Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11877/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
CHEMIK, s.r.o. v likvidácii
  (from: 11/12/2009)
Registered seat: 
Hattalova 12/C
Bratislava 831 03
  (from: 11/12/2009)
Identification number (IČO): 
36 200 956
  (from: 09/19/2000)
Date of entry: 
09/19/2000
  (from: 09/19/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/19/2000)
Objects of the company: 
marketingová činnosť
  (from: 09/19/2000)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 09/19/2000)
poradenská a informačná činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb, dopravy, nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 09/19/2000)
prenájom nehnuteľností
  (from: 09/19/2000)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 09/19/2000)
prekladištia nákladov
  (from: 09/19/2000)
skladovanie
  (from: 09/19/2000)
výchova, vzdelávanie, organizovanie a usporiadavanie kurzov, seminárov a školení včítane ich organizačného a odborného zabezpečenia
  (from: 09/19/2000)
obchodná činnosť-veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/19/2000)
obchodný servis
  (from: 09/19/2000)
propagácia
  (from: 09/19/2000)
záhradnícke služby - zakladanie a údržba trávnikov, ošetrovanie porastov, výsadba kvetov a okrasnej zelene
  (from: 07/18/2007)
údržba ciest - čistenie ciest, drobné úpravy
  (from: 07/18/2007)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 07/18/2007)
čistenie budov
  (from: 07/18/2007)
ubytovacie zariadenie po triedu ***
  (from: 07/18/2007)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 07/18/2007)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 07/18/2007)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich konzumáciu nie je k dispozícii viac ako osem miest
  (from: 07/18/2007)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 07/18/2007)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
  (from: 07/18/2007)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 07/18/2007)
úprava priestorov - tapetovacie, maliarske a natieračské práce
  (from: 07/18/2007)
montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov
  (from: 07/18/2007)
obkladanie stien suchým spôsobom
  (from: 07/18/2007)
kladenie textilných dlážkových krytín
  (from: 07/18/2007)
vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
  (from: 07/18/2007)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/11/2008)
Partners: 
Chemko, a.s. Strážske v likvidácii IČO: 31 724 582
Moskovská 13
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 06/20/2009)
Contribution of each member: 
Chemko, a.s. Strážske v likvidácii
Amount of investment: 53 110,270199 EUR Paid up: 53 110,270199 EUR
  (from: 06/20/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/19/2005)
Ing. Miroslav Zlatohlávek
Kríkova 18
Bratislava 821 07
From: 06/11/2009
  (from: 06/20/2009)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k napísanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/20/2004)
Capital: 
53 110,270199 EUR Paid up: 53 110,270199 EUR
  (from: 06/20/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/01/2009
  (from: 11/12/2009)
 Liquidators:
INVESTEND, s.r.o.
Hattalova 12/C
Bratislava 831 03
  (from: 11/12/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Pôsobnosť likvidátora - bude v zmysle § 71 ods. 1 Obch. zákonníka vykonávať štatutárny orgán likvidátora - konateľ, ktorý je oprávnený konať a podpisovať vždy samostatne v mene a na účet likvidátora-právnickej osoby.
  (from: 11/12/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice číslo N 306/2000, Nz 298/2000 zo dňa 17.7.2000 podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/19/2000)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 13.11.2000.
  (from: 02/01/2001)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 19.12.2001.
  (from: 01/14/2002)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 10.5.2002.
  (from: 11/21/2003)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 7.8.2002.
  (from: 12/29/2003)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti (spoločností): Obchodné meno: DUBIÓZ, s.r.o. Sídlo: Priemyselná 720, 072 22 Strážske IČO: 36 199 974 a Obchodné meno: CHEM-RES, s.r.o. Sídlo: Priemyselná 720, 072 22 Strážske IČO: 36 199 966
  (from: 07/20/2004)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person