Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  54/N

Business name: 
Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., v skratke KAS, a.s.
  (from: 05/03/2004)
Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s.
  (from: 10/27/1994 until: 05/02/2004)
Registered seat: 
Bernolákova 61
Zlaté Moravce 953 11
  (from: 10/27/1994)
Identification number (IČO): 
34 110 003
  (from: 10/27/1994)
Date of entry: 
11/01/1994
  (from: 10/27/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/27/1994)
Objects of the company: 
Základným predmetom činnosti je výroba a odbyt prírodného ťažného a drevného kameniva. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spoločnosť môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť vyplývajúcu zo základného predmetu činosti:
  (from: 10/27/1994)
vykonávanie geologických prác /projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu/
  (from: 10/27/1994)
opravárenské práce strojov pre všetky účely
  (from: 10/27/1994)
zámočnícke a renovačné práce strojov
  (from: 10/27/1994)
práce autožeriavom a autobagrom
  (from: 10/27/1994)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 10/27/1994)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s kameňom a výrobkami z kameňa
  (from: 04/04/1997)
poradenská činnosť v oblasti prieskumu trhu
  (from: 04/04/1997)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti obchodu
  (from: 04/04/1997)
prenájom automobilov a mechanizmov
  (from: 04/04/1997)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/04/1997)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/04/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/16/1999)
Managing board
  (from: 10/27/1994 until: 03/15/1999)
Ing. Andrej Krídl - predseda
Kupeckého 4
Bratislava
From: 10/14/2010
  (from: 10/28/2010)
Ing. Alexander Hricko - člen
Rázusova 1605/23
Zlaté Moravce 953 01
From: 10/14/2010
  (from: 10/28/2010)
Ing. Miroslav Jakubík - člen predstavenstva
Tomášikova 5905/25A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 09/10/2019
  (from: 10/12/2019)
Mgr. Marián Ábel
J. Alexyho 5
Bratislava 841 01
From: 06/26/2008
  (from: 08/07/2008 until: 06/28/2017)
Ing. Anna Baloghová - člen
Sobôtka 92
Rimavská Sobota
  (from: 03/16/1999 until: 04/22/2001)
Jozef Bóna
Kalinčiakova 22
Volkovce
  (from: 10/27/1994 until: 04/03/1997)
Ing. Anna Bubeníková
Miletičova 26
Bratislava
  (from: 04/04/1997 until: 03/15/1999)
Michal Godár - člen
Jégého 3
Bratislava
  (from: 04/23/2001 until: 08/06/2008)
Michal Godár - člen
Jégého 3
Bratislava
Until: 06/26/2008
  (from: 08/07/2008 until: 08/06/2008)
Ing. Jozef Havetta - člen
Perecká 2969/22
Levice
  (from: 03/16/1999 until: 10/13/2003)
Ing. Alexander Hricko
Rázusova 23
Zlaté Moravce
  (from: 10/27/1994 until: 04/03/1997)
Ing. Alexander Hricko - člen
Rázusova 1605/23
Zlaté Moravce 953 01
From: 06/24/2005
  (from: 08/16/2005 until: 10/27/2010)
Ing. Alexander Hricko - člen
Rázusova 1605/23
Zlaté Moravce 953 01
From: 06/24/2005 Until: 10/14/2010
  (from: 10/28/2010 until: 10/27/2010)
Ing. Zdenek Hubač
Brezová 10
Zlaté Moravce
  (from: 10/27/1994 until: 04/03/1997)
Dušan Kern
Bieloruská 38
Bratislava
  (from: 04/04/1997 until: 03/15/1999)
Ing. Andrej Krídl
Kupeckého 4
Bratislava
  (from: 04/04/1997 until: 03/15/1999)
Ing. Andrej Krídl - predseda
Kupeckého 4
Bratislava
  (from: 03/16/1999 until: 10/27/2010)
Ing. Andrej Krídl - predseda
Kupeckého 4
Bratislava
Until: 10/14/2010
  (from: 10/28/2010 until: 10/27/2010)
Ivan Laktiš
Ľ. Podjavorinskej 3
Zlaté Moravce
  (from: 10/27/1994 until: 04/03/1997)
Ivan Laktiš
Ľ. Podjavorinskej 3
Zlaté Moravce
  (from: 04/04/1997 until: 03/15/1999)
JUDr. Eva Mihóková
Mlynská 23
Topoľčianky
  (from: 10/27/1994 until: 04/03/1997)
Ján Prachár - člen
Pri Kadúbku 1334
Šaštín - Stráže
From: 05/19/2003
  (from: 10/14/2003 until: 08/15/2005)
Ján Prachár - člen
Pri Kadúbku 1334
Šaštín - Stráže
From: 05/19/2003 Until: 01/26/2005
  (from: 08/16/2005 until: 08/15/2005)
Ing. Roman Rapavý
Haydnova 21
Bratislava
  (from: 04/04/1997 until: 03/15/1999)
Mgr. Marian Ábel
J. Alexyho 5
Bratislava 841 01
From: 06/26/2008 Until: 09/10/2019
  (from: 10/12/2019 until: 10/11/2019)
Mgr. Marian Ábel
J. Alexyho 5
Bratislava 841 01
From: 06/26/2008
  (from: 06/29/2017 until: 10/11/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/16/1999)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetcia členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach, zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetcia členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/27/1994 until: 03/15/1999)
Capital: 
3 761 435,319323 EUR
  (from: 02/03/2010)
113 317 000 Sk
  (from: 10/27/1994 until: 02/02/2010)
Shares: 
Number of shares: 113317
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 02/03/2010)
Number of shares: 113317
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/04/1997 until: 02/02/2010)
Number of shares: 113317
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/27/1994 until: 04/03/1997)
Stockholder: 
KKG INVEST, a.s.
