Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1055/S

Business name: 
PBS Banská Bystrica, s.r.o.
  (from: 12/15/1997 until: 03/24/2010)
Slovenská strojárska a obchodná, spol. s r.o.
  (from: 11/07/1995 until: 12/14/1997)
První brněnská strojírna Montáže Banská Bystrica s.r.o.
  (from: 03/01/1993 until: 11/06/1995)
Registered seat: 
Medený Hámor 15
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/18/1998 until: 03/24/2010)
Horná 67
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/15/1997 until: 09/17/1998)
Partizánska cesta 3
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/07/1995 until: 12/14/1997)
Mlynská 66
Banská Bystrica 974 00
  (from: 03/01/1993 until: 11/06/1995)
Identification number (IČO): 
31 581 323
  (from: 03/01/1993)
Date of entry: 
03/01/1993
  (from: 03/01/1993)
Date of deletion: 
03/25/2010
  (from: 03/25/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/25/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/01/1993)
Objects of the company: 
montáže, demontáže, opravy a rekonštrukcie energetických zariadení
  (from: 03/01/1993 until: 03/24/2010)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúš- ky, plnenie, označovanie (pri V) tlakových zariadení
  (from: 12/18/1997 until: 03/24/2010)
montáž a demontáž strojnotechnologických zariadení, potrubí a oceľových konštrukcií
  (from: 12/18/1997 until: 03/24/2010)
montáž, opravy a vykonávanie skúšok parných a plynových turbín
  (from: 12/18/1997 until: 03/24/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/18/1997 until: 03/24/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 12/18/1997 until: 03/24/2010)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/18/1997 until: 03/24/2010)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
  (from: 09/18/1998 until: 03/24/2010)
Partners: 
První brněnská strojírna Holding, akciová společnost, IČO: 49 455 737
Hlinky 110
Brno
Czech Republic
  (from: 12/15/1997 until: 01/25/2000)
Českomoravská strojní a obchodní, akciová společnosť, Brno IČO: 49 455 737
Hlinky 110
Brno
Czech Republic
  (from: 11/07/1995 until: 12/14/1997)
Českomoravská strojní a obchodní, akciová společnosť, Brno IČO: 49 455 737
Hlinky 110
Brno
Czech Republic
  (from: 10/17/1995 until: 11/06/1995)
První brnenská strojírna Brno, a.s.
Olomoucká 7/9
Brno
Czech Republic
  (from: 03/01/1993 until: 10/16/1995)
Ing. Ján Kvoček
Voderady 6
Voderady pri Trnave
Slovak Republic
  (from: 01/26/2000 until: 05/24/2000)
Ing. Ján Kvoček
Voderady 6
Voderady pri Trnave
Slovak Republic
  (from: 12/15/1997 until: 01/25/2000)
První brněnská strojírna Holding, akciová společnost, IČO: 49 455 737
Hlinky 110
Brno
Czech Republic
  (from: 01/26/2000 until: 03/24/2010)
Ing. Ján Kvoček
Voderady 6
Voderady pri Trnave
Slovak Republic
  (from: 05/25/2000 until: 03/24/2010)
Eva Krátka
Mlynská 66
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/25/2000 until: 03/24/2010)
JUDr. Jaroslav Viglaský
Mlynská 54
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/25/2000 until: 03/24/2010)
Ing. Jan Miňovský
Vajnorská 67
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/25/2000 until: 03/24/2010)
Ing. Emília Gálfyová
305
Partizánska Ľupča
Slovak Republic
  (from: 05/25/2000 until: 03/24/2010)
Ing. Bartolomej Alman
Vajanského 3
Ružomberok
Slovak Republic
  (from: 05/25/2000 until: 03/24/2010)
Contribution of each member: 
První brnenská strojírna Brno, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/16/1995)
Českomoravská strojní a obchodní, akciová společnosť, Brno
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/17/1995 until: 11/06/1995)
Českomoravská strojní a obchodní, akciová společnosť, Brno
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/07/1995 until: 12/14/1997)
První brněnská strojírna Holding, akciová společnost,
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 12/15/1997 until: 01/25/2000)
Ing. Ján Kvoček
Amount of investment: 330 000 Sk Paid up: 330 000 Sk
  (from: 12/15/1997 until: 01/25/2000)
První brněnská strojírna Holding, akciová společnost,
Amount of investment: 272 000 Sk Paid up: 272 000 Sk
  (from: 01/26/2000 until: 03/24/2010)
Ing. Ján Kvoček
Amount of investment: 528 000 Sk Paid up: 528 000 Sk
  (from: 01/26/2000 until: 05/24/2000)
Ing. Ján Kvoček
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 05/25/2000 until: 03/24/2010)
Eva Krátka
Amount of investment: 283 000 Sk Paid up: 283 000 Sk
