Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  15/N

Business name: 
OSRAM, a.s.
  (from: 11/05/2010)
Registered seat: 
Komárňanská cesta 7
Nové Zámky 940 93
  (from: 05/23/1996)
Identification number (IČO): 
00 613 797
  (from: 12/28/1990)
Date of entry: 
12/28/1990
  (from: 12/28/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/28/1990)
Objects of the company: 
vývoj, výroba, montáž, oprava elektrických zdrojov svetla, žiarenia, svietidiel
  (from: 05/20/1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava predradných zapaľovačov a regulačných zariadení
  (from: 05/20/1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava výrobkov, strojov, zariadení a prístrojov vákuovej techniky
  (from: 05/20/1994)
kompletizáca strojov, zariadení a prístrojov vákuovej techniky
  (from: 05/20/1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava výrobkov obsahujúcich elektrické zdroje svetla
  (from: 05/20/1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava meracej a elektronickej meracej techniky
  (from: 05/20/1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava súčiastok, dielcov výrobkov v oblasti predmetu podnikania
  (from: 05/20/1994)
prenájom vlastných zariadení a technológií iným organizáciám
  (from: 05/20/1994)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 05/20/1994)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 05/20/1994)
návrhy osvetlenia a služby v obore svetelnej techniky, svetelne-technických zariadení
  (from: 05/20/1994)
servisné služby, propagačná, výstavnícka a dokumentačná činnosť v predmete podnikania
  (from: 05/20/1994)
obchodná činnosť a poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/1994)
predaj polotovarov a ostatných materiálov v predmete podnikania
  (from: 05/20/1994)
vydávanie odborných a podnikových časopisov a ďaľšej tlače
  (from: 05/20/1994)
príprava mládeže na robotnícke povolanie v stanovených učebných odboroch
  (from: 05/20/1994)
vzdelávanie a príprava pracovníkov pre zabezpečenie predmetu podnikania
  (from: 05/20/1994)
podnikateľské poradenstvo v oblasti povolenej činnosti
  (from: 12/02/1996)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/02/1996)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 12/02/1996)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/02/1996)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 12/02/1996)
závodná kuchyňa a stravovanie
  (from: 04/12/2001)
vedenie personálnej a mzdovej agendy
  (from: 02/19/2004)
vedenie colnej agendy
  (from: 02/19/2004)
logistika prepravy a expedícia tovarov
  (from: 02/19/2004)
nákup a predaj tovarov
  (from: 06/02/2015)
finančný leasing
  (from: 06/02/2015)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/02/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/23/1996)
Ing. Miriam Kollárová - člen
Kremnická 1
Nitra 949 01
From: 09/01/2019
  (from: 09/19/2019)
Dipl. - Ing. Bernd Günther Naujoks - predseda
Tatranská 121/65
Nové Zámky 940 02
From: 08/09/2019
  (from: 09/19/2019)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/23/1996)
Capital: 
10 696 444 EUR Paid up: 10 696 444 EUR
  (from: 08/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 8
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 165 970 EUR
  (from: 07/20/2012)
Number of shares: 60
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 07/20/2012)
Number of shares: 250
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 07/20/2012)
Number of shares: 120
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 07/20/2012)
Number of shares: 2
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 033 493 EUR
  (from: 07/20/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 440 218 EUR
  (from: 07/20/2012)
Stockholder: 
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
Mníchov 808 07
Nemecká spolková republika
  (from: 12/18/2012)
Supervisory board: 
Georgína Széllová , MBA
Palackého 9446/1
Nové Zámky 940 02
From: 12/14/2016
  (from: 12/22/2016)
Ing. Ondrej Kelle
Novozámocká 411/6
Andovce 941 23
From: 06/15/2018
  (from: 07/25/2018)
Yunus Dogan
An der Klosterbreite 25
Regensburg 930 51
Nemecká spolková republika
From: 08/10/2019
  (from: 09/19/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom podľa § 15, § 25 a § 62 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach Stary spis: Sa 36
  (from: 12/28/1990)
Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené ust. Obchodného zákonníka zák. č.513/1991 Zb. schválené na valnom zhromaždení dňa 17.12.1993. Stary spis: Sa 36
  (from: 05/20/1994)
Na valnom zhromaždení boli dňa 2.10.1995 zmenené stanovy spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z TESLA Nové Zámky,a.s. na OSRAM Slovakia, a.s. Stary spis: Sa 36
  (from: 05/23/1996)
Na valnom zhromaždení boli dňa 10.0 .1996 zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 36
  (from: 08/22/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 30.07.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 180/96, Nz 171/96 schválilo zmenu stanov (rozšírenie predmetu činnosti). Stary spis: Sa 36
  (from: 12/02/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 16.04.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 204/96, Nz 195/96 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI). Stary spis: Sa 36
  (from: 12/17/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 17.4.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 119/97, Nz 118/97 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI)
  (from: 06/30/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 12.9.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 263/97, Nz 263/97 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI) spoločnosti.
  (from: 11/07/1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 10.11.1999.
  (from: 04/06/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 04.09.2000.
  (from: 04/12/2001)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 27.11.2002. Zánik funkcií členov predstavenstva Ing. Ladislava Keveho a Roberta Baiocca dňom 27.11.2002 a Christopha Wernera Roderera dňom 1.7.2003.
  (from: 02/19/2004)
Zánik funkcie člena a predsedu predstavenstva Larsa Johnsena dňom 1.10.2003.
  (from: 03/08/2004)
Spoločnosť je dňom 01.05.2011 právnym nástupcom zahraničnej zanikajúcej spoločnosti OSRAM GmbH, IČO: FN111417z so sídlom Lemböckgasse 49/C/5, Viedeň, Rakúska republika.
  (from: 05/01/2011)
Spoločnosť je dňom 01.05.2011 právnym nástupcom zahraničnej zanikajúcej spoločnosti OSRAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., IČO: 01-09-462298 so sídlom Fehérvári út 84/A, 1119 Budapešť, Maďarská republika.
  (from: 05/19/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/01/2011)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/01/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
OSRAM GmbH
Lemböckgasse 49/C/5
Viedeň 1230
Rakúska republika
  (from: 05/01/2011)
OSRAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Fehérvári út 84/A
Budapešť 1119
Maďarská republika
  (from: 05/01/2011)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku, uzatvorenej dňa 01.07.2016, medzi spoločnosťou OSRAM, a.s., so sídlom: Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 00 613 797, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 15/N ako predávajúcim, a spoločnosťou LEDVANCE s.r.o., s pôvodným sídlom Komárňanská cesta 7, Nové Zámky 940 93 a novým sídlom Štúrova 22, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 50 197 011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo 40398/N ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku spoločnosti OSRAM, a.s. a k jeho kúpe spoločnosťou LEDVANCE s.r.o.
  (from: 07/26/2016)
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku, uzatvorenej dňa 01.07.2016, medzi spoločnosťou OSRAM, a.s., so sídlom: Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 00 613 797, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 15/N ako predávajúcim a spoločnosťou LEDVANCE GmbH so sídlom Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Viedeň, Rakúska republika, zapísanou v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň, pod registračným číslom FN 445292t, ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku spoločnosti OSRAM, a.s. a k jeho kúpe spoločnosťou LEDVANCE GmbH.
  (from: 08/06/2016)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person