Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  15/N

Business name: 
OSRAM, a.s.
  (from: 11/05/2010)
OSRAM Slovakia, a.s.
  (from: 05/23/1996 until: 11/04/2010)
Tesla Nové Zámky, a.s.
  (from: 12/28/1990 until: 05/22/1996)
Registered seat: 
Komárňanská cesta 7
Nové Zámky 940 93
  (from: 05/23/1996)
Komárňanská 7
Nové Zámky
  (from: 12/28/1990 until: 05/22/1996)
Identification number (IČO): 
00 613 797
  (from: 12/28/1990)
Date of entry: 
12/28/1990
  (from: 12/28/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/28/1990)
Objects of the company: 
vývoj, výroba, montáž, oprava elektrických zdrojov svetla, žiarenia, svietidiel
  (from: 05/20/1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava predradných zapaľovačov a regulačných zariadení
  (from: 05/20/1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava výrobkov, strojov, zariadení a prístrojov vákuovej techniky
  (from: 05/20/1994)
kompletizáca strojov, zariadení a prístrojov vákuovej techniky
  (from: 05/20/1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava výrobkov obsahujúcich elektrické zdroje svetla
  (from: 05/20/1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava meracej a elektronickej meracej techniky
  (from: 05/20/1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava súčiastok, dielcov výrobkov v oblasti predmetu podnikania
  (from: 05/20/1994)
prenájom vlastných zariadení a technológií iným organizáciám
  (from: 05/20/1994)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 05/20/1994)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 05/20/1994)
návrhy osvetlenia a služby v obore svetelnej techniky, svetelne-technických zariadení
  (from: 05/20/1994)
servisné služby, propagačná, výstavnícka a dokumentačná činnosť v predmete podnikania
  (from: 05/20/1994)
obchodná činnosť a poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/1994)
predaj polotovarov a ostatných materiálov v predmete podnikania
  (from: 05/20/1994)
vydávanie odborných a podnikových časopisov a ďaľšej tlače
  (from: 05/20/1994)
príprava mládeže na robotnícke povolanie v stanovených učebných odboroch
  (from: 05/20/1994)
vzdelávanie a príprava pracovníkov pre zabezpečenie predmetu podnikania
  (from: 05/20/1994)
podnikateľské poradenstvo v oblasti povolenej činnosti
  (from: 12/02/1996)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/02/1996)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 12/02/1996)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/02/1996)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 12/02/1996)
závodná kuchyňa a stravovanie
  (from: 04/12/2001)
vedenie personálnej a mzdovej agendy
  (from: 02/19/2004)
vedenie colnej agendy
  (from: 02/19/2004)
logistika prepravy a expedícia tovarov
  (from: 02/19/2004)
nákup a predaj tovarov
  (from: 06/02/2015)
finančný leasing
  (from: 06/02/2015)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/02/2015)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti určených konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/19/2004 until: 06/01/2015)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti určených na ich predaj ďalším podnikateľom (veľkoobchod)
  (from: 02/19/2004 until: 06/01/2015)
výroba tepelnej energie
  (from: 05/20/1994 until: 11/04/2013)
cestná nákladná doprava
  (from: 12/02/1996 until: 10/19/2005)
1. Vývoj, technická príprava výroby, výroba, montáž, opravy nasledujúcich druhov výrobkov a činností:
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
elektrické zdroje svetla a žiarenia včítane predradných zapaľovacích a a regulačných zariadení
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
