Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1171/V

Business name: 
DRX CONSULTING a.s.
  (from: 03/27/2001)
Registered seat: 
Mlynská 28
Košice 040 01
  (from: 02/24/2010)
Južná trieda 93
Košice 040 01
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
Identification number (IČO): 
36 205 419
  (from: 03/27/2001)
Date of entry: 
03/27/2001
  (from: 03/27/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/27/2001)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/27/2001)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 03/27/2001)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 03/27/2001)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/27/2001)
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 03/27/2001)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 03/27/2001)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, v oblasti humanitných a spoločenských vied a náuk o literatúre
  (from: 03/27/2001)
podnikateľské poradenstvo okrem účtovného, ekonomického a organizačného poradenstva
  (from: 03/27/2001)
inžinierska činnosť mimo výkonu stavbyvedúceho a stavebného dozoru
  (from: 03/27/2001)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 03/27/2001)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 03/27/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/27/2001)
uskladňovanie spisov /dokumentov/ nearchívnej povahy
  (from: 03/27/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/24/2010)
počítačové služby
  (from: 02/24/2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/24/2010)
administratívne služby
  (from: 02/24/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných, ekonomických poradcov
  (from: 02/24/2010)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 02/24/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/24/2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 02/24/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 02/24/2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/24/2010)
výskum verejnej mienky
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
činnosť knižníc
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
prevádzka múzeí a galérií
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
činnosť botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
služby pre osobnú hygienu
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
súkromné domácnosti s domácim personálom
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
poskytovanie colných záruk colno deklaračné služby, prevádzkovanie colného skladu
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
sprostredkovanie leteckej prepravy
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
predškolská príprava a výchova
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
základné vzdelanie
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
stredné školstvo
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
vysoké školstvo
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
čistiace a iné prevádzkové služby pre mesto alebo obec
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba, požičiavanie, distribúcia videa
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
činnosti zábavných parkov a lunaparkov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
činnosť spravodajských tlačových kancelárií
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
reklamná činnosť
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
čistenie budov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
upratovacie práce
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
fotografické služby
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
baliace činnosti
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
prenájom strojov a prístrojov, motorových vozidiel, dopravných zariadení, pozemných dopravných zariadení, lodí, lietadiel, poľnohospodárskych strojov a zariadení, stavebných strojov a zariadení, kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektrických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
prekladištia nákladov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
preklad nákladov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
skladovanie
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod s obilím, osivom a krmivom
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod so surovými kožkami a kožami
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod so surovým tabakom
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi, tabakom a tabakovým tovarom
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod smäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod s mliekarenskými výrobkami, vajciami, olejom a tukmi
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod s cukrom, čokoládou a s cukrovinkami
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod s textilom, odevami a obuvou
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod s elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod s porcelánom a sklenenými výrobkami, tapetami, čistiacimi prostriedkami, kozmetickými výrobkami a papierenským tovarom
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod s nepoľnohospodárskymi medziproduktami v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami, drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením /laky a nátery/
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, strojmi, zariadeniami a príslušenstvom, obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu, stavebnými strojmi, strojmi pre textilný priemysel, so šijacími a pletacími strojmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, strojmi pre priemysel, obchod a lodnú plavbu, poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradia, poľnohospodárskymi traktormi
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
veľkoobchod s chemickými výrobkami (priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty, chemické vlákna) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
maloobchod s potravinami a pochutinami, nápojmi, tabakom, ovocím a zeleninou, mäsom a mäsovými výrobkami, rybami, kôrovcami a mäkkýšmi, chlebom, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami, tabakovými výrobkami, kozmetickým tovarom a výrobkami, textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom, nábytkom a svietidlami, prístrojmi pre domácnosť a rozhlasovými a televíznymi prijímačmi, železiarskym tovarom, farbami, skleneným tovarom, potrebami pre domácich majstrov, knihami, novinami, časopismi, písacími a kancelárskymi potrebami, exotickým zvieractvom a vtáctvom, akvarijnými rybkami, tuhými palivami
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
maloobchod s použitým tovarom v predajniach
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
zásielkový predaj
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
oprava osobného tovaru a potrieb pre domácnosť (mimo automobilov a motocyklov)
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
oprava obuvi a kožených výrobkov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
oprava spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
servis športového náradia
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
opravy odevov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
kempingy, turistické nocľahárne, chaty, autokempingy a táborištia po triedu ***
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
