Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10051/L

Business name: 
TRADEWAYS, zelenina - ovocie, a.s.
  (from: 10/29/1997 until: 02/03/2011)
Registered seat: 
Bánovská cesta 3
Žilina 010 01
  (from: 10/29/1997 until: 02/03/2011)
Identification number (IČO): 
36 375 624
  (from: 10/29/1997)
Date of entry: 
10/29/1997
  (from: 10/29/1997)
Date of deletion: 
02/04/2011
  (from: 02/04/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/04/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/29/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/29/1997 until: 02/03/2011)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/29/1997 until: 02/03/2011)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 10/29/1997 until: 02/03/2011)
cestná nákladná doprava
  (from: 02/16/1999 until: 02/03/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/02/1998 until: 02/03/2011)
Managing board
  (from: 10/29/1997 until: 04/01/1998)
Ing. Bohumil Bugala - Podpredseda:
Legionárska 3
Žilina
  (from: 10/29/1997 until: 02/03/2011)
Ing. Genadij Vilčík - Člen:
Gaštanova 18
Žilina
  (from: 10/29/1997 until: 02/03/2011)
Ing. Mária Vilčíková - Predseda:
Legionárska 222/3
Žilina
  (from: 10/29/1997 until: 02/03/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 04/02/1998 until: 02/03/2011)
Za spoločnosť konať a podpisovať sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo predseda a podpredseda predstavenstva každý z nich samostatne a to tak, že k vyt lačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/29/1997 until: 04/01/1998)
Capital: 
696 740,357711 EUR
  (from: 09/29/2009 until: 02/03/2011)
20 990 000 Sk
  (from: 02/16/1999 until: 09/28/2009)
10 840 000 Sk
  (from: 05/05/1998 until: 02/15/1999)
7 740 000 Sk
  (from: 04/02/1998 until: 05/04/1998)
1 000 000 Sk
  (from: 10/29/1997 until: 04/01/1998)
Shares: 
Number of shares: 2099
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 09/29/2009 until: 02/03/2011)
Number of shares: 2099
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/24/1999 until: 09/28/2009)
Number of shares: 2066
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/16/1999 until: 05/23/1999)
Number of shares: 33
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/02/1998 until: 05/23/1999)
Number of shares: 1051
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/05/1998 until: 02/15/1999)
Number of shares: 741
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/02/1998 until: 05/04/1998)
Number of shares: 67
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/29/1997 until: 04/01/1998)
Number of shares: 33
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/29/1997 until: 04/01/1998)
Supervisory board: 
Ing. Peter Podmanický - Predseda:
ČSA 1306
Kysucké Nové Mesto
  (from: 10/29/1997 until: 09/28/2000)
Anton Šujanský - člen
Bajzova 24
Žilina
  (from: 10/29/1997 until: 02/03/2011)
Ing. Aurel Bros - člen
Gabajova 2617
Žilina
  (from: 10/29/1997 until: 02/03/2011)
Stanislav Povrazník - predseda
Fatranská 3102/16
Žilina
  (from: 09/29/2000 until: 02/03/2011)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 46-24K 106/01 - Ga zo dňa 26.01.2010, ktorým bol konkurz na majetok úpadcu TRATEWAYS, zelenina – ovocie, a.s. zrušený pre nedostatok majetku, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom TRATEWAYS, zelenina – ovocie, a.s., so sídlom Bánovská cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 36 375 624 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 03.04.2011 V Y M A Z Á V A.
  (from: 02/04/2011)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 22.10.1997 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka, jednorázovo podľa § 172 Obchodného zákonníka a schválením stanov.
  (from: 10/29/1997 until: 02/03/2011)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 3.3.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/02/1998 until: 02/03/2011)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 6.4.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/05/1998 until: 02/03/2011)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.2.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/16/1999 until: 02/03/2011)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici 46-24K 106/01-119 zo dňa 31.1.2002 bol na majetok dlžníka TRADEWAYS, zelenina - ovocie, a. s. so sídlom Bánovská cesta 3, Žilina vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Milana Antala, Horná č. 51, Banská Bystrica.
  (from: 03/12/2002 until: 02/03/2011)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 46 - 24 K 106/01-Ga zo dňa26.1.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.3.2010, bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti a správca konkurznej podstaty JUDr. Milan Antal, advokát, Horná č.54, Banská Bystrica bol zbavený svojej funkcie
  (from: 03/16/2010 until: 02/03/2011)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person