výrobky, zariadenia a prístroje vákuovej techniky
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
technické plyny
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
elektrické svietidlá a ďalšie výrobky, ktorých základné funkčné súčasti sú elektrické zdroje svetla a žiarenia
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
meracie a elektronické meracie prístroje
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
špeciálna technika
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
stroje a zariadenia pre účely vákuovej a svetelnej techniky, včítane kompletizácie, montáže a externých dodávok
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
súčiastky, dielce a príslušenstvá výrobkov, ktoré sú predmetom podnikania spoločnosti
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
energia tepelná a elektrická
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
2. Zabezpečovanie inžinierskych dodávateľských a investorských činností
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
3. Výkon a prevádzanie stavebnej činnosti a výroby včítane funkcie vyššieho dodávateľa
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
4. Prevádzanie prác a poskytovanie služieb iným spoločnostiam, organizáciám a verejnosti s využitím zariadení a technológie používaných spoločnosťou pri zabezpečovaní predmetu podnikania spoločnosti
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
5. Návrhy osvetlenia a služby v obore svetelnej techniky, včítane svetelne-technických meraní
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
6. Servisné služby a výkony propagačnej, výstavníckej a dokumentačnej činnosti v plnom rosahu predmetu podnikania spoločnosti
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
7. Obchodná činnosť a poskytovanie služieb v tuzemsku
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
8. Predaj kovových a ostatných druhotných materiálov podľa príslušných predpisov
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
9. Vydávanie odborných a podnikových časopisov a ďalšej tlače súvisiacej s predmetom podnikania spoločnosti v súlade s platnými právnymi normami
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
10. Príprava mládeže na robotnícke povolanie v stanovených učebných oboroch
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
11. Vzdelávanie a príprava pracovníkov pre zabezpečenie predmetu podnikania
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/23/1996)
Managing board
  (from: 12/28/1990 until: 05/22/1996)
Ing. Miriam Kollárová - člen
Kremnická 1
Nitra 949 01
From: 09/01/2019
  (from: 09/19/2019)
Dipl. - Ing. Bernd Günther Naujoks - predseda
Tatranská 121/65
Nové Zámky 940 02
From: 08/09/2019
  (from: 09/19/2019)
Ing. Andrej Árendáš - člen
Kasárenská 12
Štúrovo
From: 04/18/2001
  (from: 05/07/2002 until: 04/20/2006)
Ing. Andrej Árendáš - člen
Kasárenská 12
Štúrovo
From: 04/18/2001 Until: 03/22/2006
  (from: 04/21/2006 until: 04/20/2006)
Ing. Andrej Árendáš - člen
Kasárenská 12
Štúrovo 943 01
From: 10/19/2010
  (from: 11/05/2010 until: 12/05/2012)
Ing. Andrej Árendáš - člen
Kasárenská 12
Štúrovo 943 01
From: 10/19/2010 Until: 11/29/2012
  (from: 12/06/2012 until: 12/05/2012)
Roberto Baiocco - člen
Topoľová 19
Nové Zámky
  (from: 11/07/1997 until: 02/18/2004)
Tibor Bednárik - člen
Palackého 10
Nové Zámky
From: 11/27/2002
  (from: 02/19/2004 until: 04/22/2008)
Tibor Bednárik - člen
Palackého 10
Nové Zámky
From: 11/27/2002 Until: 03/31/2008
  (from: 04/23/2008 until: 04/22/2008)
Miklós Kálmán Bittera - člen
Kertész utca 8
Budaörs H-2040
Maďarská republika
From: 10/19/2010