  (from: 05/25/2000 until: 03/24/2010)
JUDr. Jaroslav Viglaský
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 05/25/2000 until: 03/24/2010)
Ing. Jan Miňovský
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 05/25/2000 until: 03/24/2010)
Ing. Emília Gálfyová
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 05/25/2000 until: 03/24/2010)
Ing. Bartolomej Alman
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 05/25/2000 until: 03/24/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/26/2000 until: 03/24/2010)
Individual managing director
  (from: 03/01/1993 until: 01/25/2000)
Ing. Zdeněk Klosel
Tajovského 15
Sliač
  (from: 11/07/1995 until: 12/14/1997)
Štefan Krátky
Mlynská 66
Banská Bystrica
  (from: 03/01/1993 until: 11/06/1995)
Ing. Ján Kvoček
Voderady 6
Voderady pri Trnave
  (from: 12/15/1997 until: 01/25/2000)
Ing. Bartolomej Alman
Vajanského 3
Ružomberok
  (from: 01/26/2000 until: 03/24/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (from: 01/26/2000 until: 03/24/2010)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (from: 03/01/1993 until: 01/25/2000)
Capital: 
800 000 Sk
  (from: 01/26/2000 until: 03/24/2010)
500 000 Sk
  (from: 12/15/1997 until: 01/25/2000)
100 000 Sk
  (from: 10/17/1995 until: 12/14/1997)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/13/2001
  (from: 02/13/2001)
Supervisory board: 
Ing. Jaroslav Lovič
261
Ulič
  (from: 01/26/2000 until: 05/24/2000)
Ing. Valter Eibner
Nám. Ľ Štúra 7
Banská Bystrica
  (from: 01/26/2000 until: 03/24/2010)
Eva Krátka
Mlynská 66
Banská Bystrica
  (from: 05/25/2000 until: 03/24/2010)
Ing. Jan Miňovský
Vajnorská 67
Bratislava
  (from: 11/21/2000 until: 03/24/2010)
Ing. Pavel Hakl
Bosonožská 17
Brno
Česká republika
  (from: 03/01/1993 until: 11/06/1995)
Ing. Ľubomír Hanák
Axmanova 15
Brno
Česká republika
  (from: 03/01/1993 until: 11/06/1995)
Ing. Stanislav Hrachovina
Krondlova 7
Brno
Česká republika
  (from: 01/26/2000 until: 11/20/2000)
Jiří Neckář
M.Majerové 15
Brno
Česká republika
  (from: 03/01/1993 until: 11/06/1995)
Other legal facts: 
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24K 400/00-Že-201 zo dňa 09.07.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.08.2009, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu PBS Banská Bystrica s.r.o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 581 323, pretože nie sú predpoklady pre konkurz, sa spoločnosť z obchodného registra v y m a z á v a, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 03/25/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladacou listinou, vyhotovenou vo forme notárksej zápisnice č. NZ 7/93, zo dňa 24.2.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis : S.r.o. 3099
  (from: 03/01/1993 until: 03/24/2010)
. Dňa 31.5.1995 bola uzavretá zmluva o predaji podniku medzi predávajúcimi První brněnská strojírna Brno, a.s. so sídlom v Brne a kupujúcim Českomoravská strojní a obchodní, a.s. so sídlom Hlinky 110, Brno.
  (from: 10/17/1995 until: 03/24/2010)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.10.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
  (from: 11/07/1995 until: 03/24/2010)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.11.1997 bol schválený Dodatok č. 2 k zakladateľskej listiny.
  (from: 12/15/1997 until: 03/24/2010)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 28.05.1998 v Dodatku č. 3 rozhodnutím zakladateľa.
  (from: 09/18/1998 until: 03/24/2010)
. Valné zhromaždenie konané dňa 22.7.1998 schválilo Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopľňa spoločenská zmluva v zmysle ust. zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/22/1998 until: 03/24/2010)
. Uznesením valného zhromaždenia dňa 15.4.1999 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/26/2000 until: 03/24/2010)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.5.2000 bol schválený dodatok č. 6 k zakladateľskej listine.
  (from: 05/25/2000 until: 03/24/2010)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 9.2.2001, č.k. 51-24 K 400/00, bol na majetok spoločnosti P B S Banská Bystrica, s.r.o., so sídlom Medený Hámor 15, Banská Bystrica, IČO: 31 581 323 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Ing. Miroslava Kolesára, bytom ul. 29. Augusta 25, Banská Bystrica.
  (from: 02/13/2001 until: 03/24/2010)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person