Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10368/P

Business name: 
GasOil engineering, a.s. " v konkurze "
  (from: 08/09/2017)
Registered seat: 
Tatranská 742
Spišská Teplica 059 34
  (from: 03/26/2011)
Identification number (IČO): 
36 471 224
  (from: 05/23/2008)
Date of entry: 
02/08/2001
  (from: 05/23/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/23/2008)
Objects of the company: 
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 05/23/2008)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 05/23/2008)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/23/2008)
činnosť stavbyvedúceho; pozemné stavby
  (from: 05/23/2008)
činnosť stavbyvedúceho; vodohospodárske stavby - plynovody; technologické zariadenie stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov
  (from: 05/23/2008)
činnosť stavebného dozoru; pozemné stavby; vodohospodárske stavby - produktovody
  (from: 05/23/2008)
činnosť stavebného dozoru; technologické zariadenia stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov (plynovody, ropovody - potrubné rozvody)
  (from: 05/23/2008)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/23/2008)
sprostredkovanie stavebnej výroby, obchodu, služieb a dopravy
  (from: 05/23/2008)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/23/2008)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/23/2008)
nákup a predaj know-how v rozsahu voľných živností
  (from: 05/23/2008)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/23/2008)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/23/2008)
organizovanie školení a kurzov
  (from: 05/23/2008)
činnosť stavbyvedúceho; dopravné stavby - pozemné komunikácie
  (from: 05/23/2008)
odborné činnosti vo výstavbe v kategoriách: statika stavieb - pozemné stavby stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia: projektovanie inžinierskych stavieb - mosty inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia: komplexné priemyselné stavby technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia: elektrotechnické zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia, zdravotechnické zariadenia a inštalácie, vykurovacie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia statika stavieb
  (from: 05/23/2008)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 05/23/2008)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžinierskogeologického prieskumu
  (from: 05/23/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/23/2008)
Ing. Marián Siska - predseda
430
Nová Lesná 059 12
From: 05/23/2008
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva spolu s ktorýmkoľvek druhým členom predstavenstva spoločne.
  (from: 11/05/2010)
Capital: 
664 066,4 EUR Paid up: 664 066,4 EUR
  (from: 08/18/2009)
Shares: 
Number of shares: 2000200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 0,332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie nie sú voľne prevoditeľné, k ich prevodu je potrebný súhlas Dozornej rady, pričom toto neplatí, ak ide o prevod medzi akcionármi. Dozorná rada vyjadrí súhlas, alebo nesúhlas v lehote 30 dní odo dňa obdržania žiadosti, inak platí, že s prevodom súhlasila.
  (from: 08/18/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/05/2014
  (from: 08/10/2017)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Slavomír Dubjel
Puškinova 16
Prešov 080 01
  (from: 08/10/2017)
Supervisory board: 
Malgorzata Wiśniewska
Chemin des sources 7
Fechy CH-II 73
Switzerland
From: 05/23/2008
  (from: 05/23/2008)
Tomasz Tomczak
Lanowa 9
Rokietnica 62-090
Poľská republika
From: 05/23/2008
  (from: 05/23/2008)
Mgr. Ingrid Siska - Korenková
430
Nová Lesná 059 86
From: 05/23/2008
  (from: 05/23/2008)
Milan Režucha
Liptovská 3185/29
Poprad - Veľká 058 01
From: 05/23/2008
  (from: 05/23/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.11.2000 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 05/23/2008)
Dodatok č. 1 zo dňa 6.3.2003 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 2 zo dňa 17.6.2003 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/23/2008)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 07/12/2013
  (from: 08/09/2017)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 02/05/2014
  (from: 08/09/2017)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person