Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  149/P

Business name: 
AGROSLUŽBY družstvo Poprad
  (from: 03/21/1993)
Registered seat: 
Poprad - Stráže 058 01
  (from: 03/21/1993)
Identification number (IČO): 
31 669 280
  (from: 03/21/1993)
Date of entry: 
01/28/1993
  (from: 03/21/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/21/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj poľnohospodárskych potrieb
  (from: 03/21/1993)
skladovanie poľnohospodárskych potrieb
  (from: 03/21/1993)
poľná aplikácia hnojív a agrochemikálií
  (from: 03/21/1993)
opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
  (from: 03/21/1993)
nákladná cestná doprava
  (from: 09/08/1999)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (from: 09/08/1999)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/08/1999)
odbyt a aplikácia jedov a žierovín vrátane zvlášť nebezpečných jedov
  (from: 03/21/1993 until: 04/18/2001)
cestná doprava
  (from: 03/21/1993 until: 09/07/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/08/1999 until: 04/18/2001)
Managing board
  (from: 01/28/1998 until: 09/07/1999)
Managing board
  (from: 09/05/1996 until: 01/27/1998)
Managing board
  (from: 03/21/1993 until: 09/04/1996)
Ing. Jozef Tropp - predseda
Školská 539/33
Veľká Lomnica 059 52
From: 01/12/2001
  (from: 05/22/2022)
Ing. Dušan Gallo - člen - riaditeľ
Záhradná 441/15
Veľká Lomnica
  (from: 09/05/1996 until: 09/07/1999)
Ing. Dušan Gallo - poverený člen
441/15
Veľká Lomnica
Until: 12/11/2003
  (from: 04/19/2001 until: 01/20/2004)
Ing. Dušan Gallo - predseda
441/15
Veľká Lomnica
  (from: 09/08/1999 until: 04/18/2001)
Emil Gancarčík - člen
338
Slovenská Ves
  (from: 09/05/1996 until: 09/07/1999)
Ing. František Gedra - člen
Zochova 1695/31
Kežmarok
  (from: 09/05/1996 until: 01/27/1998)
Ing. František Gedra - podpredseda
Zochova 1695/31
Kežmarok
  (from: 01/28/1998 until: 09/07/1999)
Ján Hroboň - člen
114
Gerlachov
  (from: 09/05/1996 until: 09/07/1999)
Pavol Hudač - poverený člen
Pod lesom 15
Kežmarok
Until: 12/11/2003
  (from: 09/08/1999 until: 01/20/2004)
Ing. Vasil Labovský - predseda
Razusova 2672/15
Poprad
  (from: 03/21/1993 until: 09/04/1996)
Ing. Vasil Labovský - predseda
Razusova 2672/15
Poprad
  (from: 09/05/1996 until: 01/27/1998)
Ing. Mária Nogová - člen
Zochova 1690/21
Kežmarok
  (from: 01/28/1998 until: 09/07/1999)
Dušan Slavkovský - podpredseda
Štúrova 473
Hranovnica
  (from: 09/05/1996 until: 01/27/1998)
Dušan Slavkovský - predseda
Štúrova 473
Hranovnica
  (from: 01/28/1998 until: 09/07/1999)
Ing. Anna Slebodníková - člen
156
Jánovce
  (from: 09/05/1996 until: 09/07/1999)
Ing. Anna Slebodníková - poverený člen
156
Jánovce
Until: 12/11/2003
  (from: 09/08/1999 until: 01/20/2004)
Ing. Peter Šefčík - poverený člen
J. Chalúpku 4
Kežmarok
Until: 12/11/2003
  (from: 09/08/1999 until: 01/20/2004)
Ing. Jozef Tropp - poverený člen
275
Veľká Lomnica
  (from: 09/08/1999 until: 04/18/2001)
Ing. Jozef Tropp - predseda
Školská 539/33
Veľká Lomnica
  (from: 04/19/2001 until: 01/20/2004)
Ing. Jozef Tropp - predseda
Školská 539/33
Veľká Lomnica 059 52
From: 01/12/2001
  (from: 01/21/2004 until: 05/21/2022)
Acting: 
Za družstvo koná a podpisuje predseda družstva samostatne.
  (from: 01/21/2004)
Za družstvo koná predseda družstva. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú spoločne predseda a jeden poverený člen družstva.
  (from: 04/19/2001 until: 01/20/2004)
Za družstvo koná predseda družstva. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú spoločne predseda a jeden poverený člen družstva.
  (from: 09/08/1999 until: 04/18/2001)
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Prokurista podpisuje tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označeným "prokúra".
  (from: 01/28/1998 until: 09/07/1999)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje riaditeľ a ďalší člen predstavenstva tak, že k písanému alebo tlačeného obchodnému menu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 09/05/1996 until: 01/27/1998)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti držstva podpisuje predseda, riaditeľ a ekonomický námestník, každý z nich samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/21/1993 until: 09/04/1996)
Procuration: 
Ing. Dušan Gallo
č. 441
Veľká Lomnica
  (from: 03/21/1993 until: 09/07/1999)
Ing. Anna Slebodníková
156
Jánovce
  (from: 03/21/1993 until: 09/07/1999)
Registered capital: 
3 320 EUR
  (from: 04/22/2011)
100 000 Sk
  (from: 09/08/1999 until: 04/21/2011)
150 000 Sk
  (from: 08/17/1998 until: 09/07/1999)
8 509 540 Sk
  (from: 03/21/1993 until: 08/16/1998)
Basic member contribution: 
664 EUR
  (from: 04/22/2011)
20 000 Sk
  (from: 03/21/1993 until: 04/21/2011)
Other legal facts: 
Družstvo bola založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 22. decembra 1992 v súlade s § 221 a nasl. ustanoveniami zák. č. 513/91 Zb. Na družstvo prešli všetky práva a záväzky Agrochemického spoločného podniku Poprad. Stary spis: Dr 819 Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 12.4.1996. Stary spis: Dr 819 Zmena stanov družstva, schválená členskou schôdzou dňa 12.6.1998. Zmena stanov družstva, schválená členskou schôdzou dňa 7.5.1999.
  (from: 04/19/2001)
Zmena stanov družstva, schválená členskou schôdzou dňa 11.12.2003.
  (from: 01/21/2004)
Družstvo bola založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 22. decembra 1992 v súlade s § 221 a nasl. ustanoveniami zák. č. 513/91 Zb. Na družstvo prešli všetky práva a záväzky Agrochemického spoločného podniku Poprad. Stary spis: Dr 819
  (from: 03/21/1993 until: 04/18/2001)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 12.4.1996. Stary spis: Dr 819
  (from: 09/05/1996 until: 04/18/2001)
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Prokurista podpisuje tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označeným "prokúra".
  (from: 01/28/1998 until: 04/18/2001)
Zmena stanov družstva, schválená členskou schôdzou dňa 12.6.1998.
  (from: 08/17/1998 until: 04/18/2001)
Zmena stanov družstva, schválená členskou schôdzou dňa 7.5.1999.
  (from: 09/08/1999 until: 04/18/2001)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person