Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4605/B

Business name: 
PHI Funding a. s.
  (from: 08/12/2020)
Registered seat: 
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (from: 01/14/2010)
Identification number (IČO): 
44 435 487
  (from: 10/10/2008)
Date of entry: 
10/10/2008
  (from: 10/10/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/10/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 10/10/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/10/2008)
počítačové služby
  (from: 10/10/2008)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 06/27/2018)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 06/27/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/10/2008)
Ing. Barbora Havlíková - člen predstavenstva
Topoľčianska 3211/19
Bratislava - Petržalka 851 05
From: 06/09/2018
  (from: 09/13/2019)
Ing. Peter Matula - člen predstavenstva
Ivana Bukovčana 6710/15
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08
From: 06/09/2018
  (from: 06/27/2018)
Ing. Adam Polák - člen
Jégého 220/17
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 08/01/2019
  (from: 09/13/2019)
Ing. Marek Hvožďara - predseda predstavenstva
Žilinská 2961/18
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 12/03/2019
  (from: 03/08/2020)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene Spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 03/08/2020)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 10/10/2008)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 EUR
  (from: 10/10/2008)
Stockholder: 
SKNAP HOLDINGS LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor 212
Limassol 3082
Cyperská republika
  (from: 05/04/2022)
Supervisory board: 
Mgr. Barbora Fecková
Žabky 1567/40
Svätý Jur 900 21
From: 06/02/2018
  (from: 08/31/2021)
JUDr. Ján Malovec
J. Slottu 21
Trnava 917 01
From: 03/03/2020
  (from: 09/17/2021)
Ing. Juraj Klučka
Jeséniova 2317/49
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 04/13/2022
  (from: 05/21/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 982/2008, Nz 39757/2008, NCRls 39383/2008 zo dňa 24.09.2008 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/10/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 31.03.2009.
  (from: 04/09/2009)
Notárska zápisnica N 1532/2009, Nz 54990/2009 zo dňa 23.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 01/14/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2010.
  (from: 04/08/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.1.2011.
  (from: 02/08/2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.05.2011.
  (from: 06/22/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.04.2012.
  (from: 05/03/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 17.05.2013.
  (from: 06/08/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.6.2018 vo forme notárskej zápisnice N 123/2018, Nz 17872/2018, NCRls 18209/2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.6.2018. Zmena obchodného mena z PIL Trade, a. s. na Gehring Funding a. s.
  (from: 06/27/2018)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person