Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  150/T

Business name: 
PD Popudinské Močidľany, družstvo
  (from: 03/04/2017)
Poľnohospodárske družstvo Popudinské Močidlany
  (from: 12/31/1991 until: 03/03/2017)
Registered seat: 
64
Popudinské Močidľany 908 61
  (from: 09/01/2017)
Popudinské Močidľany 908 61
  (from: 12/31/1991 until: 08/31/2017)
Identification number (IČO): 
00 203 564
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
04/01/1991
  (from: 12/31/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 06/04/1993)
služby poskytované v poľnohospodárstve
  (from: 05/15/2002)
prenájom priestorov, objektov, voľných plôch výrobných zariadení
  (from: 05/15/2002)
prenájom poľovného revíru
  (from: 05/15/2002)
prenájom strojov určených na práce v poľnohospodárskej a lesnej výrobe
  (from: 05/15/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/31/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/31/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými cestnými vozidlami do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/31/2006)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 08/31/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/22/2015)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely ďalšieho spracovania a predaja
  (from: 03/04/2017)
manipulácia s nákladom
  (from: 08/31/2006 until: 08/03/2012)
baliace činnosti
  (from: 08/31/2006 until: 08/03/2012)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/31/2006 until: 08/03/2012)
opravy motorových vozidiel
  (from: 06/04/1993 until: 08/03/2012)
práce vykonávané žeriavom
  (from: 06/04/1993 until: 11/12/1996)
maloobchod s potravinami, pochutinami a spotrebným tovarom
  (from: 06/04/1993 until: 08/03/2012)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 06/04/1993 until: 08/03/2012)
pohostinská činnosť /závodné stravovanie/
  (from: 06/04/1993 until: 08/03/2012)
cestná motorová doprava-verejná nákladná (vnútroštátna)
  (from: 11/13/1996 until: 08/03/2012)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/31/2006 until: 08/03/2012)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/31/2006 until: 08/03/2012)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/31/2006 until: 08/03/2012)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 08/31/2006 until: 08/03/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/31/2006 until: 08/03/2012)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
  (from: 08/31/2006 until: 08/03/2012)
poskytovanie finančného leasingu
  (from: 08/31/2006 until: 08/03/2012)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 12/31/1991 until: 06/03/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 12/31/1991 until: 06/03/1993)
obchodná činnosť-s vlastnými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, s inými nakúpenými výrobkami
  (from: 12/31/1991 until: 06/03/1993)
zahranično-obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi výrobkami, s iným nakúpeným tovarom
  (from: 12/31/1991 until: 06/03/1993)
vyhotovenie jedál a predaj jedál pre členov a iné osoby v rámci závodnej kuchyne PD
  (from: 12/31/1991 until: 06/03/1993)
spracováva hrozno na víno pre potrebu PD
  (from: 12/31/1991 until: 06/03/1993)
poskytuje práce a služby pre členov a príležitostne aj pre iné fyzické alebo právnické osoby a to mechanizované poľnohospodárske práce
  (from: 12/31/1991 until: 06/03/1993)
v rámci inej hospodárskej činnosti vykonáva stavebnú činnosť
  (from: 12/31/1991 until: 06/03/1993)
kovovýroba, drevovýroba, maliarske, natieračské a stavebné práce, zámočnícke
  (from: 12/31/1991 until: 06/03/1993)
poľnohospodárska výroba za účelom ich sprasovania a ďalšieho predaja
  (from: 06/04/1993 until: 03/03/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/26/2003)
Managing board
  (from: 05/11/2001 until: 05/25/2003)
Managing board
  (from: 06/04/1993 until: 05/10/2001)
Managing board
