Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  334/S

Business name: 
Reštaurácie š.p. Veľký Krtíš "v likvidácii"
  (from: 01/01/1989 until: 06/02/2020)
Registered seat: 
Komenského 3
Veľký Krtíš
  (from: 01/01/1989 until: 06/02/2020)
Identification number (IČO): 
00 227 021
  (from: 01/01/1989)
Date of entry: 
01/01/1989
  (from: 01/01/1989)
Date of deletion: 
06/03/2020
  (from: 06/03/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/03/2020)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 01/01/1989)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 01/01/1989 until: 06/02/2020)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing Jozef Gallo
Okružná 498/16
Veľký Krtíš 990 01
From: 12/06/2017 Until: 06/03/2020
  (from: 02/22/2018)
 Liquidators:
Ivana Koždoňová
B. Nemcovej 47
Veľký Krtíš 990 01
From: 12/12/2005
  (from: 01/27/2006 until: 02/21/2018)
 Liquidators:
Ivana Koždoňová
B. Nemcovej 47
Veľký Krtíš 990 01
From: 12/12/2005 Until: 08/10/2017
  (from: 02/22/2018 until: 02/21/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za štátny podnik podpisuje likvidátor.
  (from: 01/27/2006)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K/1/2020 - 46 zo dňa 22. 04. 2020, právoplatným dňa 16. 05. 2020 zastavil konkurzné konanie na majetok dlžníka Reštaurácie š.p. Veľký Krtíš, "v likvidácii" so sídlom Komenského 3, 990 01 veľký Krtíš, IČO: 00 227 021 pre nedostatok majetku.
  (from: 06/03/2020)
Tento šátny podnik bol zriadený zakladacou listinou ONV vo Veľkom Krtíši, schválenou uznes. č. 63/1988, zo dňa 12.12.1988. Starý spis Pšn 10.
  (from: 01/01/1989 until: 06/02/2020)
V zmysle uznesenie Mestského zastupiteľstva Veľký Krtíš č. 73/1991 zo dňa 28. 11. 1991 bol daný štátny podnik Reštaurácie š. p. Veľký Krtíš ku dňu 30. 11. 1991 do likvidácie. Za likvidátora bol vymenovaný Ing. Július Žlnka, nar. 23. 11. 1929, SNP 10, Veľký Krtíš. Uznesením č. 49/2003 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Veľký Krtíš dňa 21. 08. 2003 bol odvolaný z funkcie likvidátora ku dňu 31. 08. 2003 Ing. Július Žlnka a do funkcie likvidátorky bola menovaná Ing. Mária Jozefová, nar. 25. 05. 1958, Písecká 4, Veľký Krtíš.
  (from: 05/01/2013 until: 06/02/2020)
Uznesením č. 203/2005 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstvo Veľký Krtíš dňa 12. 12. 2005 bola z funkcie likvidátorky odvolaná Ing. Mária Jozefová a do funkcie bola vymenovaná Ivana Koždoňová, nar. 25. 05. 1968, B. Nemcovej 957/47, Veľký Krtíš ku dňu 12. 12. 2005.
  (from: 05/01/2013 until: 06/02/2020)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person