Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1137/V

Business name: 
TATRAPOL, s.r.o.
  (from: 03/31/2016)
TATRAPOL, a.s.
  (from: 10/17/1995 until: 03/30/2016)
Registered seat: 
Nemcovej 30
Košice - mestská časť Sever 040 01
  (from: 03/31/2016)
Nemcovej 30
Košice 040 01
  (from: 02/21/2004 until: 03/30/2016)
Boženy Němcovej 30
Košice 040 01
  (from: 04/06/2000 until: 02/20/2004)
Horná 869
Čadca 022 01
  (from: 10/17/1995 until: 04/05/2000)
Identification number (IČO): 
31 637 922
  (from: 10/17/1995)
Date of entry: 
10/17/1995
  (from: 10/17/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/31/2016)
Joint-stock company
  (from: 10/17/1995 until: 03/30/2016)
Objects of the company: 
Strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a) až h) zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z.
  (from: 03/31/2016)
Poskytovanie služieb informátora
  (from: 03/31/2016)
Administratívne služby
  (from: 03/31/2016)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 03/31/2016)
Kuriérske služby
  (from: 03/31/2016)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 03/31/2016)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 03/31/2016)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
spostredkovateľská činnosť
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
upratovacie služby
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
sprostredkovanie nákupu a predaja streliva
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
konzultačno-poradenská činnosť v oblasti ochrany majetku a osôb pri poskytovaní služieb súkromných detektívov
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
poriadanie lektorskej a vzdelávacej činnosti v oblasti sebaobrany a prežitia v sťažených podmienkach
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
pátracie a ochranné služby
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
služby súkromných detektívov
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
podnik zabezpečujúci ochranu majetku a osôb, vrátane prevozu cesnnosti a peňaží
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavenej časti obce alebo v prevádzke pre styk so zákazníkom
  (from: 08/05/1998 until: 05/24/2010)
ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  (from: 08/05/1998 until: 05/24/2010)
ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  (from: 08/05/1998 until: 05/24/2010)
ochrana majetku pri preprave
  (from: 08/05/1998 until: 05/24/2010)
ochrana prepravy majetku a osoby
  (from: 08/05/1998 until: 05/24/2010)
ochrana osoby
  (from: 08/05/1998 until: 05/24/2010)
zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
  (from: 08/05/1998 until: 05/24/2010)
prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
  (from: 08/05/1998 until: 05/24/2010)
vypracúvanie plánu ochrany
  (from: 08/05/1998 until: 05/24/2010)
poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
  (from: 08/05/1998 until: 05/24/2010)
strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a/ až h/ zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z. Strážna služba je: a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste c) ochrana osoby d) ochrana majetku a osoby pri preprave e) ochrana prepravy majetku a osoby f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb g) prevádzkovanie zabepečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému) alebo h) vypracúvanie plánu ochrany
  (from: 05/25/2010 until: 04/03/2012)
Strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a) až h) zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z.
  (from: 04/04/2012 until: 03/30/2016)
Poskytovanie služieb informátora
  (from: 04/04/2012 until: 03/30/2016)
Administratívne služby
  (from: 04/04/2012 until: 03/30/2016)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 04/04/2012 until: 03/30/2016)
Kuriérske služby
  (from: 04/04/2012 until: 03/30/2016)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/04/2012 until: 03/30/2016)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 04/04/2012 until: 03/30/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/31/2016)
Managing board
  (from: 10/17/1995 until: 03/30/2016)
Ing. Rastislav Sosa
Kendice 443
Kendice 082 01
From: 03/03/2016
  (from: 03/31/2016)
RNDr. Pavol Bielik - člen
Tbiliská 29
Bratislava
  (from: 10/17/1995 until: 03/22/1998)
Ing. Pavol Faktor - člen
105
Stará Bystrica
  (from: 10/17/1995 until: 03/31/1999)
Mgr. Eva Faktorová - člen
105
Stará Bystrica
  (from: 04/01/1999 until: 04/05/2000)
Ing. Ján Guttek - predseda
Mukačevská 4808/47
Prešov