  (from: 12/31/1991 until: 06/03/1993)
Ing. Pavel Tokoš - Chairman of the Board of Directors
314
Popudinské Močidľany 908 61
From: 08/22/2017
  (from: 09/01/2017)
Ing. Peter Bartko - Member of the Board of Directors
Slnečná 222/7
Čečejovce 044 71
From: 01/14/2020
  (from: 01/22/2020)
Ing. Tomáš Duffek - Vice-chairman of the Board of Directors
114
Trnovec 908 51
From: 01/14/2020
  (from: 01/22/2020)
Zdenko Dubecký
SNP 1669/2
Holíč 908 51
From: 03/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 04/15/2010)
Zdenko Dubecký - člen predstavenstva
SNP 1669/2
Holíč 908 51
From: 03/09/2010
  (from: 04/16/2010 until: 03/03/2017)
Zdenko Dubecký - člen predstavenstva
SNP 1669/2
Holíč 908 51
From: 03/09/2010 Until: 02/22/2017
  (from: 03/04/2017 until: 03/03/2017)
Augustín Entlich - člen
  (from: 12/31/1991 until: 11/12/1996)
Jozef Gergel - člen
SNP 9
Skalica 909 01
From: 03/16/2006
  (from: 08/31/2006 until: 03/23/2010)
Jozef Gergel - člen
SNP 9
Skalica 909 01
From: 03/16/2006 Until: 03/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/23/2010)
Jozef Gergel - člen
SNP č. 9
Skalica
  (from: 11/13/1996 until: 08/30/2006)
Jozef Gergel starší - člen
  (from: 12/31/1991 until: 11/12/1996)
Ing. Rudolf Gogola - podpredseda
Clementisa 42
Skalica
  (from: 11/13/1996 until: 05/25/2003)
Ing. Imrich Horváth - podpredseda družstva
  (from: 12/31/1991 until: 11/12/1996)
Ľudmila Jančíková - člen
139
Popudinské Močidľany
  (from: 11/13/1996 until: 05/10/2001)
Jozef Juráček - člen
  (from: 12/31/1991 until: 11/12/1996)
Ján Juráček - člen
275
Popudinské Močidľany
  (from: 05/11/2001 until: 08/30/2006)
Ján Juráček - člen
275
Popudinské Močidľany 908 61
From: 03/16/2006
  (from: 08/31/2006 until: 03/23/2010)
Ján Juráček - člen
275
Popudinské Močidľany 908 61
From: 03/16/2006 Until: 03/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/23/2010)
František Kučera - člen
sídl. Lúčky 25
Holíč
  (from: 11/13/1996 until: 05/10/2001)
Ing. Milan Kučera - predseda družstva
  (from: 12/31/1991 until: 11/12/1996)
Ing. Milan Kučera
Nad Predmestím 14
Skalica
From: 03/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 04/15/2010)
Ing. Milan Kučera - predseda
Nad Predmestím 14
Skalica
  (from: 11/13/1996 until: 08/30/2006)
Ing. Milan Kučera - predseda
Nad Predmestím 14
Skalica 909 01
From: 03/16/2006
  (from: 08/31/2006 until: 03/23/2010)
Ing. Milan Kučera - predseda
Nad Predmestím 14
Skalica 909 01
From: 03/16/2006 Until: 03/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/23/2010)
Ing. Milan Kučera - predseda predstavenstva
Nad Predmestím 14
Skalica
From: 03/09/2010
  (from: 04/16/2010 until: 03/03/2017)
Ing. Milan Kučera - predseda predstavenstva
Nad Predmestím 14
Skalica
From: 03/09/2010 Until: 02/22/2017
  (from: 03/04/2017 until: 03/03/2017)
Ing. Milan Kučera - predseda predstavenstva
Nad Predmestím 14
Skalica 909 01
From: 02/22/2017
  (from: 03/04/2017 until: 04/07/2017)
Ing. Milan Kučera - predseda predstavenstva
Nad Predmestím 14
Skalica 909 01
From: 02/22/2017 Until: 04/05/2017
  (from: 04/08/2017 until: 04/07/2017)
Ing. Anna Mošaťová - člen
134
Popudinské Močidľany
  (from: 05/11/2001 until: 05/25/2003)
Ing. Anna Mošaťová
134
Popudinské Močidlany 908 61
From: 03/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 04/15/2010)
Ing. Anna Mošaťová - podpredseda
134
Popudinské Močidľany
  (from: 05/26/2003 until: 08/30/2006)
Ing. Anna Mošaťová - podpredseda
134
Popudinské Močidľany 908 61
From: 03/16/2006
  (from: 08/31/2006 until: 03/23/2010)
Ing. Anna Mošaťová - podpredseda
134
Popudinské Močidľany 908 61
From: 03/16/2006 Until: 03/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/23/2010)
Ing. Anna Mošaťová - podpredseda predstavenstva
134
Popudinské Močidlany 908 61
From: 03/09/2010
  (from: 04/16/2010 until: 03/03/2017)
Ing. Anna Mošaťová - podpredseda predstavenstva
134
Popudinské Močidlany 908 61
From: 03/09/2010 Until: 02/22/2017
