Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15335/S

Business name: 
Advokátska kancelária MESSINGER & Partners, s.r.o.
  (from: 12/09/2016)
Registered seat: 
Skuteckého 13
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/09/2016)
Identification number (IČO): 
36 860 000
  (from: 09/05/2008)
Date of entry: 
09/05/2008
  (from: 09/05/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/05/2008)
Objects of the company: 
Poskytovanie právnych služieb
  (from: 12/09/2016)
Partners: 
JUDr. Ľubomír Messinger
Švermova 59
Banská Bystrica 974 04
Slovak Republic
  (from: 12/09/2016)
Contribution of each member: 
JUDr. Ľubomír Messinger
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/09/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/05/2008)
JUDr. Ľubomír Messinger
Švermova 59
Banská Bystrica 974 04
From: 11/28/2016
  (from: 12/09/2016)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore, a to samostatne.
  (from: 09/05/2008)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/18/2009)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Na základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 04.04.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2014 a Dodatku č. 2 zo dňa 12.09.2014 uzatvorenej medzi spoločnosťou MEGI s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava, ako kupujúcim došlo k predaju podniku.
  (from: 10/24/2014)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person