  (from: 04/06/2000 until: 11/03/2002)
Ing. Ján Guttek - predseda
Mukačevská 4808/47
Prešov
From: 02/25/2000 Until: 01/31/2004
  (from: 11/04/2002 until: 02/20/2004)
Ing. Ján Guttek - predseda
Mukačevská 4808/47
Prešov 080 01
From: 02/01/2004
  (from: 02/21/2004 until: 09/19/2007)
Ing. Ján Guttek - predseda
Mukačevská 4808/47
Prešov 080 01
From: 02/01/2004 Until: 08/31/2007
  (from: 09/20/2007 until: 09/19/2007)
Jozef Kmotorka - člen
Lietavská 10
Bratislava
  (from: 03/23/1998 until: 03/31/1999)
Jaroslav Knapec - člen
893
Stará Bystrica
  (from: 04/06/2000 until: 11/03/2002)
Jaroslav Knapec - člen
893
Stará Bystrica
From: 02/25/2000 Until: 01/31/2004
  (from: 11/04/2002 until: 02/20/2004)
Ing. Peter Kučera - člen
Podlesná 4
Bratislava
  (from: 02/01/2001 until: 08/02/2001)
JUDr. Martin Lauko - predseda
Mamateyova 9
Bratislava
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
Soňa Lauková - predseda
Pri mlyne 56
Bratislava
  (from: 08/05/1998 until: 04/05/2000)
Ing. Pavol Oparty - podpredseda
789
Oravská Lesná
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
Ing. Anton Pospíšil - člen
Čajakova 12
Žilina 010 01
From: 02/01/2004
  (from: 02/21/2004 until: 06/18/2006)
Ing. Anton Pospíšil - člen
Čajakova 12
Žilina 010 01
From: 02/01/2004 Until: 06/09/2006
  (from: 06/19/2006 until: 06/18/2006)
Ing. Alojz Rajnič - člen
Lučenecká 6
Košice
  (from: 04/01/1999 until: 04/05/2000)
Rastislav Sosa - člen
Martina Benku 1
Prešov
  (from: 04/06/2000 until: 11/03/2002)
Rastislav Sosa - člen
Martina Benku 1
Prešov
From: 02/25/2000 Until: 01/31/2004
  (from: 11/04/2002 until: 02/20/2004)
Bc. Rastislav Sosa - člen
Martina Benku 1
Prešov 080 01
From: 02/01/2004
  (from: 02/21/2004 until: 09/19/2007)
Ing. Štefan Šulek - člen
Húskova 9
Košice
  (from: 07/31/1997 until: 03/31/1999)
Ing. Zoltán Zimmermann - člen
Opálová 101/14
Košice - mestská časť Západ
  (from: 06/18/1996 until: 07/30/1997)
Ing. Bc. Rastislav Sosa - člen
443
Kendice 082 01
From: 02/01/2004 Until: 03/03/2016
  (from: 03/31/2016 until: 03/30/2016)
Ing. Bc. Rastislav Sosa - člen
443
Kendice 082 01
From: 02/01/2004
  (from: 09/20/2007 until: 03/30/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a listiny podpisovať vo všetkých veciach konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/31/2016)
Za spoločnosť koná a úkony zaväzujúce spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 09/20/2007 until: 03/30/2016)
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne, úkony zaväzujúce spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 10/17/1995 until: 09/19/2007)
Capital: 
99 600 EUR Paid up: 99 600 EUR
  (from: 03/31/2016)
99 600 EUR Paid up: 99 600 EUR
  (from: 11/14/2009 until: 03/30/2016)
3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 07/04/2006 until: 11/13/2009)
2 300 000 Sk
  (from: 06/18/1996 until: 05/31/1999)
1 500 000 Sk
  (from: 10/17/1995 until: 06/17/1996)
Shares: 
Number of shares: 600
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 166 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné s obmedzením, ktoré je dané predkupným právom akcionárov. O udelenie súhlasu s prevodom je povinný požiadať prevádzajúci akcionár predstavenstvo spoločnosti písomne. Predstavenstvo je povinné v lehote 7 dní písomne vyzvať akcionárov k uplatneniu predkupného práva. Lehota na uplatnenie predkupného práva akcionárov je 14 dní a začína plynúť dňom odoslania písomnej výzvy. V prípade ak predstavenstvo neobdrží v lehote na uplatnenie predkupného práva od akcionárov žiadne stanovisko, platí, že akcionár si predkupné právo neuplatnil. Ak predstavenstvo spoločnosti nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu v lehote 30 dní od obdržania žiadosti, platí, že súhlas bol udelený.
  (from: 11/14/2009 until: 03/30/2016)
Number of shares: 600
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné s obmedzením, ktoré je dané predkupným právom akcionárov. O udelenie súhlasu s prevodom je povinný požiadať prevádzajúci akcionár predstavenstvo spoločnosti písomne. Predstavenstvo je povinné v lehote 7 dní písomne vyzvať akcionárov k uplatneniu predkupného práva. Lehota na uplatnenie predkupného práva akcionárov je 14 dní a začína plynúť dňom odoslania písomnej výzvy. V prípade ak predstavenstvo neobdrží v lehote na uplatnenie predkupného práva od akcionárov žiadne stanovisko, platí, že akcionár si predkupné právo neuplatnil. Ak predstavenstvo spoločnosti nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu v lehote 30 dní od obdržania žiadosti, platí, že súhlas bol udelený.