  (from: 11/05/2010 until: 12/16/2014)
Miklós Kálmán Bittera - člen
Kertész utca 8
Budaörs H-2040
Maďarská republika
From: 10/19/2010 Until: 11/30/2014
  (from: 12/17/2014 until: 12/16/2014)
Ing. Július Brenkuš
Trávna 2
Nové Zámky
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
Ing. Július Brenkuš - podpredseda
Trávna 2
Nové Zámky
  (from: 05/20/1994 until: 05/22/1996)
Robert Caban - predseda
Laim 143
St.Gilgen A-5340
Rakúsko
From: 09/25/2008
  (from: 10/18/2008 until: 07/19/2012)
Robert Caban - predseda
Laim 143
St.Gilgen A-5340
Rakúsko
From: 09/25/2008 Until: 06/21/2012
  (from: 07/20/2012 until: 07/19/2012)
Robert Caban - predseda
Laim 143
St.Gilgen A-5340
Rakúsko
From: 06/21/2012
  (from: 07/20/2012 until: 12/05/2012)
Robert Caban - predseda
Laim 143
St.Gilgen A-5340
Rakúsko
From: 06/21/2012 Until: 11/29/2012
  (from: 12/06/2012 until: 12/05/2012)
Ing. Mária Csutkayová
Andovská 128
Nové Zámky
  (from: 10/20/1992 until: 05/19/1994)
Ing. Mária Csutkayová - člen
Andovská 128
Nové Zámky
  (from: 05/20/1994 until: 05/22/1996)
Ing. Adriana Dóciová - člen
Ulica Pod Borinou 5
Kolíňany 951 78
From: 11/01/2018
  (from: 11/03/2018 until: 09/18/2019)
Ing. Adriana Dóciová - člen
Ulica Pod Borinou 5
Kolíňany 951 78
From: 11/01/2018 Until: 08/31/2019
  (from: 09/19/2019 until: 09/18/2019)
Andrew Ian Edger - člen
S.H. Vajanského 5708/46
Nové Zámky
From: 07/01/2003
  (from: 02/19/2004 until: 05/30/2007)
Andrew Ian Edger - člen
S.H. Vajanského 5708/46
Nové Zámky
From: 07/01/2003 Until: 03/29/2007
  (from: 05/31/2007 until: 05/30/2007)
Stefan Fritz - člen
Podzámska 29/9529
Nové Zámky 940 01
From: 03/31/2008
  (from: 04/23/2008 until: 08/10/2011)
Stefan Fritz - člen
Podzámska 29/9529
Nové Zámky 940 01
From: 03/31/2008 Until: 07/15/2011
  (from: 08/11/2011 until: 08/10/2011)
Ing. Helena Grófová - člen
J.G.Tajovského 87/3
Bánov 941 01
From: 03/22/2006
  (from: 04/21/2006 until: 11/04/2010)
Ing. Helena Grófová - člen
J.G.Tajovského 87/3
Bánov 941 01
From: 03/22/2006 Until: 10/19/2010
  (from: 11/05/2010 until: 11/04/2010)
Ing. Tomáš Hlavička
Gogoľova 17
Nové Zámky
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
Ing. Tomáš Hlavička - člen
Gogoľova 17
Nové Zámky
  (from: 05/20/1994 until: 05/22/1996)
Frank Illenberger - člen
Eichelhäherweg 4
Nattheim 895 64
Nemecká spolková republika
From: 08/01/2011
  (from: 08/11/2011 until: 08/31/2011)
Frank Illenberger - člen
Podzámska 9764/2
Nové Zámky 940 02
From: 08/01/2011
  (from: 09/01/2011 until: 04/27/2015)
Frank Illenberger - člen
Podzámska 9764/2
Nové Zámky 940 02
From: 08/01/2011 Until: 03/31/2015
  (from: 04/28/2015 until: 04/27/2015)
Lars Johnsen - predseda
Bezručova 5748/42
Nové Zámky
  (from: 05/23/1996 until: 03/07/2004)
Ing. Ladislav Keve - člen
Kukučínova 4
Nové Zámky
  (from: 05/23/1996 until: 02/18/2004)
Ing. Miroslav Klobučník
Čerešňova 13
Nové Zámky
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
Ing. Miroslav Klobučník - člen
Čerešňova 13
Nové Zámky
  (from: 05/20/1994 until: 05/22/1996)
Ing. Miroslav Klobučník - člen
Čerešňová 13
Nové Zámky
  (from: 05/23/1996 until: 08/21/1996)
Hans Rudolf Lamprecht - člen
Mýtna 5111/1
Nové Zámky
  (from: 05/23/1996 until: 04/05/2000)
Ing. Dezider Mistrík
Nábrežie 6
Šurany
  (from: 12/28/1990 until: 05/19/1994)
Ing. Dezider Mistrík - predseda
Nábrežie 6
Šurany
  (from: 05/20/1994 until: 05/22/1996)
Bernd Gűnther Naujoks - člen
Tatranská 121/65
Nové Zámky 940 55
From: 11/27/2002
  (from: 10/20/2005 until: 04/22/2008)
Bernd Gűnther Naujoks - člen
Tatranská 121/65
Nové Zámky 940 55
From: 11/27/2002 Until: 03/31/2008
  (from: 04/23/2008 until: 04/22/2008)
Bernd Gűnther Naujoks - člen
