Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4526/B

Business name: 
TLP media plus, a. s.
  (from: 06/04/2013 until: 12/10/2020)
TK Belimex a. s.
  (from: 11/10/2011 until: 06/03/2013)
BELIMEX, a. s.
  (from: 07/10/2008 until: 11/09/2011)
Registered seat: 
Bratislavská 79
Pezinok 902 01
  (from: 07/10/2008 until: 12/10/2020)
Identification number (IČO): 
31 328 008
  (from: 07/10/2008)
Date of entry: 
07/09/1992
  (from: 07/10/2008)
Date of deletion: 
12/11/2020
  (from: 12/11/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/11/2020)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/10/2008)
Objects of the company: 
vydavateľská činnosť
  (from: 07/10/2008 until: 12/10/2020)
reklamná a inzertná činnosť
  (from: 07/10/2008 until: 12/10/2020)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti vydavateľskej, reklamnej a inzertnej činnosti
  (from: 07/10/2008 until: 12/10/2020)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/10/2008 until: 12/10/2020)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/10/2008 until: 12/10/2020)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/10/2008 until: 12/10/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/10/2008 until: 12/10/2020)
Ing. Peter Antolík - podpredseda
Hlaváčiková 22
Bratislava 841 05
From: 09/12/2011
  (from: 09/22/2011 until: 11/09/2011)
Ing. Peter Antolík - podpredseda
Hlaváčiková 22
Bratislava 841 05
From: 09/12/2011 Until: 10/20/2011
  (from: 11/10/2011 until: 11/09/2011)
Erik Džačovský - predseda
L. Novomeského 16
Pezinok 902 01
From: 09/12/2011
  (from: 09/22/2011 until: 11/09/2011)
Erik Džačovský - predseda
L. Novomeského 16
Pezinok 902 01
From: 09/12/2011 Until: 10/20/2011
  (from: 11/10/2011 until: 11/09/2011)
Ing. Boris Gregor - predseda
Šalviová 9
Bernolákovo 900 27
From: 07/10/2008
  (from: 07/10/2008 until: 09/21/2011)
Ing. Boris Gregor - predseda
Šalviová 9
Bernolákovo 900 27
From: 07/10/2008 Until: 09/12/2011
  (from: 09/22/2011 until: 09/21/2011)
Miroslav Chudý - člen
Pri struhe 46
Bratislava 831 07
From: 12/22/2009
  (from: 01/15/2010 until: 09/21/2011)
Miroslav Chudý - člen
Pri struhe 46
Bratislava 831 07
From: 12/22/2009 Until: 09/12/2011
  (from: 09/22/2011 until: 09/21/2011)
Peter Košč - člen
Jiráskova 2
Bratislava 851 01
From: 10/20/2011
  (from: 11/10/2011 until: 09/25/2012)
Peter Košč - člen
Jiráskova 2
Bratislava 851 01
From: 10/20/2011 Until: 08/24/2012
  (from: 09/26/2012 until: 09/25/2012)
Ing. Marián Múdry - člen
Tibériová 946/12
Bratislava 851 10
From: 07/10/2008
  (from: 07/10/2008 until: 01/14/2010)
Ing. Marián Múdry - člen
Tibériová 946/12
Bratislava 851 10
From: 07/10/2008 Until: 12/22/2009
  (from: 01/15/2010 until: 01/14/2010)
Ing. Martin Neštrák - predseda
Antická 9
Bratislava 851 10
From: 04/30/2013
  (from: 05/07/2013 until: 08/12/2014)
Ing. Martin Neštrák - predseda
Antická 9
Bratislava 851 10
From: 04/30/2013 Until: 08/11/2014
  (from: 08/13/2014 until: 08/12/2014)
Peter Šimko - predseda
Sládkovičova 62
Modra 900 01
From: 10/20/2011
  (from: 11/10/2011 until: 05/06/2013)
Peter Šimko - predseda
Sládkovičova 62
Modra 900 01
From: 10/20/2011 Until: 04/30/2013
  (from: 05/07/2013 until: 05/06/2013)
Mgr. Ing. Tomáš Taraba - člen
Sladkovičová 54
Modra 900 01
From: 10/20/2011
  (from: 11/10/2011 until: 09/25/2012)
Mgr. Ing. Tomáš Taraba - člen
Sladkovičová 54
Modra 900 01
From: 10/20/2011 Until: 08/24/2012
  (from: 09/26/2012 until: 09/25/2012)
Ing. Peter Žúbor - člen
Na Čiertoli 6943/14
Banská Bystrica 974 09
From: 07/10/2008
  (from: 07/10/2008 until: 11/09/2011)
Ing. Peter Žúbor - člen
Na Čiertoli 6943/14
Banská Bystrica 974 09
From: 07/10/2008 Until: 10/20/2011
  (from: 11/10/2011 until: 11/09/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 06/04/2013 until: 12/10/2020)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/26/2012 until: 06/03/2013)
Za spoločnosť budú konať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 11/10/2011 until: 09/25/2012)
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 07/10/2008 until: 11/09/2011)
Capital: 
367 468 EUR Paid up: 367 468 EUR
  (from: 10/29/2009 until: 12/10/2020)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 07/10/2008 until: 10/28/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 10/29/2009 until: 12/10/2020)
Number of shares: 734
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 334 EUR
  (from: 10/29/2009 until: 12/10/2020)
Number of shares: 266
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 10/29/2009 until: 12/10/2020)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/10/2008 until: 10/28/2009)
Stockholder: 
SORIA, a.s.