  (from: 03/04/2017 until: 03/03/2017)
Ing. Anna Mošaťová - podpredseda predstavenstva
134
Popudinské Močidľany 908 61
From: 02/22/2017
  (from: 03/04/2017 until: 04/07/2017)
Ing. Anna Mošaťová - podpredseda predstavenstva
134
Popudinské Močidľany 908 61
From: 02/22/2017 Until: 04/05/2017
  (from: 04/08/2017 until: 04/07/2017)
Alena Nováková
94
Popudinské Močidlany 908 61
From: 03/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 04/15/2010)
Alena Nováková - člen predstavenstva
94
Popudinské Močidlany 908 61
From: 03/09/2010
  (from: 04/16/2010 until: 03/03/2017)
Alena Nováková - člen predstavenstva
94
Popudinské Močidlany 908 61
From: 03/09/2010 Until: 02/22/2017
  (from: 03/04/2017 until: 03/03/2017)
Alena Nováková - člen predstavenstva
94
Popudinské Močidľany 908 61
From: 02/22/2017
  (from: 03/04/2017 until: 08/31/2017)
Alena Nováková - člen predstavenstva
94
Popudinské Močidľany 908 61
From: 02/22/2017 Until: 08/22/2017
  (from: 09/01/2017 until: 08/31/2017)
Ján Ovečka - člen
  (from: 12/31/1991 until: 11/12/1996)
Emília Rajčáková - člen
  (from: 12/31/1991 until: 11/12/1996)
Ján Rúžička - člen
  (from: 12/31/1991 until: 11/12/1996)
Ján Rúžička - člen
Clementisa 48
Skalica
  (from: 11/13/1996 until: 05/10/2001)
Zdenka Smolinská - Vice-chairman of the Board of Directors
SNP 1673/9
Holíč 908 51
From: 04/05/2017
  (from: 04/08/2017 until: 08/31/2017)
Zdenka Smolinská - Vice-chairman of the Board of Directors
SNP 1673/9
Holíč 908 51
From: 04/05/2017 Until: 08/22/2017
  (from: 09/01/2017 until: 08/31/2017)
Ing. Pavel Tokoš - Chairman of the Board of Directors
314
Popudinské Močidľany 908 61
From: 04/05/2017
  (from: 04/08/2017 until: 08/31/2017)
Ing. Pavel Tokoš - Chairman of the Board of Directors
314
Popudinské Močidľany 908 61
From: 04/05/2017 Until: 08/22/2017
  (from: 09/01/2017 until: 08/31/2017)
Miroslav Zabadal - člen
  (from: 12/31/1991 until: 11/12/1996)
Miroslav Zabadal - člen
57
Trnovec
  (from: 11/13/1996 until: 05/10/2001)
Zdenka Smolinská - Member of the Board of Directors
Masarykova 414/148
Kopčany 908 48
From: 08/22/2017 Until: 01/14/2020
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Zdenka Smolinská - Member of the Board of Directors
Masarykova 414/148
Kopčany 908 48
From: 08/22/2017
  (from: 09/01/2017 until: 01/21/2020)
Ing. Július Ďurčo - Vice-chairman of the Board of Directors
Muškátová 209/2
Čečejovce 044 71
From: 08/22/2017 Until: 01/14/2020
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Ing. Július Ďurčo - Vice-chairman of the Board of Directors
Muškátová 209/2
Čečejovce 044 71
From: 08/22/2017
  (from: 09/01/2017 until: 01/21/2020)
Acting: 
Konať v mene družstva sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom družstvo zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za družstvo podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu družstva pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/04/2017)
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje predsedu a podpredseda družstva, v prípade neprítomnosti predsedu alebo podpredsedu podpisuje listiny o právnych úkonoch i ďalší člen predstavenstva.
  (from: 08/31/2006 until: 03/03/2017)
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje predsedu a podpredseda družstva, v prípadeneprítomnosti predsedu alebo podpredsedu podpisuje listiny o právnych úkonoch i ďalší člen predstavenstva.
  (from: 05/26/2003 until: 08/30/2006)
Za spoločnosť koná navonok predseda alebo podpredseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu resp. podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 05/11/2001 until: 05/25/2003)
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva, alebo ním poverený člen družstva v rozsahu poverenia. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva, alebo najmenej dvoch členov predstavenstva družstva.
  (from: 06/04/1993 until: 05/10/2001)
Predseda a podpredseda.