Topoľová 19
Nové Zámky
From: 11/27/2002
  (from: 02/19/2004 until: 10/19/2005)
Dipl. - Ing. Bernd Günther Naujoks - člen
Tatranská 121/65
Nové Zámky 940 02
From: 04/01/2015
  (from: 04/28/2015 until: 07/12/2016)
Dipl. - Ing. Bernd Günther Naujoks - člen
Tatranská 121/65
Nové Zámky 940 02
From: 04/01/2015 Until: 06/30/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Dipl. - Ing. Bernd Günther Naujoks - predseda
Tatranská 121/65
Nové Zámky 940 02
From: 07/01/2016
  (from: 07/13/2016 until: 09/18/2019)
Dipl. - Ing. Bernd Günther Naujoks - predseda
Tatranská 121/65
Nové Zámky 940 02
From: 07/01/2016 Until: 08/09/2019
  (from: 09/19/2019 until: 09/18/2019)
Jörg Uwe Neumann - člen
Nábrežná 4697/34
Nové Zámky 940 64
From: 03/29/2007
  (from: 05/31/2007 until: 01/08/2010)
Jörg Uwe Neumann - člen
Podzámska 5997/23A
Nové Zámky 940 01
From: 03/29/2007
  (from: 01/09/2010 until: 02/02/2011)
Jörg Uwe Neumann - člen
Podzámska 5997/23A
Nové Zámky 940 01
From: 03/29/2007 Until: 11/06/2010
  (from: 02/03/2011 until: 02/02/2011)
Jörg Uwe Neumann - člen
Podzámska 5997/23A
Nové Zámky 940 01
From: 11/06/2010
  (from: 02/03/2011 until: 02/05/2013)
Jörg Uwe Neumann - člen
Podzámska 5997/23A
Nové Zámky 940 01
From: 11/06/2010 Until: 01/28/2013
  (from: 02/06/2013 until: 02/05/2013)
Roman Ostertág - predseda
U potoka, Srbín 171
Mukařov 251 62
Česká republika
From: 12/01/2014
  (from: 12/17/2014 until: 07/12/2016)
Roman Ostertág - predseda
U potoka, Srbín 171
Mukařov 251 62
Česká republika
From: 12/01/2014 Until: 06/30/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Christoph Werner Roderer - člen
Mýtna 5111/1
Nové Zámky
  (from: 04/06/2000 until: 02/18/2004)
Ing. Roman Slobodník - člen
Andovská 8933/13
Nové Zámky 940 53
From: 03/29/2007
  (from: 05/31/2007 until: 02/02/2011)
Ing. Roman Slobodník - člen
Andovská 8933/13
Nové Zámky 940 53
From: 03/29/2007 Until: 11/06/2010
  (from: 02/03/2011 until: 02/02/2011)
Ing. Roman Slobodník - člen
Andovská 8933/13
Nové Zámky 940 53
From: 11/06/2010
  (from: 02/03/2011 until: 12/05/2012)
Ing. Roman Slobodník - predseda
Poľná 9783/47
Nové Zámky 940 53
From: 11/29/2012
  (from: 12/06/2012 until: 12/16/2014)
Ing. Roman Slobodník - predseda
Poľná 9783/47
Nové Zámky 940 53
From: 11/29/2012 Until: 11/30/2014
  (from: 12/17/2014 until: 12/16/2014)
László Sviszt - člen
Lécka 4933/28
Nové Zámky
  (from: 05/23/1996 until: 05/06/2002)
Drahomíra Szabová - člen
Plynárenská 15
Nitra 949 01
From: 09/01/2004
  (from: 10/14/2004 until: 05/30/2007)
Drahomíra Szabová - člen
Plynárenská 15
Nitra 949 01
From: 09/01/2004 Until: 03/29/2007
  (from: 05/31/2007 until: 05/30/2007)
Ing. Róbert Verbich - člen
Veľkomoravská 2420/2
Malacky 901 01
From: 01/28/2013
  (from: 02/06/2013 until: 07/12/2016)
Ing. Róbert Verbich - člen
Veľkomoravská 2420/2
Malacky 901 01
From: 01/28/2013 Until: 06/16/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Ing. Róbert Verbich - člen
Veľkomoravská 2420/2
Malacky 901 01
From: 06/17/2016
  (from: 07/13/2016 until: 11/02/2018)
Ing. Róbert Verbich - člen
Veľkomoravská 2420/2
Malacky 901 01
From: 06/17/2016 Until: 10/31/2018
  (from: 11/03/2018 until: 11/02/2018)
Ing. Vladimír Dvořáček
Vysočanská 235
Praha 9
Česká republika
  (from: 12/28/1990 until: 10/19/1992)
Ing. Pavel Hrabina
Vodárenská 2/125
Buštěhrad
Česká republika
  (from: 12/28/1990 until: 10/19/1992)
Ing. Johann Alois Müllauer - predseda
Weidenweg 25
Wipperfürth 516 88
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
473
Andovce 941 23
From: 10/01/2003
  (from: 03/08/2004 until: 10/19/2005)
Ing. Johann Alois Müllauer - predseda
Weidenweg 25
Wipperfürth 516 88
