Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  14/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Piešťany
  (from: 03/25/1991)
Registered seat: 
Vrbovská cesta 125
Piešťany 921 01
  (from: 06/08/2005)
Identification number (IČO): 
00 208 159
  (from: 03/25/1991)
Date of entry: 
03/25/1991
  (from: 03/25/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/25/1991)
Objects of the company: 
a/výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 03/25/1991)
b/obchodná činnosť,do ktorej patrí:
  (from: 03/25/1991)
rastlinná a živočíšna výroba vrátane predaja poľnohospodárskych produktov
  (from: 11/09/1993)
údržba a opravárenská činnosť
  (from: 11/09/1993)
nájom a prenájom nebytových priestorov
  (from: 11/09/1993)
obchodná činnosť - potraviny, poľnohospodárske produkty
  (from: 11/09/1993)
verejná cestná nákladná doprava 3 (tromi) nákladnými motorovými vozidlami
  (from: 10/03/2000)
poskytovanie služieb poľnohospodárskej prvovýroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/08/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/09/1993)
Michal Barbušin - člen
M. Bela 4668/33
Piešťany
  (from: 05/18/2022)
Jozef Karkuš - člen
Družby 4144/27
Piešťany 921 01
From: 03/22/2007
  (from: 05/10/2007)
Alena Pikusová
Javorová 2886/22
Piešťany 921 01
From: 03/27/2019
  (from: 05/15/2019)
Jozef Hornák - predseda
M.Bela 4752/48
Piešťany 921 01
From: 03/27/2019
  (from: 05/15/2019)
Peter Braško - podpredseda
Bernolákova 661/19
Vrbové 922 03
From: 03/27/2019
  (from: 05/15/2019)
Acting: 
Za družstvo navonok koná predseda a podpredseda. Ak je však pre právny úkon ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 11/09/1993)
Supervisory board: 
Mária Poláková
Partizánska 35
Piešťany 921 01
From: 03/25/2011
  (from: 05/05/2011)
Božena Karkušová
Družby 4144/27
Piešťany 921 01
From: 03/25/2011
  (from: 05/05/2011)
Zdenka Madunická
Lančár 62
Lančár 922 04
From: 03/27/2019
  (from: 05/15/2019)
Registered capital: 
72 152,53 EUR
  (from: 08/07/2009)
Basic member contribution: 
663,88 EUR
  (from: 08/07/2009)
Other legal facts: 
Poľnohospodárské družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 11.12.1990 podľa z.č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 51
  (from: 03/25/1991)
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze dňa 20.11.1992. Stary spis: Dr 51
  (from: 09/01/1993)
V zmysle ust. § 765 zák. č. 513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované v súlade s ustanoveniami zák. č. 248/1992 Zb. Na členskej schôdzi konanej dňa 15.1.1993 a 8.10.1993 boli schválené stanovy prispôsobené ust. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 51
  (from: 11/09/1993)
Na členskej schôdzi dňa 25.03.1994 boli zmenené stanovy družstva. Stary spis: Dr 51
  (from: 06/10/1994)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 24.3.1995. Stary spis: Dr 51
  (from: 07/06/1995)
Zmena stanov družstva prijatá na členskej schôdzi dňa 21.06.1996.
  (from: 05/23/1997)
Členská schôdza konaná dňa 26.03.1999 schválila dodatok č. 2 k stanovám družstva.
  (from: 09/21/1999)
Členská schôdza konaná dňa 24.03.2000 schválila zmenu stanov.
  (from: 10/03/2000)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person