Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4609/B

Business name: 
CHEMTES, a.s.
  (from: 08/21/2008 until: 05/20/2013)
CHEMSTRO, a.s. Strážske
  (from: 04/04/2000 until: 08/20/2008)
Registered seat: 
Bebravská 7
Bratislava 821 06
  (from: 10/17/2008 until: 05/20/2013)
Dunajská 4
Bratislava 811 08
  (from: 08/21/2008 until: 10/16/2008)
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (from: 04/04/2000 until: 08/20/2008)
Identification number (IČO): 
36 197 386
  (from: 04/04/2000)
Date of entry: 
04/04/2000
  (from: 04/04/2000)
Date of deletion: 
05/21/2013
  (from: 05/21/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/21/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/04/2000)
Objects of the company: 
výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov
  (from: 04/04/2000 until: 05/15/2013)
výroba, montáž a opravy zariadení, strojov a prístrojov pre všeobecné účely a ich náhradných dielov
  (from: 04/04/2000 until: 05/15/2013)
montáž a servis meračov a rozdeľovačov tepla, teplej úžitkovej vody a studenej vody
  (from: 04/04/2000 until: 05/15/2013)
montáž, opravy, servis a údržba armatúr a odvádzačov parného kondenzátu systému KOMO
  (from: 04/04/2000 until: 05/15/2013)
kovoobrábanie
  (from: 04/04/2000 until: 05/15/2013)
povrchová úprava kovov
  (from: 04/04/2000 until: 05/15/2013)
zámočníctvo
  (from: 04/04/2000 until: 05/15/2013)
oprava mechanických častí čerpadiel a kompresorov
  (from: 04/04/2000 until: 05/15/2013)
oprava ventilov a armatúr
  (from: 04/04/2000 until: 05/15/2013)
defektoskopické kontroly
  (from: 04/04/2000 until: 05/15/2013)
sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy
  (from: 04/04/2000 until: 05/15/2013)
obchodná činnosť-veľkoobchod a maloobchod s výrobkami meracej a regulačnej techniky, strojmi, strojnými zariadeniami, prístrojmi ich náhradnými dielmi, doplnkami a príslušenstvom, hutníckymi výrobkami
  (from: 04/04/2000 until: 05/15/2013)
výchova, vzdelávanie, organizovanie a usporiadavanie kurzov, seminárov a školení včítane ich organizačného a odborného zabezpečenia
  (from: 04/04/2000 until: 05/15/2013)
nakladanie s nebezpečným odpadom
  (from: 03/26/2001 until: 05/15/2013)
zber, zhromažďovanie a preprava odpadov
  (from: 03/26/2001 until: 05/15/2013)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu oprávnenia IBP
  (from: 03/26/2001 until: 05/15/2013)
oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu oprávnenia IBP
  (from: 03/26/2001 until: 05/15/2013)
výroba, vykonávanie opráv a rekonštrukcií určených technických dopravných zariadení tlakových v rozsahu oprávnení Štátneho dráhového úradu: výroba, vykonávanie opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových zváranie dráhových vozidiel
  (from: 03/26/2001 until: 05/15/2013)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení: výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, označovanie /pri V/ tlakových zariadení v rozsahu oprávnenia IBP montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu oprávnenia IBP montáž, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu oprávnenia IBP
  (from: 03/26/2001 until: 05/15/2013)
pomocné stavebné práce
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
demolácia a zemné práce
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
prenájom stavebných strojov a zariadení, strojov a prístrojov, stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
výroba drevených obalov
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
výroba nábytku
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
výroba transportného betónu
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
obkladanie stien a ukladanie podlahových krytín
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
montáž kovových konštrukcií
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
výroba stavebných prvkov z betónu, cementu a sadry
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
odstraňovanie netesnosti metódou Furmanite
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
lešenárske práce
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
pokrývačstvo
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
izolatérstvo
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
murárstvo
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
kúrenárstvo
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
tesárstvo
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
stavebné zámočníctvo a stolárstvo
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
vodoinštalatérstvo
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
klampiarstvo
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
štukatérske a omietkárske práce
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
pozemné stavby: bytové a nebytové budovy
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
inžinierske stavby: dopravné, vodohospodárske, hydromeliorizačné, rozvodné, priemyselné stavby a ostatné inžinierske stavby
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