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Nábrežná 4697/34
Nové Zámky 940 64
From: 10/01/2003
  (from: 10/20/2005 until: 05/30/2007)
Ing. Johann Alois Müllauer - predseda
Weidenweg 25
Wipperfürth 516 88
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Tichá 9475/8
Nové Zámky 940 64
From: 10/01/2003
  (from: 05/31/2007 until: 10/17/2008)
Ing. Johann Alois Müllauer - predseda
Weidenweg 25
Wipperfürth 516 88
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Tichá 9475/8
Nové Zámky 940 64
From: 10/01/2003 Until: 09/25/2008
  (from: 10/18/2008 until: 10/17/2008)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/23/1996)
Podpisovanie predstavenstva sa deje tak,že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, prípadne podpredseda v dobe neprítomnosti predsedu a jeden člen predstavenstva
  (from: 12/28/1990 until: 05/22/1996)
Capital: 
10 696 444 EUR Paid up: 10 696 444 EUR
  (from: 08/20/2009)
322 236 000 Sk
  (from: 11/07/1997 until: 08/19/2009)
248 722 000 Sk
  (from: 06/30/1997 until: 11/06/1997)
187 461 000 Sk
  (from: 12/17/1996 until: 06/29/1997)
126 200 000 Sk
  (from: 05/20/1994 until: 12/16/1996)
126 199 424 Sk
  (from: 05/06/1992 until: 05/19/1994)
123 328 000 Sk
  (from: 12/28/1990 until: 05/05/1992)
Shares: 
Number of shares: 8
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 165 970 EUR
  (from: 07/20/2012)
Number of shares: 60
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 07/20/2012)
Number of shares: 250
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 07/20/2012)
Number of shares: 120
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 07/20/2012)
Number of shares: 2
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 033 493 EUR
  (from: 07/20/2012)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 440 218 EUR
  (from: 07/20/2012)
Number of shares: 8
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Nominal value: 165 970 EUR
  (from: 08/20/2009 until: 07/19/2012)
Number of shares: 60
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 08/20/2009 until: 07/19/2012)
Number of shares: 250
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 08/20/2009 until: 07/19/2012)
Number of shares: 120
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 332 EUR
  (from: 08/20/2009 until: 07/19/2012)
Number of shares: 2
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Nominal value: 2 033 493 EUR
  (from: 08/20/2009 until: 07/19/2012)
Number of shares: 1
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Nominal value: 2 440 218 EUR
  (from: 08/20/2009 until: 07/19/2012)
Number of shares: 8
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Nominal value: 5 000 000 Sk
  (from: 04/06/2000 until: 08/19/2009)
Number of shares: 60
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 04/06/2000 until: 08/19/2009)
Number of shares: 250
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/06/2000 until: 08/19/2009)
Number of shares: 120
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/06/2000 until: 08/19/2009)
Number of shares: 2
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Nominal value: 61 261 000 Sk
  (from: 04/06/2000 until: 08/19/2009)
Number of shares: 1
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Nominal value: 73 514 000 Sk
  (from: 04/06/2000 until: 08/19/2009)
Number of shares: 8
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 000 Sk
  (from: 06/30/1997 until: 04/05/2000)
Number of shares: 60
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 06/30/1997 until: 04/05/2000)
Number of shares: 250
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/30/1997 until: 04/05/2000)
