Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14973/S

Business name: 
EGGS - Odbytová organizácia prvovýrobcov hydiny a vajec s.r.o. „v konkurze“
  (from: 10/13/2018)
Registered seat: 
Stredné Plachtince 219
Stredné Plachtince 991 24
  (from: 06/19/2008)
Identification number (IČO): 
44 242 778
  (from: 06/19/2008)
Date of entry: 
06/19/2008
  (from: 06/19/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/19/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
  (from: 06/19/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/19/2008)
výroba kŕmnych zmesí a kŕmnych doplnkov
  (from: 07/20/2012)
Partners: 
AGROVITAL, poľnohospodárske družstvo, družstvo
Veľké Straciny 91
Veľký Krtíš 990 01
Slovak Republic
  (from: 06/19/2008)
TERRA a.s.
Letná 35
Michalovce 071 01
Slovak Republic
  (from: 02/21/2012)
Spoločné roľnícke družstvo Nenince
Hlavná 131/76
Nenince 991 26
Slovak Republic
  (from: 02/21/2012)
VINDRUŽSTVO PLACHTINCE, družstvo
Stredné Plachtince 219
Dolné Plachtince 991 24
Slovak Republic
  (from: 02/21/2012)
Contribution of each member: 
AGROVITAL, poľnohospodárske družstvo, družstvo
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 12/17/2010)
TERRA a.s.
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 02/21/2012)
Spoločné roľnícke družstvo Nenince
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 02/21/2012)
VINDRUŽSTVO PLACHTINCE, družstvo
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 02/21/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/19/2008)
Ladislav Lendranič
Gagarinova 1423
Teplice 415 01
Česká republika
From: 01/20/2014
  (from: 11/26/2014)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 06/19/2008)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/17/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/25/2017
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/23/2017-74 zo dňa 02. 08. 2017, právoplatným dňa 25. 08. 2017 a vykonateľným 09. 08. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka EGGS – Odbytová organizácia prvovýrobcov hydiny a vajec s.r.o. v likvidácii, Stredné Plachtince 219, 991 24 Stredné Plachtince, IČO: 44 242 778 a ustanovený správca konkurznej podstaty JUDr. Eva Háberová, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen.
  (from: 10/13/2018)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Eva Háberová
Trhová 1
Zvolen 960 01
From: 08/09/2017
  (from: 10/13/2018)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/31/2013
  (from: 08/09/2013)
 Liquidators:
Ladislav Lendranič
Gagarinova 1423
Teplice 415 01
Česká republika
From: 01/20/2014
  (from: 11/26/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 08/09/2013)
Other legal facts: 
V dôsledku exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného doručením exekučného príkazu Ex 7/2013 súdneho exekútora JUDr. Petra Balaška, so sídlom exekútorského úradu Komárňanská 100, Hurbanovo zo dňa 13.08.2013 zanikla účasť spoločníka spoločnosti BEGOKON, p.v.o.d., družstvo so sídlom Stredné Plachtince 219 v obchodnej spoločnosti EGGS - Odbytová organizácia prvovýrobcov hydiny a vajec s.r.o. " v likvidácii", Stredné Plachtince 219, 991 24 Stredné Plachtince, IČO: 44 242 778 a jeho obchodný podiel prešiel na spoločnosť.
  (from: 04/09/2014)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person