Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  150/T

Business name: 
PD Popudinské Močidľany, družstvo
  (from: 03/04/2017)
Registered seat: 
64
Popudinské Močidľany 908 61
  (from: 09/01/2017)
Identification number (IČO): 
00 203 564
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
04/01/1991
  (from: 12/31/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 06/04/1993)
služby poskytované v poľnohospodárstve
  (from: 05/15/2002)
prenájom priestorov, objektov, voľných plôch výrobných zariadení
  (from: 05/15/2002)
prenájom poľovného revíru
  (from: 05/15/2002)
prenájom strojov určených na práce v poľnohospodárskej a lesnej výrobe
  (from: 05/15/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/31/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/31/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými cestnými vozidlami do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/31/2006)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 08/31/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/22/2015)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely ďalšieho spracovania a predaja
  (from: 03/04/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/26/2003)
Ing. Pavel Tokoš - Chairman of the Board of Directors
314
Popudinské Močidľany 908 61
From: 08/22/2017
  (from: 09/01/2017)
Ing. Peter Bartko - Member of the Board of Directors
Slnečná 222/7
Čečejovce 044 71
From: 01/14/2020
  (from: 01/22/2020)
Ing. Tomáš Duffek - Vice-chairman of the Board of Directors
114
Trnovec 908 51
From: 01/14/2020
  (from: 01/22/2020)
Acting: 
Konať v mene družstva sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom družstvo zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za družstvo podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu družstva pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/04/2017)
Supervisory board: 
Zdenka Smolinská
Masarykova 414/148
Kopčany 908 48
From: 01/14/2020
  (from: 01/22/2020)
Ing. Milan Špak
Námestie sv. Martina 1716/9
Holíč 908 51
From: 01/14/2020
  (from: 01/22/2020)
Miroslav Zabadal
57
Trnovec 908 51
From: 01/14/2020
  (from: 01/22/2020)
Registered capital: 
66 400 EUR
  (from: 01/01/2009)
Basic member contribution: 
664 EUR
  (from: 01/01/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 27.3.1991 podľa Zák.č. 162/1990 Zb. Stary spis: Dr 471
  (from: 12/31/1991)
Družstvo bolo premenené v súlade s ust.Zák.č. 513/1991 Zb., spôsobom, ktorý ustanovuje Zákon č.42/1992 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 29.12.1992. Stary spis: Dr 471
  (from: 06/04/1993)
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi družstva konanej dňa 19.06.1996. Stary spis: Dr 471
  (from: 11/13/1996)
Členská schôdza konaná dňa 11.02.1997 schválila zmenu stanov.
  (from: 05/28/1997)
Členská schôdza konaná dňa 22.02.2001 schválila nové znenie stanov.
  (from: 05/11/2001)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 21.02.2002.
  (from: 05/15/2002)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 19.12.2002.
  (from: 01/21/2003)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 20.03.2013
  (from: 05/16/2013)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 18.03.2015
  (from: 04/22/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
GISRA, družstvo
Námestie sv. Martina 9
Holíč 908 51
  (from: 09/01/2017)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person