of investment: 50 000 Sk ( nepeňažný vklad )
  (from: 03/01/1996 until: 12/17/1998)
Mgr. Miloš Prelec
Amount of investment: 50 000 Sk ( nepeňažný vklad )
  (from: 03/01/1996 until: 12/17/1998)
Ing. Ľubor Salíni
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/18/1998 until: 12/16/2003)
Mgr. Miloš Prelec
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/18/1998 until: 12/16/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/01/1996 until: 12/16/2003)
Mgr. Miloš Prelec
Tekovská 9
Bratislava 821 09
  (from: 03/01/1996 until: 12/16/2003)
Ing. Ľubor Salíni
Brečtanová 17
Bratislava 831 01
  (from: 03/01/1996 until: 12/16/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia každý samostatne.
  (from: 03/01/1996 until: 12/16/2003)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 12/18/1998 until: 12/16/2003)
100 000 Sk
  (from: 03/01/1996 until: 12/17/1998)
Other legal facts: 
Zapisuje sa: Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 217/99-49 zo dňa 04.07.2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08.2000 bol návrh na vyhlásenie konkurzu dlžníka CK - AC, s.r.o., Drieňova 34, Bratislava zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka. Vymazuje sa: Obchodná spoločnosť CK - AC s.r.o., Drieňova 34, 821 02 Bratislava, IČO: 35 685 042 zapísaná v odd. Sro vo vložke 10515/B sa dňom 17.12.2003 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 217/99-49 zo dňa 04.07.2000, právoplatné dňa 14.08.2000 s poukazom na ust. § 68 ods. 1, 2, 3 písm. d) 4) Obchodného zákonníka.
  (from: 12/17/2003)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.10.1995, dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 19.2.1996 a dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 1.3.1996 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 17439
  (from: 03/01/1996 until: 12/16/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.10.1996. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 12.11.1996. Starý spis: S.r.o. 17439
  (from: 03/03/1997 until: 12/16/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.7.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 28.7.1998.
  (from: 12/18/1998 until: 12/16/2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 4.7.2000 pod č.k. 7K 217/99-49 súd návrh navrhovateľa - dlžníka: CK - AC, s.r.o., Drieňova 34, Bratislava zamieta pre nedostatok majetku.
  (from: 09/20/2000 until: 12/16/2003)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person