Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  53353/B

Business name: 
SSI Wealth Management, s.r.o.
  (from: 05/17/2007)
Registered seat: 
Ľubietovská 10
Bratislava 851 01
  (from: 06/20/2008)
Štefánikova 26
Nitra 949 01
  (from: 05/17/2007 until: 06/19/2008)
Identification number (IČO): 
36 778 231
  (from: 05/17/2007)
Date of entry: 
05/17/2007
  (from: 05/17/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/17/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/17/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným pevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/17/2007)
administratívne práce
  (from: 05/17/2007)
podnikateľské poradenstvo v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/17/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/17/2007)
prenájom priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/17/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/17/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/17/2007)
Partners: 
Mgr. Karol Schlosser
Krátka 1420/1
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 05/17/2007)
STERLING STOCK INVESTMENT SLOVAKIA, k.s.
Ľubietovská 10
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 05/17/2007 until: 01/10/2013)
Contribution of each member: 
Mgr. Karol Schlosser
Amount of investment: 1 141 870,809268 EUR Paid up: 1 141 870,809268 EUR
  (from: 03/17/2010)
Mgr. Karol Schlosser
Amount of investment: 34 400 000 Sk Paid up: 34 400 000 Sk
  (from: 05/17/2007 until: 03/16/2010)
STERLING STOCK INVESTMENT SLOVAKIA, k.s.
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 05/17/2007 until: 03/16/2010)
STERLING STOCK INVESTMENT SLOVAKIA, k.s.
Amount of investment: 33 193,918875 EUR Paid up: 9 958,175663 EUR
  (from: 03/17/2010 until: 01/10/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/17/2007)
Milan Chovanec
Bayerova 25
Brno 602 00
Česká republika
From: 06/26/2017
  (from: 08/12/2017)
Mgr. Zuzana Guliková
Beňadická 3008/19
Bratislava-Petržalka 851 06
From: 03/28/2012
  (from: 05/04/2012 until: 08/11/2017)
Mgr. Zuzana Guliková
Beňadická 3008/19
Bratislava-Petržalka 851 06
From: 03/28/2012 Until: 06/25/2017
  (from: 08/12/2017 until: 08/11/2017)
Mgr. Karol Schlosser
Krátka 1420/1
Bratislava 811 03
From: 05/17/2007
  (from: 05/17/2007 until: 05/03/2012)
Mgr. Karol Schlosser
Krátka 1420/1
Bratislava 811 03
From: 05/17/2007 Until: 03/28/2012
  (from: 05/04/2012 until: 05/03/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne v plnom rozsahu. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 05/17/2007)
Capital: 
1 175 064,728143 EUR Paid up: 1 151 828,984931 EUR
  (from: 03/17/2010)
35 400 000 Sk Paid up: 34 700 000 Sk
  (from: 05/17/2007 until: 03/16/2010)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.03.2012.
  (from: 05/04/2012)
Na základe Exekučného príkazu EX 1023/12 zo dňa 19.4.2012 vydaného súdnym exekútorom JUDr. Ľubomírom Pekárom, Exekútorský úrad Šaľa so sídlom P.Pázmaňa 49/3, Šaľa na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného : STERLING STOCK INVESTMENT SLOVAKIA, k.s., Ľubietovská 10, Bratislava v obchodnej spoločnosti SSI Wealth Management, s.r.o., Ľubietovská 10, Bratislava, IČO: 36 778 231. Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa23.11.2012 č.k. 33 Exre/164/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2012 vymazal STERLING STOCK INVESTMENT SLOVAKIA, k.s., Ľubietovská 10, Bratislava ako spoločníka obchodnej spoločnosti SSI Wealth Management, s.r.o., Ľubietovská 10, Bratislava, IČO: 36 778 231 z obchodného registra. V zmysle ust. § 113b ods. 5 Zákon č. 233/95 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka účasť STERLING STOCK INVESTMENT SLOVAKIA, k.s., Ľubietovská 10, Bratislava , ako spoločníka tejto spoločnosti zanikla dňom 12.7.2012, ktorým dňom sa obchodný podiel vymazaného spoločníka s poukazom na uvedené ustanovenia stáva voľným obchodným podielom a prechádza na spoločnosť. Výška vkladu 33 193,918875 eur splatené 9 958,175663 eur voľný obchodný podiel.
  (from: 01/11/2013)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person