Nádražná 34
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 10/12/2019)
Supervisory board: 
Jozef Bóna
J.Kalinčiaka 117/22
Volkovce 951 87
From: 10/14/2010
  (from: 10/28/2010)
Ľuboslav Furka
Jelenec 788
Jelenec 951 73
From: 09/10/2019
  (from: 10/12/2019)
Jozef Benč
Litoměřická 708/40
Topoľčianky 951 93
From: 09/10/2019
  (from: 10/12/2019)
Juraj Balko
531
Kolíňany
  (from: 04/04/1997 until: 03/15/1999)
Juraj Balkó
384
Kolíňany
  (from: 08/14/1995 until: 04/03/1997)
Ing. Anna Baloghová
Sobôtka 92
Rimavská Sobota
  (from: 04/04/1997 until: 03/15/1999)
RNDr. Ján Beňo
Mlynarovičová 10
Bratislava
  (from: 10/27/1994 until: 08/13/1995)
Jozef Bóna
J.Kalinčiaka 117/22
Volkovce 951 87
From: 03/26/2004
  (from: 05/03/2004 until: 10/27/2010)
Jozef Bóna
J.Kalinčiaka 117/22
Volkovce 951 87
From: 03/26/2004 Until: 10/14/2010
  (from: 10/28/2010 until: 10/27/2010)
Jaroslav Búran
45
Hájske
  (from: 10/27/1994 until: 04/03/1997)
Jaroslav Búran
45
Hájske
  (from: 04/04/1997 until: 05/02/2004)
Jaroslav Búran
45
Hájske
Until: 03/26/2004
  (from: 05/03/2004 until: 05/02/2004)
Viera Fedičová
Markova 9
Bratislava
  (from: 10/27/1994 until: 04/03/1997)
Ing. Anna Haverlíková
Športová 7
Topoľčianky
  (from: 10/27/1994 until: 08/13/1995)
Ing. Juraj Kapusta
Krížna 17/III.B
Bratislava
  (from: 04/04/1997 until: 02/28/2000)
Dušan Kern
Bieloruská 38
Bratislava
  (from: 03/16/1999 until: 05/02/2004)
Dušan Kern
Bieloruská 38
Bratislava
Until: 03/26/2004
  (from: 05/03/2004 until: 05/02/2004)
Ing. Milan Kubovský
Rozvodná 1
Bratislava
  (from: 02/29/2000 until: 10/13/2003)
Ľubomír Mažár
Ipeľská 5137/1
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
  (from: 03/16/1999 until: 10/13/2003)
Jozef Petro
Obrancov mieru 8
Zlaté Moravce
  (from: 04/04/1997 until: 05/02/2004)
Jozef Petro
Hviezdoslavova 1891/68
Zlaté Moravce 953 01
From: 03/26/2004
  (from: 05/03/2004 until: 10/27/2010)
Jozef Petro
Hviezdoslavova 1891/68
Zlaté Moravce 953 01
From: 03/26/2004 Until: 10/14/2010
  (from: 10/28/2010 until: 10/27/2010)
Doc.Ing. Rudolf Sivák
Znievska 10
Bratislava
  (from: 04/04/1997 until: 03/15/1999)
Doc.Ing. Rudolf Sivák , CSc.
Znievska 10
Bratislava
  (from: 03/16/1999 until: 10/19/2007)
Doc.Ing. Rudolf Sivák , CSc.
Znievska 10
Bratislava
Until: 09/01/2007
  (from: 10/20/2007 until: 10/19/2007)
Ing. Mgr. Rudolf Sivák
Havelkova 9
Bratislava 841 03
From: 09/01/2007
  (from: 10/20/2007 until: 10/27/2010)
Ing. Mgr. Rudolf Sivák
Havelkova 9
Bratislava 841 03
From: 09/01/2007 Until: 10/14/2010
  (from: 10/28/2010 until: 10/27/2010)
Ing. Ján Struhár
SNP 45
Zlaté Moravce
  (from: 10/27/1994 until: 04/03/1997)
Ing. Richard Súlovec
Medvedzie 122/13
Tvrdošín
  (from: 08/14/1995 until: 04/03/1997)
Milan Zachar
T.Tekela 7
Trnava
  (from: 08/14/1995 until: 04/03/1997)
Jozef Petro
Hviezdoslavova 1891/68
Zlaté Moravce 953 01
From: 10/14/2010 Until: 09/10/2019
  (from: 10/12/2019 until: 10/11/2019)
Jozef Petro
Hviezdoslavova 1891/68
Zlaté Moravce 953 01
From: 10/14/2010
  (from: 10/28/2010 until: 10/11/2019)
Ing. Mgr. Rudolf Sivák
Havelkova 9
Bratislava 841 03
From: 10/14/2010 Until: 09/10/2019
  (from: 10/12/2019 until: 10/11/2019)
Ing. Mgr. Rudolf Sivák
Havelkova 9
Bratislava 841 03
From: 10/14/2010
  (from: 10/28/2010 until: 10/11/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.9.1994 podľa § 162 Obchodného zákonníka a § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku Kameňolomy a štrkopieskovne, Zlaté Moravce, štátny podnik, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod č. 37 zo dňa 27.6.1994 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod č. 63, v znení dodatku č. 1. Stary spis: Sa 156
  (from: 10/27/1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 5.6.1995. Stary spis: Sa 156
  (from: 08/14/1995)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 29.5.1996. Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 27.12.1996.
  (from: 04/04/1997)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 19.02.1999.
  (from: 03/16/1999)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 23.09.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (from: 10/14/2003)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person