Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11513/B

Business name: 
R O I L Company, s.r.o. v likvidácii
  (from: 12/19/2006 until: 11/23/2021)
R O I L Company, s.r.o.
  (from: 08/08/1996 until: 12/18/2006)
Registered seat: 
Bratislavská 51
Senec 903 01
  (from: 12/19/1997 until: 11/23/2021)
Jedlíkova 30
Bratislava 811 06
  (from: 08/08/1996 until: 12/18/1997)
Identification number (IČO): 
35 696 079
  (from: 08/08/1996)
Date of entry: 
08/08/1996
  (from: 08/08/1996)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/08/1996)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/08/1996 until: 11/23/2021)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/08/1996 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/08/1996 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 08/08/1996 until: 11/23/2021)
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
  (from: 08/08/1996 until: 11/23/2021)
služby súkromných detektívov
  (from: 03/06/1997 until: 11/23/2021)
podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
  (from: 03/06/1997 until: 11/23/2021)
forfaiting, factoring
  (from: 03/06/1997 until: 11/23/2021)
Partners: 
Eduard Ilečko
Štúrova 47
Nitra
Slovak Republic
  (from: 08/08/1996 until: 01/22/1997)
Róbert Takács
Bratislavská 1188/3
Senec
Slovak Republic
  (from: 08/08/1996 until: 01/22/1997)
Eduard Ilečko
Štúrova 47
Nitra
Slovak Republic
  (from: 01/23/1997 until: 11/23/2021)
Peter Zápražný
75
Kaplná
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Eduard Ilečko
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 08/08/1996 until: 01/22/1997)
Róbert Takács
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 08/08/1996 until: 01/22/1997)
Eduard Ilečko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/23/1997 until: 11/23/2021)
Peter Zápražný
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/23/1997 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 08/08/1996 until: 01/22/1997)
Róbert Takács
Bratislavská 1188/3
Senec
  (from: 08/08/1996 until: 01/22/1997)
Eduard Ilečko
Štúrova 47
Nitra
  (from: 06/15/2017 until: 11/23/2021)
Eduard Ilečko
Štúrova 47
Nitra
  (from: 08/08/1996 until: 06/14/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ - Eduard Ilečko.
  (from: 01/23/1997 until: 11/23/2021)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 08/08/1996 until: 01/22/1997)
Capital: 
120 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 11/23/2021)
100 000 Sk
  (from: 08/08/1996 until: 12/18/1997)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/09/2006
  (from: 12/19/2006)
 Liquidators:
Eduard Hakl
Lachova 20
Bratislava 851 03
From: 11/09/2006
  (from: 12/19/2006 until: 06/14/2017)
 Liquidators:
Eduard Hakl
Lachova 20
Bratislava 851 03
From: 11/09/2006
  (from: 06/15/2017 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 12/19/2006 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.7.1996 a dodatkom č. 1 zo dňa 23.7.1996 v súlade s §§ 105 až 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 18464
  (from: 08/08/1996 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.11.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.11.1996. Notárska zápisnica č. N 396/96, Nz 386/96 zo dňa 14.11.1996. Stary spis: S.r.o. 18464
  (from: 01/23/1997 until: 11/23/2021)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve, spísaný do notárskej zápisnice č. N 9/97, Nz 7/97 dňa 4.2.1997. Stary spis: S.r.o. 18464
  (from: 03/06/1997 until: 11/23/2021)
Spoločenská zmluva zo dňa 25. 11. 1997, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20. 11. 1997, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 25. 11. 1997. Stary spis: S.r.o. 18464
  (from: 12/19/1997 until: 11/23/2021)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 36Exre/337/2005 zo dňa 22.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.11.2006 bola obchodná spoločnosť zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor spoločnosti.
  (from: 12/19/2006 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person