ubytovanie vo vysokoškolských internátoch, domovoch mládeže
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
potrubná doprava
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
spracovanie prírodného medu
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
chov exotických a laboratórnych zvierat, akvarijných rybičiek, priadky morušovej
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
spracovanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
spracovanie zemiakov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba ovocných a zeleninových nápojov a výrobkov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
ťažba dreva a pridružené služby
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov, výroba surového a rafinovaného oleja a tukov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba stužených jedlých tukov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba mrazených výrobkov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba škrobárskych výrobkov (umelý med)
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba hotových krmív
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba potravinárskych výrobkov a koncentrátov a diétnych potravín v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba cukru, kakaa, čokolády a cukroviniek
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba cestovín
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba čaju a kávy
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba chuťových prísad a korenín (ocot)
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
spracovanie vajec
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba droždia
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba ovocného vína
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba nedestilovaných kvasených nápojov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
stáčanie prírodnej minerálnej a výroba nealkoholických nápojov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
úprava a spriadanie textilných /napr. jutové, konopné, vigoňové/, bavlnárskych, vlnárskych, ľanárskych, mykaných a česaných vlákien /pamuky/
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
súkanie a úprava hodvábu, súkanie a tvarovanie syntetických priadzí, výroba nití
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
tkanie textílií, bavlnárskych, mykaných, vlnárskych, česaných, hodvábnických, ľanárskych a jutových textílií
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
konečná úprava textílií
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba konfekčného textilného tovaru /okrem odevov/
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba posteľného prádla
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba konfekčných výrobkov bytových (okrem kobercov)
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba stolných a podobných textilných výrobkov pre domácnosť
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba plachiet, stanov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba kobercov a podlahových textílií
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba ľanových povrazov a sieťovaných výrobkov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba povraznícka
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba netkaných textílií a výrobkov z nich (okrem odevov)
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba stúh, strapcov a brmbolcov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba tylov a čipiek, záclon a výšiviek
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba textilnej vaty a výrobkov z nej
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba textilných knôtov, hadíc
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba textilných materiálov impregnovaných, potiahnutých alebo laminovaných plastami
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba bandáží
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba pletených materiálov, pleteného tovaru a pleteného ošatenia
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba pančuchového tovaru
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba kožených a pracovných odevov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba spodnej bielizne
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba klobučníckych výrobkov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba odevných doplnkov z textilného materiálu
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a obuvi, usní a podobných hmôt
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba košov prúteného tovaru
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba drevených obalov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba tovaru z korku a výroba košikárska
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba vlákniny, papiera a lepenky
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba tovaru z papiera a lepenky
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba domácich potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba tapiet
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
vydavateľské činnosti - vydávanie kníh, novín, časopisov a iných periodických publikácii
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
vydávanie a rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
viazanie kníh a konečné spracovanie
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
rozmnožovanie nahraných nosičov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
spracovanie tuhých a plynných palív a rafinérske spracovanie ropy
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba farbív a pigmentov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba plastov v primárnej forme
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba náterových hmôt, lakov a podkladových ochranných vrstiev, tlačiarenských černí a tmelov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba lepidiel a želatiny, éterických olejov (silíc)
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba chemických výrobkov pre fotografické účely
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba nenahraných nosičov údajov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba dreveného uhlia
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba chemických, syntetických a umelých vlákien
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba tovaru z plastov, platní, fólií, hadíc, profilov a obalov z plastov, výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
koksovanie, rafinácia, spracovanie ropy
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba technických plynov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba farbív a pigmentov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba, tvarovanie a spracovanie plochého skla
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba dutého skla
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba sklenených vlákien a výrobkov z nich
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba a spracovanie iného skla vrátane technických sklenených nádob v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba nežiaruvzdorných keramických tovarov mimostavebníctvo, výroba žiaruvzdorných keramických tovarov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba úžitkového a ozdobného porcelánu, keramiky a hrnčiarskych výrobkov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba keramických výrobkov pre sanitárne a technické účely