Number of shares: 120
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/30/1997 until: 04/05/2000)
Number of shares: 2
Form: akcie na meno
Nominal value: 61 261 000 Sk
  (from: 06/30/1997 until: 04/05/2000)
Number of shares: 1
Form: akcie na meno
Nominal value: 73 514 000 Sk
  (from: 11/07/1997 until: 04/05/2000)
Number of shares: 8
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 000 Sk
  (from: 05/20/1994 until: 06/29/1997)
Number of shares: 60
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 05/20/1994 until: 06/29/1997)
Number of shares: 250
Type: na majiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/20/1994 until: 06/29/1997)
Number of shares: 120
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/20/1994 until: 06/29/1997)
Stockholder: 
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
Mníchov 808 07
Nemecká spolková republika
  (from: 12/18/2012)
OSRAM AG
Hellabrunner Str. 1
Mníchov 815 43
Nemecká spolková republika
  (from: 09/01/2011 until: 12/17/2012)
Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Mníchov
Spolková republika Nemecko
  (from: 03/08/2004 until: 08/31/2011)
Supervisory board: 
Georgína Széllová , MBA
Palackého 9446/1
Nové Zámky 940 02
From: 12/14/2016
  (from: 12/22/2016)
Ing. Ondrej Kelle
Novozámocká 411/6
Andovce 941 23
From: 06/15/2018
  (from: 07/25/2018)
JUDr. Emília Abrmanová - člen
Wolkerova 22
Nové Zámky
  (from: 03/09/1999 until: 04/20/2006)
JUDr. Emília Abrmanová - člen
Wolkerova 22
Nové Zámky
Until: 03/22/2006
  (from: 04/21/2006 until: 04/20/2006)
JUDr. Mária Ančinová - člen
373
Andovce
  (from: 05/23/1996 until: 03/08/1999)
Ing. Juraj Augustín - člen
Hradná 41
Nové Zámky
  (from: 05/20/1994 until: 05/22/1996)
Ing. Juraj Augustín - člen
Hradná 41
Nové Zámky
  (from: 05/23/1996 until: 03/08/1999)
František Bednárik
ČA 18
Bánov 941 01
From: 03/22/2006
  (from: 04/21/2006 until: 02/05/2013)
František Bednárik
ČA 18
Bánov 941 01
From: 03/22/2006 Until: 01/28/2013
  (from: 02/06/2013 until: 02/05/2013)
JUDr. Ján Bernát - predseda
Nábrežná 13
Nové Zámky
  (from: 05/20/1994 until: 05/22/1996)
Ondrej Bernáth
144
Bešeňov 941 41
From: 03/31/2008
  (from: 04/23/2008 until: 11/05/2013)
Ondrej Bernáth
144
Bešeňov 941 41
From: 03/31/2008 Until: 03/31/2013
  (from: 11/06/2013 until: 11/05/2013)
Ondrej Bernáth
Bešeňov 144
Bešeňov 941 41
From: 08/05/2013
  (from: 11/06/2013 until: 12/21/2016)
Ondrej Bernáth
Bešeňov 144
Bešeňov 941 41
From: 08/05/2013 Until: 12/14/2016
  (from: 12/22/2016 until: 12/21/2016)
JUDr. Anton Blaha - predseda
Nad Lomom 5
Bratislava
  (from: 05/23/1996 until: 05/30/2007)
JUDr. Anton Blaha - predseda
Nad Lomom 5
Bratislava
Until: 03/29/2007
  (from: 05/31/2007 until: 05/30/2007)
JUDr. Pavol Erben - člen
Znievska 10
Bratislava
  (from: 05/23/1996 until: 05/30/2007)
JUDr. Pavol Erben - člen
Znievska 10
Bratislava
Until: 03/29/2007
  (from: 05/31/2007 until: 05/30/2007)
František Fekete - člen
Nová 27
Nesvady
From: 09/26/2001
  (from: 11/26/2002 until: 07/19/2012)
František Fekete - člen
Nová 27
Nesvady
From: 09/26/2001 Until: 06/21/2012
  (from: 07/20/2012 until: 07/19/2012)
Imrich Kele - člen
Hlboká 7
Tvrdošovce
  (from: 05/20/1994 until: 05/25/1995)
Imrich Kele
Hlboká 1795/7
Tvrdošovce 941 10
From: 01/28/2013
  (from: 02/06/2013 until: 07/24/2018)
Imrich Kele
Hlboká 1795/7
Tvrdošovce 941 10
From: 01/28/2013 Until: 01/28/2018
  (from: 07/25/2018 until: 07/24/2018)
Ing. Rudolf Klučka - člen
Bočná 38
Nové Zámky
  (from: 05/20/1994 until: 05/22/1996)
Štefan Maderka - člen
Nábrežná 21
Nové Zámky
  (from: 05/26/1995 until: 05/22/1996)
Štefan Maderka - člen
Nábrežná 21