  (from: 07/04/2006 until: 11/13/2009)
Number of shares: 600
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 06/01/1999 until: 07/03/2006)
Number of shares: 460
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 06/18/1996 until: 05/31/1999)
Number of shares: 300
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 10/17/1995 until: 06/17/1996)
Supervisory board: 
MUDr. Eva Bieliková - člen
Tbiliská 29
Bratislava
  (from: 10/17/1995 until: 03/22/1998)
Eva Faktorová - člen
105
Stará Bystrica
  (from: 10/17/1995 until: 03/22/1998)
Mgr. Eva Faktorová - člen
105
Stará Bystrica
  (from: 04/06/2000 until: 11/03/2002)
Mgr. Eva Faktorová - člen
105
Stará Bystrica
From: 02/25/2000 Until: 01/31/2004
  (from: 11/04/2002 until: 02/20/2004)
JUDr. Anna Huljaková - člen
Hollého 162/16
Rajec
  (from: 03/23/1998 until: 03/31/1999)
Ing. Blažej Krasnovský - člen
Chmeľníky 12
Košice - mestská časť Myslava
  (from: 06/18/1996 until: 03/31/1999)
Soňa Lauková - člen
Mamateyova 9
Bratislava
  (from: 10/17/1995 until: 03/22/1998)
Soňa Lauková - člen
Pri mlyne 56
Bratislava
  (from: 04/06/2000 until: 08/02/2001)
Ing. Pavol Oparty - člen
789
Oravská Lesná
From: 04/08/2003 Until: 01/31/2004
  (from: 05/22/2003 until: 02/20/2004)
Ing. Pavol Oparty - predseda
789
Oravská Lesná
Until: 04/08/2003
  (from: 08/05/1998 until: 05/21/2003)
Ing. Pavol Oparty
Oravská Lesná 789
Oravská Lesná 029 57
From: 02/01/2004
  (from: 02/21/2004 until: 06/02/2005)
Ing. Pavol Oparty
Oravská Lesná 789
Oravská Lesná 029 57
From: 02/01/2004 Until: 04/30/2005
  (from: 06/03/2005 until: 06/02/2005)
Ing. Peter Oparty - predseda
940
Oravská Lesná
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
Ing. Štefan Šulek - člen
Húskova 9
Košice
Until: 04/08/2003
  (from: 04/01/1999 until: 05/21/2003)
Ing. Štefan Šulek - predseda
Húskova 9
Košice
From: 04/08/2003 Until: 01/31/2004
  (from: 05/22/2003 until: 02/20/2004)
JUDr. Michal Tinák - člen
115
Rovinka
  (from: 03/23/1998 until: 04/05/2000)
Ing. Vladimír Tóth - člen
Benadova 912/9
Košice
  (from: 04/06/2000 until: 11/03/2002)
Ing. Vladimír Tóth - člen
Benadova 912/9
Košice
From: 02/25/2000 Until: 01/31/2004
  (from: 11/04/2002 until: 02/20/2004)
Helena Zajacová - člen
249
Stará Bystrica
  (from: 03/23/1998 until: 04/05/2000)
Ing. Štefan Šulek
Húskova 9
Košice 040 01
From: 02/01/2004 Until: 02/02/2016
  (from: 03/31/2016 until: 03/30/2016)
Ing. Vladimír Tóth
Benadova 912/9
Košice 040 01
From: 02/01/2004 Until: 02/02/2016
  (from: 03/31/2016 until: 03/30/2016)
Ing. František Zgola
Cottbuska 14
Košice 040 01
From: 05/01/2005 Until: 02/02/2016
  (from: 03/31/2016 until: 03/30/2016)
Ing. Štefan Šulek
Húskova 9
Košice 040 01
From: 02/01/2004
  (from: 02/21/2004 until: 03/30/2016)
Ing. Vladimír Tóth
Benadova 912/9
Košice 040 01
From: 02/01/2004
  (from: 02/21/2004 until: 03/30/2016)
Ing. František Zgola
Cottbuska 14
Košice 040 01
From: 05/01/2005
  (from: 06/03/2005 until: 03/30/2016)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou zmluvou zo dňa 22.9.1995 a rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo a prijatím stanov. Stary spis: Sa 940
  (from: 10/17/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/31/1997)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.6.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/05/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/01/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.2. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/06/2000)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person