  (from: 12/31/1991 until: 06/03/1993)
Supervisory board: 
Zdenka Smolinská
Masarykova 414/148
Kopčany 908 48
From: 01/14/2020
  (from: 01/22/2020)
Ing. Milan Špak
Námestie sv. Martina 1716/9
Holíč 908 51
From: 01/14/2020
  (from: 01/22/2020)
Miroslav Zabadal
57
Trnovec 908 51
From: 01/14/2020
  (from: 01/22/2020)
Ľudmila Jančíková
139
Popudinské Močidľany 908 61
From: 03/16/2006
  (from: 08/31/2006 until: 03/23/2010)
Ľudmila Jančíková
139
Popudinské Močidľany 908 61
From: 03/16/2006 Until: 03/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/23/2010)
Štefánia Kutalová
171
Popudinské Močidlany 908 61
From: 03/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/03/2017)
Štefánia Kutalová
171
Popudinské Močidlany 908 61
From: 03/09/2010 Until: 02/22/2017
  (from: 03/04/2017 until: 03/03/2017)
Štefánia Kutalová
171
Popudinské Močidľany 908 61
From: 03/16/2006
  (from: 08/31/2006 until: 03/23/2010)
Štefánia Kutalová
171
Popudinské Močidľany 908 61
From: 03/16/2006 Until: 03/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/23/2010)
Štefánia Kutalová
171
Popudinské Močidľany 908 61
From: 02/22/2017
  (from: 03/04/2017 until: 08/31/2017)
Štefánia Kutalová
171
Popudinské Močidľany 908 61
From: 02/22/2017 Until: 08/22/2017
  (from: 09/01/2017 until: 08/31/2017)
Alena Nováková
94
Popudinské Močidľany 908 61
From: 03/16/2006
  (from: 08/31/2006 until: 03/23/2010)
Alena Nováková
94
Popudinské Močidľany 908 61
From: 03/16/2006 Until: 03/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/23/2010)
Ivan Trávníček
SNP 1783/45
Holíč 908 51
From: 03/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/03/2017)
Ivan Trávníček
SNP 1783/45
Holíč 908 51
From: 03/09/2010 Until: 02/22/2017
  (from: 03/04/2017 until: 03/03/2017)
Ivan Trávníček
SNP 1783/45
Holíč 908 51
From: 02/22/2017
  (from: 03/04/2017 until: 08/31/2017)
Ivan Trávníček
SNP 1783/45
Holíč 908 51
From: 02/22/2017 Until: 08/22/2017
  (from: 09/01/2017 until: 08/31/2017)
Miroslav Zabadal
57
Trnovec 908 51
From: 03/09/2010
  (from: 03/24/2010 until: 03/03/2017)
Miroslav Zabadal
57
Trnovec 908 51
From: 03/09/2010 Until: 02/22/2017
  (from: 03/04/2017 until: 03/03/2017)
Miroslav Zabadal
57
Trnovec 908 51
From: 02/22/2017
  (from: 03/04/2017 until: 08/31/2017)
Miroslav Zabadal
57
Trnovec 908 51
From: 02/22/2017 Until: 08/22/2017
  (from: 09/01/2017 until: 08/31/2017)
Alena Nováková
94
Popudinské Močidľany 908 61
From: 08/22/2017 Until: 01/14/2020
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Alena Nováková
94
Popudinské Močidľany 908 61
From: 08/22/2017
  (from: 09/01/2017 until: 01/21/2020)
Štefánia Kutalová
171
Popudinské Močidľany 908 61
From: 08/22/2017 Until: 01/14/2020
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Štefánia Kutalová
171
Popudinské Močidľany 908 61
From: 08/22/2017
  (from: 09/01/2017 until: 01/21/2020)
Miroslav Zabadal
57
Trnovec 908 51
From: 08/22/2017 Until: 01/14/2020
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Miroslav Zabadal
57
Trnovec 908 51
From: 08/22/2017
  (from: 09/01/2017 until: 01/21/2020)
Registered capital: 
66 400 EUR
  (from: 01/01/2009)
2 000 000 Sk
  (from: 08/31/2006 until: 12/31/2008)
5 060 000 Sk
  (from: 06/04/1993 until: 08/30/2006)
Basic member contribution: 
664 EUR
  (from: 01/01/2009)
20 000 Sk
  (from: 06/04/1993 until: 12/31/2008)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 27.3.1991 podľa Zák.č. 162/1990 Zb. Stary spis: Dr 471
  (from: 12/31/1991)
Družstvo bolo premenené v súlade s ust.Zák.č. 513/1991 Zb., spôsobom, ktorý ustanovuje Zákon č.42/1992 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 29.12.1992. Stary spis: Dr 471
  (from: 06/04/1993)
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi družstva konanej dňa 19.06.1996. Stary spis: Dr 471
  (from: 11/13/1996)
Členská schôdza konaná dňa 11.02.1997 schválila zmenu stanov.
  (from: 05/28/1997)
Členská schôdza konaná dňa 22.02.2001 schválila nové znenie stanov.
  (from: 05/11/2001)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 21.02.2002.
  (from: 05/15/2002)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 19.12.2002.
  (from: 01/21/2003)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 20.03.2013
  (from: 05/16/2013)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 18.03.2015
  (from: 04/22/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
GISRA, družstvo
Námestie sv. Martina 9
Holíč 908 51
  (from: 09/01/2017)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person