Nové Zámky
  (from: 05/23/1996 until: 11/25/2002)
Peter Mannhart
Bozener Straße 1
Mníchov 815 47
Nemecká spolková republika
From: 06/21/2012
  (from: 07/20/2012 until: 07/12/2016)
Peter Mannhart
Bozener Straße 1
Mníchov 815 47
Nemecká spolková republika
From: 06/21/2012 Until: 06/30/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Peter Mojzeš - člen
Orechová 7
Tvrdošovce
  (from: 05/20/1994 until: 05/25/1995)
Ing. Miroslav Molnár - člen
Bernolákova 39
Bánov
  (from: 03/09/1999 until: 01/08/2010)
Ing. Miroslav Molnár - člen
Bernolákova 39
Bánov
Until: 12/11/2009
  (from: 01/09/2010 until: 01/08/2010)
Alexander Rakúšan - člen
Tekovská 2
Levice
  (from: 05/26/1995 until: 05/22/1996)
Alexander Rakúšan - člen
Tekovská 2
Levice
  (from: 05/23/1996 until: 04/22/2008)
Alexander Rakúšan - člen
Tekovská 2
Levice
Until: 03/31/2008
  (from: 04/23/2008 until: 04/22/2008)
Christoph Werner Roderer
Waltherstr. 9C
Mníchov 803 37
Nemecká spolková republika
From: 07/15/2011
  (from: 08/11/2011 until: 07/19/2012)
Christoph Werner Roderer
Waltherstr. 9C
Mníchov 803 37
Nemecká spolková republika
From: 07/15/2011 Until: 06/21/2012
  (from: 07/20/2012 until: 07/19/2012)
Thomas Schaffer
Jozef-Schwarz-Weg 14b
Mníchov 814 79
Nemecko
From: 12/11/2009
  (from: 01/09/2010 until: 08/10/2011)
Thomas Schaffer
Jozef-Schwarz-Weg 14b
Mníchov 814 79
Nemecko
From: 12/11/2009 Until: 07/15/2011
  (from: 08/11/2011 until: 08/10/2011)
Anna Šimonová - člen
Ľ. Štúra 24
Nové Zámky
  (from: 05/20/1994 until: 05/22/1996)
Joerg-Eberhard Thäle
Ahornweg 3
Weisenhorn 892 64
Spolková republika Nemecko
From: 12/11/2009
  (from: 01/09/2010 until: 07/19/2012)
Joerg-Eberhard Thäle
Ahornweg 3
Weisenhorn 892 64
Spolková republika Nemecko
From: 12/11/2009 Until: 06/21/2012
  (from: 07/20/2012 until: 07/19/2012)
Robert Wittgen
Gautinger Str. 13 b
Krailling 821 52
Nemecká spolková republika
From: 07/01/2016 Until: 08/09/2019
  (from: 09/19/2019 until: 09/18/2019)
Robert Wittgen
Gautinger Str. 13 b
Krailling 821 52
Nemecká spolková republika
From: 07/01/2016
  (from: 07/13/2016 until: 09/18/2019)
Yunus Dogan
An der Klosterbreite 25
Regensburg 930 51
Nemecká spolková republika
From: 08/10/2019
  (from: 09/19/2019)
Johannes Närger
Hundingstr. 3
Mníchov
Nemecká spolková republika
From: 03/29/2007
  (from: 05/31/2007 until: 01/08/2010)
Johannes Närger
Hundingstr. 3
Mníchov
Nemecká spolková republika
From: 03/29/2007 Until: 12/11/2009
  (from: 01/09/2010 until: 01/08/2010)
Claus Friedrich Regitz
Eichelhäherstrasse 84
Mníchov
Nemecká spolková republika
From: 03/29/2007 Until: 12/11/2009
  (from: 01/09/2010 until: 01/08/2010)
Claus Friedrich Regitz
Eichelhäherstrasse 84
Mníchov
Nemecká spolková republika
From: 03/29/2007
  (from: 05/31/2007 until: 01/08/2010)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom podľa § 15, § 25 a § 62 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach Stary spis: Sa 36
  (from: 12/28/1990)
Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené ust. Obchodného zákonníka zák. č.513/1991 Zb. schválené na valnom zhromaždení dňa 17.12.1993. Stary spis: Sa 36
  (from: 05/20/1994)
Na valnom zhromaždení boli dňa 2.10.1995 zmenené stanovy spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z TESLA Nové Zámky,a.s. na OSRAM Slovakia, a.s. Stary spis: Sa 36
  (from: 05/23/1996)
Na valnom zhromaždení boli dňa 10.0 .1996 zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 36
  (from: 08/22/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 30.07.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 180/96, Nz 171/96 schválilo zmenu stanov (rozšírenie predmetu činnosti). Stary spis: Sa 36
