Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11727/V

Business name: 
POWER LINE, s.r.o.
  (from: 10/05/1994)
Registered seat: 
Podnikateľská 8
Košice 040 17
  (from: 01/31/2006)
Alžbetina 42
Košice 040 01
  (from: 11/24/1999 until: 01/30/2006)
Hutná 3 - AŠK Dukla
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/05/1994 until: 11/23/1999)
Identification number (IČO): 
31 616 054
  (from: 10/05/1994)
Date of entry: 
10/05/1994
  (from: 10/05/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/05/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/05/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/05/1994)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 10/05/1994)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/25/2005)
prenájom strojov, prístrojov, motorových vozidiel a dopravných zariadení
  (from: 06/25/2005)
výroba, úprava a spracovanie plastov a plastových výrobkov
  (from: 06/25/2005)
výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied
  (from: 06/25/2005)
demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
  (from: 06/25/2005)
neverejné skladovanie
  (from: 06/25/2005)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 06/25/2005)
finančný leasing
  (from: 06/25/2005)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/25/2005)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (from: 06/25/2005)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 06/25/2005)
výskum verejnej mienky
  (from: 06/25/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/25/2005)
preklad nákladov
  (from: 06/25/2005)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 06/25/2005)
recyklovanie nekovového odpadu a šrotu
  (from: 06/25/2005)
záhradnícke práce - kosenie, výsadba zelene, orezávanie, sadové úpravy
  (from: 06/25/2005)
tvorba www stránok
  (from: 06/25/2005)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 06/25/2005)
povrchová úprava kovov - nátery kovových konštrukcií
  (from: 06/25/2005)
demontáž kovových a stavebných konštrukcií
  (from: 06/25/2005)
mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 06/25/2005)
výroba stavebných prvkov, tehál, krytiny a kameniny pre stavebníctvo
  (from: 06/25/2005)
spracovanie a rekultivácia zeminy a spracovanie kameniva
  (from: 06/25/2005)
výroba alternatívnych palív získavaných zo spracovania odpadov na ďalšie energetické využitie
  (from: 06/25/2005)
Partners: 
JUDr. Vladimír Švigár
Hraničná 945/10
Košice 040 17
Slovak Republic
  (from: 05/25/2004)
Marián Kupčík
Park Angelinum 15
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/25/1999 until: 08/09/2000)
Ing. Anton Minčík
Mudroňova 33
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/25/1999 until: 08/09/2000)
Ing. Anton Minčík
Mudroňova 33
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/05/1994 until: 05/24/1999)
Mgr. Igor Sidor
Abovská 85
Košice 040 17
Slovak Republic
  (from: 01/22/2005 until: 08/02/2010)
Mgr. Vladimír Švigár
Hraničná 945/10
Košice - mestská časť Barca
Slovak Republic
  (from: 08/10/2000 until: 05/24/2004)
Mgr. Vladimír Švigár
Hraničná 945/10
Košice - mestská časť Barca
Slovak Republic
  (from: 05/25/1999 until: 08/09/2000)
Ing. Zoltán Varga
Cottbuska 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/10/2000 until: 05/24/2004)
Ing. Zoltán Varga
Cottbuska 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/24/1999 until: 08/09/2000)
Contribution of each member: 
JUDr. Vladimír Švigár
Amount of investment: 9 300 EUR Paid up: 9 300 EUR
  (from: 08/03/2010)
Ing. Anton Minčík
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/05/1994 until: 05/24/1999)
Ing. Anton Minčík
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 05/25/1999 until: 08/09/2000)
Mgr. Vladimír Švigár
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 05/25/1999 until: 08/09/2000)
Marián Kupčík
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 05/25/1999 until: 08/09/2000)
Ing. Zoltán Varga
