Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  379/N

Business name: 
Okresný zväz spotrebných družstiev v Nových Zámkoch v likvidácii
  (from: 03/28/1957 until: 05/02/2017)
Okresný zväz spotrebných družstiev v Nových Zámkoch
  (from: 01/16/1954 until: 03/27/1957)
Registered seat: 
Nové Zámky
  (from: 01/16/1954 until: 05/02/2017)
Identification number (IČO): 
00 000 319
  (from: 01/16/1954)
Date of entry: 
01/16/1954
  (from: 01/16/1954)
Date of deletion: 
05/03/2017
  (from: 05/03/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/03/2017)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/16/1954)
Objects of the company: 
Predmet činnosti družstva určujú stanovy zo dňa 12.septembra 1953
  (from: 01/16/1954 until: 05/02/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/28/1957 until: 05/02/2017)
Managing board
  (from: 01/16/1954 until: 03/27/1957)
Jozef Beták
  (from: 11/30/1955 until: 03/27/1957)
Kornélia Horváthová - člen
  (from: 01/16/1954 until: 11/29/1955)
Matej Kelemen - člen
  (from: 01/16/1954 until: 11/29/1955)
Štefan Kováč - predseda
  (from: 01/16/1954 until: 03/27/1957)
Ján Miškovič - člen
  (from: 01/16/1954 until: 03/27/1957)
Július Nagy - člen
  (from: 01/16/1954 until: 11/29/1955)
Michal Németh
  (from: 11/30/1955 until: 03/27/1957)
Rudolf Skokan
  (from: 11/30/1955 until: 03/27/1957)
Vojtech Száraz
  (from: 11/30/1955 until: 03/27/1957)
Gabriel Takáč - podpredseda
  (from: 11/30/1955 until: 03/27/1957)
Anton Zachar - člen
  (from: 01/16/1954 until: 11/29/1955)
František Záprel - člen
  (from: 01/16/1954 until: 11/29/1955)
Acting: 
Likvidátori budú zastupovať a zaň podpisovať tak, že k zneniu likvidačného názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/28/1957 until: 05/02/2017)
Zastupovanie za družstvo sa deje tak, že družstvo zastupuje predseda a ďalší člen výboru. Podpisovanie za družstvo deje sa tak, že k názvu družstva pripoja svoje podpisy predseda a ďalší člen výboru.
  (from: 01/16/1954 until: 03/27/1957)
Basic member contribution: 
200 Kčs Ručenie za záväzky jednonásobne.
  (from: 11/30/1955 until: 05/02/2017)
200 Kčs Ručenie za záväzky vo výške dvoch členských podielov.
  (from: 01/16/1954 until: 11/29/1955)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Mária Bilicová
Until: 05/03/2017
  (from: 03/28/1957)
 Liquidators:
Štefan Kováč
Until: 05/03/2017
  (from: 03/28/1957)
Other legal facts: 
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Dr 379/N v y m a z u j e s a družstvo Okresný zväz spotrebných družstiev v Nových Zámkoch v likvidácii so sídlom Nové Zámky, IČO: 00 000 319.
  (from: 05/03/2017)
Družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 12.septembra 1953 a je družstvom ľudovým podľa § 157 Ústavy. K riadeniu OSSD volí valné zhromaždenie na dobu dvoch rokov, po prvé na jeden rok v ý b o r, skladajúci sa z predsedu a z 6 členov.
  (from: 01/16/1954 until: 05/02/2017)
Valným zhromaždením konaným dňa 20.novembra 1955 prijaté boli nové vzorové stanovy zväzu.
  (from: 11/30/1955 until: 05/02/2017)
Na výročnom zhromaždení delegátov, konanom dňa 30.septembra 1956 uznesené bolo zrušenie a likvidácia Okresného zväzu spotrebných družstiev v Nových Zámkoch.
  (from: 03/28/1957 until: 05/02/2017)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person