stolárstvo - výroba výrobkov stavebného stolárstva
  (from: 02/09/2004 until: 05/15/2013)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 07/07/2006 until: 05/15/2013)
upratovacie práce
  (from: 07/07/2006 until: 05/15/2013)
údržba ciest
  (from: 07/07/2006 until: 05/15/2013)
čistenie budov
  (from: 07/07/2006 until: 05/15/2013)
sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
  (from: 07/07/2006 until: 05/15/2013)
maloobchod a veľkoobchod s vyhradenými technickými zariadeniami, elektrotechnickým materiálom, meracou a regulačnou technikou, výpočtovou technikou, elektrickou požiarnou signalizáciou a náhradnými dielmi uvedených komodít
  (from: 07/07/2006 until: 05/15/2013)
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 07/07/2006 until: 05/15/2013)
poradenská a informačná činnosť v oblasti meracej a regulačnej techniky
  (from: 07/07/2006 until: 05/15/2013)
inžinierska činnosť: vypracovanie technického riešenia a projektov elektrických zariadení pri nasadzovaní riadiacich systémov pre automatizovaný systém riadenia technologických procesov, konfigurácia riadiacich systémov a vypracovanie aplikačných softwarov pre riadenie samostatných uzlov ako aj celej výroby
  (from: 07/07/2006 until: 05/15/2013)
montáž a uvádzanie do prevádzky zariadení merania a regulácie a automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, vrátane generálnych opráv a modernizácie
  (from: 07/07/2006 until: 05/15/2013)
opravy laboratórnej techniky, vrátane chromatografov
  (from: 07/07/2006 until: 05/15/2013)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 02/09/2004 until: 05/20/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/04/2000 until: 05/20/2013)
Ing. Rudolf Balažovič - člen
Ľadová 3
Biely Kostol 919 34
From: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 08/20/2008)
Ing. Rudolf Balažovič - člen
Ľadová 3
Biely Kostol 919 34
From: 10/07/2005 Until: 07/28/2008
  (from: 08/21/2008 until: 08/20/2008)
JUDr.,Ing. Michal Bartók - predseda predstavenstva
Sienkiewiczova 2542/4
Bratislava 811 09
From: 07/28/2008
  (from: 08/21/2008 until: 10/16/2008)
JUDr.,Ing. Michal Bartók - predseda predstavenstva
Sienkiewiczova 2542/4
Bratislava 811 09
From: 07/28/2008 Until: 09/22/2008
  (from: 10/17/2008 until: 10/16/2008)
Ing. Jozef Doležal - člen
Severná 12
Michalovce
  (from: 04/04/2000 until: 10/22/2001)
Ing. Jozef Doležal - člen
Severná 12
Michalovce
From: 08/07/2002
  (from: 01/22/2004 until: 10/28/2005)
Ing. Jozef Doležal - člen
Severná 12
Michalovce
From: 08/07/2002 Until: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 10/28/2005)
Ing. Róbert Gállik - člen
75
Oreské
From: 08/07/2002 Until: 08/31/2003
  (from: 01/22/2004 until: 09/01/2004)
Ing. Štefan Hladký - člen
524
Vinné
Until: 08/07/2002
  (from: 12/12/2001 until: 01/21/2004)
Ing. Štefan Hladký - podpredseda
524
Vinné
  (from: 04/04/2000 until: 12/11/2001)
Ing. Štefan Hladký - predseda
524
Vinné
From: 08/07/2002
  (from: 01/22/2004 until: 10/28/2005)
Ing. Štefan Hladký - predseda
524
Vinné
From: 08/07/2002 Until: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 10/28/2005)
Ing. Rastislav Kalafut - predseda
Tatranská 3
Košice
Until: 08/07/2002
  (from: 10/23/2001 until: 01/21/2004)
Ing. Luděk Klč - predseda
SNP 42
Humenné
  (from: 04/04/2000 until: 10/22/2001)
JUDr. Lórant Kóša - predseda
Bebravská 7
Bratislava 821 06
From: 09/22/2008
  (from: 10/17/2008 until: 05/20/2013)
Ing. Ján Partila - predseda
K amfiteátru 1
Prešov 080 01
From: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 08/20/2008)
Ing. Ján Partila - predseda
K amfiteátru 1
Prešov 080 01
From: 10/07/2005 Until: 07/28/2008
  (from: 08/21/2008 until: 08/20/2008)
Ivan Prokeš - podpredseda
Sibírska 38
Holíč
Until: 08/07/2002
  (from: 10/23/2001 until: 01/21/2004)
Ladislav Šandor - člen
235
Nacina Ves
From: 09/01/2003
  (from: 09/02/2004 until: 10/28/2005)
Ladislav Šandor - člen
235
Nacina Ves
From: 09/01/2003 Until: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 10/28/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje jeden člen predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/06/2006 until: 05/20/2013)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/04/2000 until: 09/05/2006)
Capital: 
497 850 EUR Paid up: 497 850 EUR
  (from: 03/05/2009 until: 05/20/2013)
15 000 000 Sk Paid up: 15 000 000 Sk
  (from: 09/06/2004 until: 03/04/2009)
2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 08/20/2004 until: 09/05/2004)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 03/09/2004 until: 08/19/2004)
1 000 000 Sk
  (from: 04/04/2000 until: 03/08/2004)
Shares: 
Number of shares: 15000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 03/05/2009 until: 05/20/2013)
Number of shares: 15000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/06/2004 until: 03/04/2009)
Number of shares: 2000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/20/2004 until: 09/05/2004)
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/04/2000 until: 08/19/2004)
Stockholder: 
EN-AMONIUM, s. r. o.
