Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10725/B

Business name: 
AUTO-ALBA spol. s r.o.
  (from: 04/02/1996 until: 01/25/2010)
Registered seat: 
Ventúrska 18
Bratislava 815 48
  (from: 11/27/1998 until: 01/25/2010)
Identification number (IČO): 
35 687 398
  (from: 04/02/1996)
Date of entry: 
04/02/1996
  (from: 04/02/1996)
Date of deletion: 
01/26/2010
  (from: 01/26/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/26/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/02/1996)
Capital: 
8 361 EUR Paid up: 8 361 EUR
  (from: 01/22/2010 until: 01/25/2010)
Other legal facts: 
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2009. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 219/2009, Nz 53677/2009, NCRls 54336/2009 zo dňa 16.12.2009 uzatvorená medzi zanikajúcou obchodnou spoločnosťou AUTO-ALBA spol. s r. o., so sídlom Ventúrska 18, 815 48 Bratislava, IČO: 35 687 398 a nástupníckou obchodnou spoločnosťou IM AGENCY s. r. o., so sídlom Ventúrska 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 802 367, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AUTO-ALBA spol. s r. o. Obchodná spoločnosť AUTO-ALBA spol. s r. o., so sídlom Ventúrska 18, 815 48 Bratislava, IČO: 35 687 398, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 10725/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 01/26/2010)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/26/2010)
Legal successor: 
IM AGENCY s. r. o.
Ventúrska 18
Bratislava 811 01
  (from: 01/26/2010)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person