Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10079/L

Business name: 
ARCO SLOVAKIA a.s.
  (from: 02/06/1998 until: 04/09/2000)
Registered seat: 
Jarná 3
Ružomberok 034 01
  (from: 02/06/1998 until: 04/09/2000)
Identification number (IČO): 
35 698 829
  (from: 02/06/1998)
Date of entry: 
09/26/1996
  (from: 02/06/1998)
Date of deletion: 
04/10/2000
  (from: 04/10/2000)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 04/10/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/06/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 02/06/1998 until: 04/09/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
  (from: 02/06/1998 until: 04/09/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/06/1998 until: 04/09/2000)
sprostredkovanie v oblasti nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
  (from: 02/06/1998 until: 04/09/2000)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 02/06/1998 until: 04/09/2000)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 02/06/1998 until: 04/09/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/06/1998 until: 04/09/2000)
Ing. Ľuboš Ďurkech
Černovská 9
Žilina
  (from: 02/06/1998 until: 04/09/2000)
Peter Lanovec
Makovického 17
Ružomberok
  (from: 02/06/1998 until: 04/09/2000)
JUDr. Eva Pavlikovská - predseda
Bartoškova 8
Bratislava
  (from: 02/06/1998 until: 04/09/2000)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje vždy člen predstavenstva.
  (from: 02/06/1998 until: 04/09/2000)
Capital: 
153 937 000 Sk
  (from: 03/20/1998 until: 04/09/2000)
99 920 000 Sk
  (from: 02/06/1998 until: 03/19/1998)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/04/2000 until: 04/09/2000)
Number of shares: 152937
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/04/2000 until: 04/09/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/20/1998 until: 02/03/2000)
Number of shares: 152937
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/20/1998 until: 02/03/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/06/1998 until: 03/19/1998)
Number of shares: 98920
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/06/1998 until: 03/19/1998)
Supervisory board: 
Marek Augustín
Sibírska 29
Bratislava
  (from: 02/06/1998 until: 04/09/2000)
Anton Siekel - predseda
Šustekova 21
Bratislava
  (from: 02/06/1998 until: 04/09/2000)
Ján Svoreň - podpredseda
Wolkrova 21
Bratislava
  (from: 02/06/1998 until: 04/09/2000)
Other legal facts: 
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.1.2000 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie, zlúčením podľa § 69 Obch. zákonníka. Majetok, práva, povinnosti a záväzky prechádzajú v plnom rozsahu na spoločnosť, s ktorou sa zlučuje zrušená spoločnosť a to na spoločnosť MULTICREDIT REAL, a.s. so sídlom v Žiline, Makovického 7, IČO 30 230 080. Na základe uvedenej skutočnosti a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa zrušená spoločnosť z obchodného registra dňom 10.4..2000 v y m a z á v a .
  (from: 04/10/2000)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.8.1996 v súlade s ust. §§ 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Na základe rozhodnutia Valných zhromaždení spoločností ARCO SLOVAKIA a.s. Bratislava a POLYGON i.f.a.s. Bratislava o zlúčení spoločností ARCO SLOVAKIA a.s. Bratislava a POLYGON i.f.a.s., Panská 33, Bratislava IČO 17332281 preberá spoločnosť ARCO SLOVAKIA a.s. Bratislava všetky práva a záväzky spoločnosti POLYGON i.f.a.s., Panská 33, Bratislava. Uznesenie zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.2.1997. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.11.1997 pod. č. N 612/a/ 97, NZ 611/a/97. Osvedčenie o priebehu náhradného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 5.12.1997 pod. č. N 641/97, NZ 640/97 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/06/1998 until: 04/09/2000)
Na základe rozhodnutia valných zhromaždení o zlúčení spoločnosti ARCO SLOVAKIA a.s. spoločnosti FINAL INVEST, a.s. Jarná 3, Ružomberok, IČO: 36 011 428, preberá ARCO SLOVAKIA a.s. všetky práva a povinnosti spoločnosti FINAL INVEST, a.s. Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.2.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti.
  (from: 03/20/1998 until: 04/09/2000)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person