Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1060/S

Business name: 
GABURI spol. s r.o.
  (from: 03/02/1993 until: 04/15/2015)
Registered seat: 
Sládkovičova 70
Banská Bystrica 974 00
  (from: 03/02/1993 until: 04/15/2015)
Identification number (IČO): 
31 581 391
  (from: 03/02/1993)
Date of entry: 
03/02/1993
  (from: 03/02/1993)
Person dissolved from: 
3.4.2015
  (from: 04/16/2015)
Date of deletion: 
04/16/2015
  (from: 04/16/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/16/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/02/1993)
Objects of the company: 
projektová činnosť v stavebníctve
  (from: 03/02/1993 until: 04/15/2015)
vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
  (from: 03/02/1993 until: 04/15/2015)
poradenské služby v investičnej výstavbe
  (from: 03/02/1993 until: 04/15/2015)
plánografické a rozmnožovacie práce
  (from: 03/02/1993 until: 04/15/2015)
obchodná a propagačná činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
  (from: 03/02/1993 until: 04/15/2015)
Partners: 
Ing. arch. Cyril Bajus
Sládkovičova 70
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/02/1993 until: 04/15/2015)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Cyril Bajus
Amount of investment: 117 000 Sk Paid up: 117 000 Sk
  (from: 03/02/1993 until: 04/15/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/02/1993 until: 04/15/2015)
Ing. arch. Cyril Bajus
Sládkovičova 70
Banská Bystrica
  (from: 03/02/1993 until: 04/15/2015)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 03/02/1993 until: 04/15/2015)
Capital: 
117 000 Sk
  (from: 03/02/1993 until: 04/15/2015)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 26Cbr/9/2003-166 zo dňa 13.03.2015, právoplatným dňa 03.04.2015, bola obchodná spoločnosť GABURI spol. s r.o., so sídlom Sládkovičova 70, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 31 581 391, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Sro, vo vložke číslo 1060/S, zrušená bez likvidácie.
  (from: 04/16/2015)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladacou listinou, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 244/92, zo dňa 7.9.1992 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 3105
  (from: 03/02/1993 until: 04/15/2015)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person