  (from: 12/02/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 16.04.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 204/96, Nz 195/96 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI). Stary spis: Sa 36
  (from: 12/17/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 17.4.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 119/97, Nz 118/97 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI)
  (from: 06/30/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 12.9.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 263/97, Nz 263/97 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI) spoločnosti.
  (from: 11/07/1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 10.11.1999.
  (from: 04/06/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 04.09.2000.
  (from: 04/12/2001)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 27.11.2002. Zánik funkcií členov predstavenstva Ing. Ladislava Keveho a Roberta Baiocca dňom 27.11.2002 a Christopha Wernera Roderera dňom 1.7.2003.
  (from: 02/19/2004)
Zánik funkcie člena a predsedu predstavenstva Larsa Johnsena dňom 1.10.2003.
  (from: 03/08/2004)
Spoločnosť je dňom 01.05.2011 právnym nástupcom zahraničnej zanikajúcej spoločnosti OSRAM GmbH, IČO: FN111417z so sídlom Lemböckgasse 49/C/5, Viedeň, Rakúska republika.
  (from: 05/01/2011)
Spoločnosť je dňom 01.05.2011 právnym nástupcom zahraničnej zanikajúcej spoločnosti OSRAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., IČO: 01-09-462298 so sídlom Fehérvári út 84/A, 1119 Budapešť, Maďarská republika.
  (from: 05/19/2011)
Spoločnosť je dňom 01.05.2011 právnym nástupcom zahraničnej zanikajúcej spoločnosti, ktorá vznikla zlúčením zánikajúcej spoločnosti OSRAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., IČO: 01-09-462298 so sídlom Fehérvári út 84/A, 1119 Budapešť, Maďarská republika.
  (from: 05/01/2011 until: 05/18/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/01/2011)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/01/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
OSRAM GmbH
Lemböckgasse 49/C/5
Viedeň 1230
Rakúska republika
  (from: 05/01/2011)
OSRAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Fehérvári út 84/A
Budapešť 1119
Maďarská republika
  (from: 05/01/2011)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku, uzatvorenej dňa 01.07.2016, medzi spoločnosťou OSRAM, a.s., so sídlom: Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 00 613 797, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 15/N ako predávajúcim, a spoločnosťou LEDVANCE s.r.o., s pôvodným sídlom Komárňanská cesta 7, Nové Zámky 940 93 a novým sídlom Štúrova 22, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 50 197 011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo 40398/N ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku spoločnosti OSRAM, a.s. a k jeho kúpe spoločnosťou LEDVANCE s.r.o.
  (from: 07/26/2016)
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku, uzatvorenej dňa 01.07.2016, medzi spoločnosťou OSRAM, a.s., so sídlom: Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 00 613 797, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 15/N ako predávajúcim a spoločnosťou LEDVANCE GmbH so sídlom Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Viedeň, Rakúska republika, zapísanou v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň, pod registračným číslom FN 445292t, ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku spoločnosti OSRAM, a.s. a k jeho kúpe spoločnosťou LEDVANCE GmbH.
  (from: 08/06/2016)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person