Révová 7
Bratislava 811 02
  (from: 09/22/2011 until: 11/09/2011)
TK Groupe a. s.
Viničnianska cesta 15
Pezinok 902 01
  (from: 11/10/2011 until: 03/11/2013)
TLP media s.r.o.
Sreznevského 4
Bratislava 831 03
  (from: 05/07/2013 until: 12/10/2020)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/12/2013
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 07.10.2013, č. k. 6R/5/2013 - 1325, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.10.2013, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka TLP media plus, a. s. , Bratislavská 79, 902 01 Pezinok.
  (from: 01/29/2014)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Marek Letkovský
Legionárska 1/C
Bratislava 831 04
From: 10/12/2013
  (from: 01/29/2014)
Supervisory board: 
JUDr. Martin Belan
Pezinská 157
Vinosady 902 01
From: 07/10/2008
  (from: 07/10/2008 until: 08/18/2010)
JUDr. Martin Belan
Pezinská 157
Vinosady 902 01
From: 07/10/2008 Until: 08/03/2010
  (from: 08/19/2010 until: 08/18/2010)
Erik Džačovský
L. Novomeského 16
Pezinok 902 01
From: 08/03/2010
  (from: 08/19/2010 until: 09/21/2011)
Erik Džačovský
L. Novomeského 16
Pezinok 902 01
From: 08/03/2010 Until: 09/12/2011
  (from: 09/22/2011 until: 09/21/2011)
Bc. Zoltán Egyed
Nám. 1. mája 69/45
Senec 903 01
From: 07/10/2008
  (from: 07/10/2008 until: 11/09/2011)
Bc. Zoltán Egyed
Nám. 1. mája 69/45
Senec 903 01
From: 07/10/2008 Until: 10/20/2011
  (from: 11/10/2011 until: 11/09/2011)
Ing. Boris Gregor
Šalviová 9
Bernolákovo 900 27
From: 09/12/2011
  (from: 09/22/2011 until: 11/09/2011)
Ing. Boris Gregor
Šalviová 9
Bernolákovo 900 27
From: 09/12/2011 Until: 10/20/2011
  (from: 11/10/2011 until: 11/09/2011)
Miroslav Chudý
Opletalova 7063/86
Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07
From: 09/12/2011
  (from: 09/22/2011 until: 11/09/2011)
Miroslav Chudý
Opletalova 7063/86
Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07
From: 09/12/2011 Until: 10/20/2011
  (from: 11/10/2011 until: 11/09/2011)
Stanislav Košč
Jiráskova 2
Bratislava 851 01
From: 10/20/2011
  (from: 11/10/2011 until: 05/06/2013)
Stanislav Košč
Jiráskova 2
Bratislava 851 01
From: 10/20/2011 Until: 04/30/2013
  (from: 05/07/2013 until: 05/06/2013)
Marián Suran
Hroznová 4838/19
Pezinok 902 01
From: 10/20/2011
  (from: 11/10/2011 until: 05/06/2013)
Marián Suran
Hroznová 4838/19
Pezinok 902 01
From: 10/20/2011 Until: 04/30/2013
  (from: 05/07/2013 until: 05/06/2013)
Ing. Zuzana Šimko
Dolná 154/15
Modra 900 01
From: 02/18/2013
  (from: 03/12/2013 until: 05/06/2013)
Ing. Zuzana Šimko
Dolná 154/15
Modra 900 01
From: 02/18/2013 Until: 04/30/2013
  (from: 05/07/2013 until: 05/06/2013)
Mgr. Lýdia Šišoláková
Orechová 34
Pusté Úľany 925 28
From: 07/10/2008
  (from: 07/10/2008 until: 08/18/2010)
Mgr. Lýdia Šišoláková
Orechová 34
Pusté Úľany 925 28
From: 07/10/2008 Until: 08/03/2010
  (from: 08/19/2010 until: 08/18/2010)
Ing. Branislav Šteffek
Vlárska 12463/48A
Bratislava 831 01
From: 04/30/2013
  (from: 05/07/2013 until: 08/15/2013)
Ing. Branislav Šteffek
Vlárska 12463/48A
Bratislava 831 01
From: 04/30/2013 Until: 08/07/2013
  (from: 08/16/2013 until: 08/15/2013)
Ing. Zdenko Štefkovič
Rybayova 14
Bratislava 823 52
From: 08/03/2010
  (from: 08/19/2010 until: 09/21/2011)
Ing. Zdenko Štefkovič
Rybayova 14
Bratislava 823 52
From: 08/03/2010 Until: 09/12/2011
  (from: 09/22/2011 until: 09/21/2011)
Denisa Tarabová
Sládkovičova 54
Modra 900 01
From: 10/20/2011
  (from: 11/10/2011 until: 03/11/2013)
Denisa Tarabová
Sládkovičova 54
Modra 900 01
From: 10/20/2011 Until: 02/18/2013
  (from: 03/12/2013 until: 03/11/2013)
Ing. Ján Neštrák
Sreznevského 4
Bratislava 831 03
From: 04/30/2013 Until: 08/11/2014
  (from: 08/13/2014 until: 08/12/2014)
Štefan Kaduk
Zelená 20
Banská Bystrica 974 04
From: 04/30/2013 Until: 08/11/2014
  (from: 08/13/2014 until: 08/12/2014)
Richard Strelecký
Žehrianska 10/3191
Bratislava 851 07
From: 08/07/2013
  (from: 08/16/2013 until: 12/10/2020)
Ing. Ján Neštrák
Sreznevského 4
Bratislava 831 03
From: 04/30/2013
  (from: 05/07/2013 until: 08/12/2014)
Štefan Kaduk
Zelená 20
Banská Bystrica 974 04
From: 04/30/2013
