Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12263/V

Business name: 
N - TRADING, s.r.o.
  (from: 10/28/2006)
APPAREL, s.r.o.
  (from: 02/26/2001 until: 10/27/2006)
Registered seat: 
Popradská 66
Košice 040 11
  (from: 01/28/2011)
Garbiarska 2
Košice 040 01
  (from: 09/11/2007 until: 01/27/2011)
Viedenská 27
Košice 040 13
  (from: 10/28/2006 until: 09/10/2007)
Ipeľská 14
Košice 040 01
  (from: 02/26/2001 until: 10/27/2006)
Identification number (IČO): 
36 204 609
  (from: 02/26/2001)
Date of entry: 
02/26/2001
  (from: 02/26/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/26/2001)
Objects of the company: 
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 09/19/2012)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 02/26/2001)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/19/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom
  (from: 01/13/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/19/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 09/11/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 09/11/2007)
demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
  (from: 09/11/2007)
podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/11/2007)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 09/11/2007)
sprostredkovanie výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
  (from: 09/11/2007)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 09/11/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/11/2007)
spracovanie údajov
  (from: 09/11/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/11/2007)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 09/11/2007)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 09/11/2007)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 09/11/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/11/2007)
finančný leasing
  (from: 09/11/2007)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/11/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 09/11/2007)
správa bytového a nebytového fondu
  (from: 09/11/2007)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 09/11/2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/11/2007)
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča
  (from: 09/11/2007)
banské oprávnenie na podnikanie: § 2 písm. b) zákona: otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton § 2 písm. c) zákona: zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov § 2 písm. d) zákona: úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním § 2 písm. e) zákona: zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach § 3 písm. a) zákona: dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia takto vytvorených banských diel a lomov, s výnimkou geologického prieskumu ložísk nevyhradených nerastov
  (from: 09/11/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/23/2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 07/23/2013)
nanášanie protipožiarnych hmôt a nástrekov
  (from: 07/23/2013)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/23/2013)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (from: 07/23/2013)
maloobchod a veľkoobchod s drevom, nábytkom, sklom, porcelánom, spotrebičmi pre domácnosť, elektronikou, stavebným materiálom, textilom a výrobkami z textilu, potravinami, hygienickými a kozmetickými výrobkami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, tabakovými výrobkami
  (from: 02/26/2001 until: 09/10/2007)
Partners: 
Ing. Martin Sisol
Šoltésovej 2394/9
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 08/18/2015)
N-Invest, s.r.o.
Šoltésovej 2394/9
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 08/18/2015)
Ing. Viktor Sucha
Viedenská 27
Košice 040 13
Slovak Republic
  (from: 02/21/2009 until: 01/07/2013)
Viktor Sucha
Viedenská 27
Košice 040 13
Slovak Republic
  (from: 10/28/2006 until: 02/20/2009)
Marek Tomko
Ipeľská 14
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 02/26/2001 until: 10/27/2006)
Renáta Tronková
Jenisejská 49
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 02/26/2001 until: 10/27/2006)
Martin Sisol
Šoltésovej 2394/9
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 01/08/2013 until: 08/17/2015)
Contribution of each member: 
Ing. Martin Sisol
Amount of investment: 33 240 EUR Paid up: 33 240 EUR
  (from: 08/18/2015)
N-Invest, s.r.o.
Amount of investment: 132 960 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 132 960 EUR
  (from: 08/18/2015)
Marek Tomko
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 02/26/2001 until: 10/27/2006)
Renáta Tronková
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 02/26/2001 until: 10/27/2006)
Viktor Sucha
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/28/2006 until: 10/29/2007)
Viktor Sucha
Amount of investment: 5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 10/30/2007 until: 02/20/2009)
Ing. Viktor Sucha
Amount of investment: 166 200 EUR Paid up: 166 200 EUR
  (from: 02/21/2009 until: 01/07/2013)
Martin Sisol
Amount of investment: 166 200 EUR Paid up: 166 200 EUR
  (from: 01/08/2013 until: 08/17/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/28/2006)
konatelia
  (from: 02/26/2001 until: 10/27/2006)
Martin Sisol
Šoltésovej 2394/9
Košice 040 01
From: 12/20/2012
  (from: 01/08/2013)
Viktor Sucha
Viedenská 27
Košice 040 13
From: 10/18/2006
  (from: 10/28/2006 until: 01/27/2011)
Ing. Viktor Sucha
Viedenská 27
Košice 040 13
From: 10/18/2006
  (from: 01/28/2011 until: 01/07/2013)
Ing. Viktor Sucha
Viedenská 27
Košice 040 13
From: 10/18/2006 Until: 12/19/2012
  (from: 01/08/2013 until: 01/07/2013)
Marek Tomko
Ipeľská 14
Košice 040 01
  (from: 02/26/2001 until: 10/27/2006)
Marek Tomko
Ipeľská 14
Košice 040 01
Until: 10/18/2006
  (from: 10/28/2006 until: 10/27/2006)
Renáta Tronková
Jenisejská 49
Košice 040 01
  (from: 02/26/2001 until: 10/27/2006)
Renáta Tronková
Jenisejská 49
Košice 040 01
Until: 10/18/2006
  (from: 10/28/2006 until: 10/27/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/28/2011)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/28/2006 until: 01/27/2011)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/26/2001 until: 10/27/2006)
Capital: 
166 200 EUR Paid up: 166 200 EUR
  (from: 02/21/2009)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 10/30/2007 until: 02/20/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/28/2006 until: 10/29/2007)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.2.2001 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.2.2001.
  (from: 02/26/2001)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person