Bebravská 7
Bratislava 821 06
  (from: 10/17/2008 until: 05/20/2013)
Chemko, a.s. Strážske
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (from: 03/09/2004 until: 10/16/2008)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Barna - člen
Osloboditeľov 8
Humenné
  (from: 04/04/2000 until: 10/22/2001)
RNDr. Ján Bartók
Okružná 12
Trnava 917 01
From: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 12/12/2006)
RNDr. Ján Bartók
Okružná 12
Trnava 917 01
From: 10/07/2005 Until: 11/12/2006
  (from: 12/13/2006 until: 12/12/2006)
Ing. Michal Hoľko - člen
Prof. Hlaváča 20
Michalovce
  (from: 04/04/2000 until: 10/22/2001)
Ing. Michal Hoľko - predseda
Prof. Hlaváča 20
Michalovce
Until: 08/07/2002
  (from: 10/23/2001 until: 01/21/2004)
Ing. Jozef Hrivňák - podpredseda
Martina Rázusa 6
Michalovce
Until: 08/07/2002
  (from: 10/23/2001 until: 01/21/2004)
Ing. Vladimír Kováčik , PhD. - člen
Handlovská 27
Bratislava
From: 06/30/2003
  (from: 08/24/2004 until: 10/28/2005)
Ing. Vladimír Kováčik , PhD. - člen
Handlovská 27
Bratislava
From: 06/30/2003 Until: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 10/28/2005)
Ing. Ferdinand Petrák - člen
Stropkovská 57
Košice
From: 09/01/2002 Until: 06/30/2003
  (from: 01/22/2004 until: 08/23/2004)
Ivan Prokeš - predseda
Sibírska 38
Holíč
From: 08/07/2002 Until: 04/16/2003
  (from: 01/22/2004 until: 08/23/2004)
Ing. Marta Tomčíková - predseda
Veterná 1
Holíč 908 51
From: 04/16/2003
  (from: 08/24/2004 until: 10/28/2005)
Ing. Marta Tomčíková - predseda
Veterná 1
Holíč 908 51
From: 04/16/2003 Until: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 10/28/2005)
Ján Franko - člen
231
Udavské 067 31
Until: 06/27/2007
  (from: 10/03/2007 until: 10/02/2007)
Ing. Andrej Ješka - predseda
K. Čulena 8
Trnava 917 01
From: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 05/20/2013)
Eleonóra Bartóková
Okružná 12
Trnava 917 01
From: 11/13/2006
  (from: 12/13/2006 until: 05/20/2013)
Ján Franko - člen
231
Udavské
  (from: 04/04/2000 until: 10/02/2007)
Mgr. Milan Urbanovský
Špačinská cesta 34
Trnava 917 01
From: 06/28/2007
  (from: 10/03/2007 until: 05/20/2013)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 6K/60/2012-134 zo dňa 21.02.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2013, súd zrušuje obchodnú spoločnosť CHEMTES, a.s., Bebravská 7, 821 06 Bratislava, IČO: 36 197 386, zapísanú v obchodnom registri v oddieli Sa, vo vložke 4609/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť CHEMTES, a.s., Bebravská 7, 821 06 Bratislava, IČO: 36 197 386, zapísaná v odd. Sa vl. č. 4609/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 05/21/2013)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.1.2000.
  (from: 04/04/2000 until: 05/20/2013)
Zmena stanov zo dňa 17.5.2000 vo forme notárskej zápisnice N 208/2000, Nz 203/2000.
  (from: 03/26/2001 until: 05/20/2013)
Zmena stanov schválená MVZ konaným dňa 16. 7. 2001 vo forme notárskej zápisnice N 330/2001, Nz 331/2001.
  (from: 10/23/2001 until: 05/20/2013)
Zápisnica predstavenstva a.s. č. 10/2001 zo dňa 9.11.2001.
  (from: 12/12/2001 until: 05/20/2013)
Na základe rozhodnutia jediného akcionára podľa § 190 ods. 1 Obchodého zákonníka zo dňa 31.1.2003, osvedčeného notárskou zápisnicou č. N 23/2003 Nz 7020/2003 a na základe zmluvy o zlúčení spoločností zo dňa 31.1.2003 sa podľa § 68 ods. 3 písm. b/ Obchodného zákonníka zlučuje do spoločnosti CHEMSTRO, a.s.. Strážske, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 197 386, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddieli Sa, vložka číslo 1122/V spoločnosť CHEMSTAV, a.s. Strážske, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 187 721, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddieli Sa, vložka číslo 1014/V. Spoločnosť CHEMSTRO, a.s. Strážske preberá dňom zápisu o výmaze zlučovanej spoločnosti CHEMSTAV, a.s. Strážske z obchodného registra všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej akciovej spoločnosti a je právnym nástupcom spoločnosti CHEMSTAV, a.s. Strážske, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 187 721, ktorá zanikla zlúčením.
  (from: 08/20/2004 until: 05/20/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.09.2008. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 7536/2008, Nz 42893/2008, NCRls 42494/2008 zo dňa 13.10.2008.
  (from: 10/17/2008 until: 05/20/2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.3.2013 č.k. 33Exre/117/2013-5 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.5.2013.
  (from: 05/16/2013 until: 05/20/2013)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person