  (from: 05/07/2013 until: 08/12/2014)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č. k. 34Exre/313/2020 - 14, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.12.2020 súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť TLP media plus, a.s. dňom 07.12.2020.
  (from: 12/11/2020)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.6.1992 podľa ust. § 57, 105 a nasl. Obchodného zák. č. 513/1991 Zb. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.6. 1993. Stary spis: S.r.o. 6328
  (from: 07/10/2008 until: 12/10/2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.4.1995. Stary spis: S.r.o. 6328
  (from: 07/10/2008 until: 12/10/2020)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 23.7.1998. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 27.7.1998 v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Zb.
  (from: 07/10/2008 until: 12/10/2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.2.2001.
  (from: 07/10/2008 until: 12/10/2020)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 14.09.2005.
  (from: 07/10/2008 until: 12/10/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti zo dňa 14.09.2005.
  (from: 07/10/2008 until: 12/10/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti zo dňa 20.5.2008.
  (from: 07/10/2008 until: 12/10/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.6.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.2008, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným BELIMEX, s.r.o. na akciovú spoločnosť BELIMEX, a. s..
  (from: 07/10/2008 until: 12/10/2020)
Notárska zápisnica N 3084/2009, NZ 33451/2009, NCRls 33967/2009 zo dňa 1.10.2009.
  (from: 10/29/2009 until: 12/10/2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2009.
  (from: 01/15/2010 until: 12/10/2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.08.2010
  (from: 08/19/2010 until: 12/10/2020)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.09.2011
  (from: 09/22/2011 until: 12/10/2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2011. Zmena obchodného mena spoločnosti z BELIMEX, a. s. na TK Belimex, a. s.
  (from: 11/10/2011 until: 12/10/2020)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.08.2012. Notárska zápisnica č. N 2644/2012, Nz 32223/2012 zo dňa 11.09.2012.
  (from: 09/26/2012 until: 12/10/2020)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2013
  (from: 03/12/2013 until: 12/10/2020)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2013.
  (from: 05/07/2013 until: 12/10/2020)
Notárska zápisnica č. N 1920/2013, Nz 17664/2013 zo dňa 28.05.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z TK Belimex a. s. na TLP media plus, a. s.
  (from: 06/04/2013 until: 12/10/2020)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.08.2013.
  (from: 08/16/2013 until: 12/10/2020)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.08.2014.
  (from: 08/13/2014 until: 12/10/2020)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 07/11/2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03.07.2013, sp. zn. 6R/5/2013-1057, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.07.2013, bola povolená reštrukturalizácia dlžníka: TLP media plus, a. s. , so sídlom Bratislavská 79, 902 01 Pezinok.
  (from: 01/29/2014)
Authorisation of proceedings: 07/11/2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03.07.2013, sp. zn. 6R/5/2013-1057, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.07.2013, bola povolená reštrukturalizácia dlžníka: TLP media plus, a. s. , so sídlom Bratislavská 79, 902 01 Pezinok.
  (from: 08/20/2013 until: 01/28/2014)
Restructuring trustee: 
Mgr. Ľuboš Jurčo
Pribinova 25
Bratislava 811 09
Mark: S1470
From: 07/11/2013
  (from: 08/20/2013)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 10/12/2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 6R/5/2013-1325 zo dňa 07.10.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.10.2013, ktorým súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka TLP media plus, a. s. , Bratislavská 79, 902 01 Pezinok, IČO: 31 328 008.
  (from: 01/29/2014)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person