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 11/24/1999 until: 08/09/2000)
Mgr. Vladimír Švigár
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 08/10/2000 until: 05/24/2004)
Ing. Zoltán Varga
Amount of investment: 110 000 Sk Paid up: 110 000 Sk
  (from: 08/10/2000 until: 05/24/2004)
JUDr. Vladimír Švigár
Amount of investment: 280 000 Sk Paid up: 280 000 Sk
  (from: 05/25/2004 until: 01/21/2005)
JUDr. Vladimír Švigár
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 01/22/2005 until: 03/23/2010)
Mgr. Igor Sidor
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 01/22/2005 until: 03/23/2010)
JUDr. Vladimír Švigár
Amount of investment: 4 647,148643 EUR Paid up: 4 647,148643 EUR
  (from: 03/24/2010 until: 08/02/2010)
Mgr. Igor Sidor
Amount of investment: 4 647,148643 EUR Paid up: 4 647,148643 EUR
  (from: 03/24/2010 until: 08/02/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/25/2004)
konatelia
  (from: 08/10/2000 until: 05/24/2004)
konatelia
  (from: 11/24/1999 until: 08/09/2000)
konatelia
  (from: 05/25/1999 until: 11/23/1999)
Individual managing director
  (from: 10/05/1994 until: 05/24/1999)
Mgr. Magdaléna Švigárová
Hraničná 945/10
Košice - mestská časť Barca 040 17
From: 07/09/2019
  (from: 07/23/2019)
Ing. Peter Švigár
Južná trieda 39
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 07/09/2019
  (from: 07/23/2019)
Marián Kupčík
Park Angelinum 15
Košice
  (from: 05/25/1999 until: 08/09/2000)
Ing. Anton Minčík
Mudroňova 33
Košice
  (from: 10/05/1994 until: 08/09/2000)
Mgr. Igor Sidor
Abovská 85
Košice 040 17
From: 10/01/2004
  (from: 01/22/2005 until: 08/02/2010)
Mgr. Igor Sidor
Abovská 85
Košice 040 17
From: 10/01/2004 Until: 07/16/2010
  (from: 08/03/2010 until: 08/02/2010)
Mgr. Vladimír Švigár
Hraničná 945/10
Košice - mestská časť Barca
  (from: 05/25/1999 until: 05/24/2004)
JUDr. Vladimír Švigár
Hraničná 10
Košice 040 17
From: 05/25/1999
  (from: 05/25/2004 until: 06/29/2017)
JUDr. Vladimír Švigár
Hraničná 10
Košice 040 17
From: 05/25/1999
  (from: 06/30/2017 until: 07/22/2019)
JUDr. Vladimír Švigár
Hraničná 10
Košice 040 17
From: 05/25/1999 Until: 07/09/2019
  (from: 07/23/2019 until: 07/22/2019)
Ing. Zoltán Varga
Cottbuska 6
Košice
  (from: 11/24/1999 until: 05/24/2004)
Ing. Zoltán Varga
Cottbuska 6
Košice
Until: 05/17/2004
  (from: 05/25/2004 until: 05/24/2004)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/25/2004)
Menom spoločnosti podpisujú a za spoločnosť konajú konatelia spoločne.
  (from: 08/10/2000 until: 05/24/2004)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú všetci štyria konatelia spoločne.
  (from: 11/24/1999 until: 08/09/2000)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú všetci traja konatelia spoločne.
  (from: 05/25/1999 until: 11/23/1999)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/05/1994 until: 05/24/1999)
Capital: 
9 300 EUR Paid up: 9 300 EUR
  (from: 08/03/2010)
9 294,297286 EUR Paid up: 9 294,297286 EUR
  (from: 03/24/2010 until: 08/02/2010)
280 000 Sk Paid up: 280 000 Sk
  (from: 05/25/2004 until: 03/23/2010)
280 000 Sk
  (from: 11/24/1999 until: 05/24/2004)
210 000 Sk
  (from: 05/25/1999 until: 11/23/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 275/94, zo dňa 19.9.1994 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.Stary spis: S.r.o. 6141
  (from: 10/05/1994)
.Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.7.1998 bolschválený Dodatok č. 1, ktorým bola upravená zaklada-teľská listina v zmysle zák.č. 11/1998 Z.z..Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 18.5.1999 bolschválený Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine.
  (from: 05/25/1999)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž-denia, zo dňa 17.09.1999 a Dodatok č.2.Spis odstúpený dňa 06.06.2000 na OS Košice-zmena sídla.
  (from: 11/24/1999)
Dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve zo dňa 12.6.2000.
  (from: 08/10/2000)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person