Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  143/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Komárany
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
Poľnohospodárske družstvo Komárany, okr. Vranov nad Topľou
  (from: 01/20/1993 until: 03/16/1993)
Registered seat: 
Komárany
  (from: 01/20/1993 until: 07/06/1993)
Identification number (IČO): 
00 209 287
  (from: 01/20/1993)
Date of entry: 
05/05/1959
  (from: 01/20/1993)
Date of deletion: 
07/07/1993
  (from: 07/07/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/20/1993)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba, kovovýroba
  (from: 01/20/1993 until: 03/16/1993)
zemné práce s ťažkými mechanizmami
  (from: 01/20/1993 until: 03/16/1993)
autodoprava pre súkromný a socialistický sektor cez VDS
  (from: 01/20/1993 until: 03/16/1993)
poľnohospodárska výroba - rastlinná a živočíšna, práce a služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
cestná motorová doprava
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
zemné práce a úprava vodných tokov
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
sústruženie kovových výrobkov
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
výroba kovových kontajnerov
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom - výrobky rastlinnej a živočíšnej výroby, priemyselný tovar, drogéria, textil, obuv
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
veľkoobchod - výrobky rastlinnej a živočíšnej výroby, priemyselný tovar, drogéria, textil, obuv
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
Managing board
  (from: 01/20/1993 until: 03/16/1993)
Ing. Marián Adámek - predseda
sídl. JUH, blok D/2
Vranov nad Topľou
  (from: 01/20/1993 until: 07/06/1993)
Milan Laktič - člen
č.d. 52
Jastrabie nad Topľou
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
Ján Marcinčín - člen
č.d. 41
Nižný Kručov
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
Ján Melník - člen
Mlynská 1460
Vranov nad Topľou
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
Mária Petrová - člen
č.d. 25
Komárany
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
Ing. Vasiľ Popovič - podpredseda
  (from: 01/20/1993 until: 07/06/1993)
Ján Šmatko - člen
19
Nižný Kručov
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
Jozef Telepun - člen
Mlynská 1349
Vranov nad Topľou
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
Mária Tokárová - člen
č.d. 56
Jastrabie nad Topľou
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
Gabriela Vovolková - člen
l. máj
Vranov nad Topľou
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomna forma, je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
Družstvo zastupuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda alebo poverený člen predstavenstva. Písomnosti, ktorými bude na seba družstvo preberať práva a záväzky bude podpisovať predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 01/20/1993 until: 03/16/1993)
Registered capital: 
7 660 000 Sk
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
Other legal facts: 
V y m a z u j e sa z obchodného registra Obc odné meno: Poľnohospodárske družstvo Komárany Sídlo: Komárany, okr. Vranov n/Topľou IČO: 00 209 287 ako aj všetky doteraz platné zápisy pre jeho zrušenie uznesením členskej schôdze dňa 31.5.1993 podľa ust. § 254 zák.č. 513/91 Zb. rozdelením na dve družstvá. V súlade s ust. § 256 odst. 3 zák.č. 513/ /91 Zb. prechádza majetok a členstvo zrušeného družstva podľa schváleného rozdeľovacieho protokolu na Poľnohospodárske družstvo Komárany so sídlom v Komáranoch, okres Vranov nad Topľou a na Poľnohospodárske družstvo Jastra- bie nad Topľou so sídlom v Jastrabí nad Topľou, okres Vranov nad Topľou dňom 7.7.1993. Stary spis: Dr 813
  (from: 07/07/1993)
Družstvo sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 28.3.1991 na základe zák. č. 162/90 Zb. Stary spis: Dr 813
  (from: 01/20/1993 until: 07/06/1993)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 22.12. 1992 a zmeny stanov schválené dňa 15.1.1993 v súlade so zákonom č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 813
  (from: 03/17/1993 until: 07/06/1993)
Date of updating data in databases:  04/13/2021
Date of extract :  04/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person