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba izolátorov a izolačných kusov z keramiky
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba cementu, vápna a sádry
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba stavebných prvkov zo sádry
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba transportného betónu
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba malty
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba azbestocementových výrobkov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba brusív
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba železa, ocele a ferozliatin
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba trubiek
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba prevalkov, plechu, drôtu, profilov a iné hutnícke spracovanie surového železa a ocele
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
ťahanie za studena
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
valcovanie za studena úzkych pásov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
tvarovanie za studena
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
ťahanie drôtov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba nožiarskeho tovaru
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba zámkov a kovaní
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba drobných kovových obalov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba drôtených výrobkov (klince)
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba káblov a vodičov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba prívesov a návesov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
stavba a oprava športových a rekreačných nemotorových člnov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba a opravy bicyklov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba čalúnených výrobkov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba nábytku (neremeselná)
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba matracov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
razenie mincí a medailí
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba hudobných nástrojov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba športového tovaru
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba hier a hračiek
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba bižutérie
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba metiel a kartáčov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba konfekčných zapínadiel
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba detských kočiarov
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba školských a kancelárskych potrieb okrem papierových
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba dáždnikov, slnečníkov, sviečok
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba ľadu
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
demolácia a zemné práce
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies okrem protektorovania
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidiel
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/27/2001)
Richard Nosaczynski - predseda
106
Beluj 969 74
From: 01/21/2016
  (from: 01/29/2016)
Ing. Peter Kruško - člen
Krakovská 1028/9
Košice - mestská časť Juh 040 11
From: 06/17/2019
  (from: 06/26/2019)
Mgr. Anna Draxlerová
Kozmonautická 42
Čaňa 044 14
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
Mgr. Anna Draxlerová
Kozmonautická 42
Čaňa 044 14
Until: 01/19/2010
  (from: 02/24/2010 until: 02/23/2010)
Mgr. Ladislav Eliáš - člen
Klimkovičova 13
Košice - mestská časť Sídlisko KVP 040 23
From: 01/21/2016
  (from: 01/29/2016 until: 01/25/2019)
Mgr. Ladislav Eliáš - člen
Klimkovičova 13
Košice - mestská časť Sídlisko KVP 040 23
From: 01/21/2016 Until: 12/21/2018
  (from: 01/26/2019 until: 01/25/2019)
Jozef Kovaľ
52
Čičava 093 01
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
Jozef Kovaľ
52
Čičava 093 01
Until: 01/19/2010
  (from: 02/24/2010 until: 02/23/2010)
Miroslav Kozubaľ
Budovateľská 433/14
Hanušovce nad Topľou 094 31
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
Miroslav Kozubaľ
Budovateľská 433/14
Hanušovce nad Topľou 094 31
Until: 01/19/2010
  (from: 02/24/2010 until: 02/23/2010)
RNDr. Jozef Oravec - predseda
Rovná 3
Hranovnica 059 16
From: 01/19/2010
  (from: 02/24/2010 until: 01/28/2016)
RNDr. Jozef Oravec - predseda
Rovná 3
Hranovnica 059 16
From: 01/19/2010 Until: 01/21/2016
  (from: 01/29/2016 until: 01/28/2016)
RNDr. Tomáš Pilát - člen
Výstavby 195/14
Košice - Západ 040 11
From: 01/19/2010
  (from: 02/24/2010 until: 01/28/2016)
RNDr. Tomáš Pilát - člen
Výstavby 195/14
Košice - Západ 040 11
From: 01/19/2010 Until: 01/21/2016
  (from: 01/29/2016 until: 01/28/2016)
Ing. Lórant Szabó - člen
Húskova 1294/83
Košice - Sídlisko KVP 040 23
From: 01/19/2010
  (from: 02/24/2010 until: 01/28/2016)
Ing. Lórant Szabó - člen
Húskova 1294/83
Košice - Sídlisko KVP 040 23
From: 01/19/2010 Until: 01/21/2016
  (from: 01/29/2016 until: 01/28/2016)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí každý člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/29/2016)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo ďalší dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne, alebo obidvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/24/2010 until: 01/28/2016)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý člen predstavenstva samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
Capital: 
165 969,594382 EUR
  (from: 10/14/2009)
5 000 000 Sk
  (from: 03/27/2001 until: 10/13/2009)
Shares: 
Number of shares: 4
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,918875 EUR
  (from: 10/14/2009)
Number of shares: 9
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 10/14/2009)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 10/14/2009)
Number of shares: 4
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 03/27/2001 until: 10/13/2009)
Number of shares: 9
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/27/2001 until: 10/13/2009)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/27/2001 until: 10/13/2009)
Supervisory board: 
Irena Nosaczynská
106
Beluj 969 74
From: 01/21/2016
  (from: 01/29/2016)
Oliver Nosaczynski
106
Beluj 969 74
From: 12/21/2018
  (from: 01/26/2019)
Ján Mikuš
106
Beluj 969 74
From: 06/17/2019
  (from: 06/26/2019)
JUDr. Ing. Tomáš Cibuľa , LL.M.
Medzi Vodami 9
Žiar nad Hronom 965 01
From: 01/21/2016
  (from: 01/29/2016 until: 01/25/2019)
JUDr. Ing. Tomáš Cibuľa , LL.M.
Medzi Vodami 9
Žiar nad Hronom 965 01
From: 01/21/2016 Until: 12/21/2018
  (from: 01/26/2019 until: 01/25/2019)
Mgr. Anna Draxlerová
Kozmonautická 42
Čaňa 044 14
From: 01/19/2010
  (from: 02/24/2010 until: 01/28/2016)
Mgr. Anna Draxlerová
Kozmonautická 42
Čaňa 044 14
From: 01/19/2010 Until: 01/21/2016
  (from: 01/29/2016 until: 01/28/2016)
Mgr. Anna Draxlerová
Kozmonautická 42
Čaňa 044 14
From: 01/21/2016
  (from: 01/29/2016 until: 01/25/2019)
Mgr. Anna Draxlerová
Kozmonautická 42
Čaňa 044 14
From: 01/21/2016 Until: 12/21/2018
  (from: 01/26/2019 until: 01/25/2019)
JUDr. Jana Fedáková
Fraňa Kráľa 9
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/19/2010
  (from: 02/24/2010 until: 01/28/2016)
JUDr. Jana Fedáková
Fraňa Kráľa 9
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/19/2010 Until: 01/21/2016
  (from: 01/29/2016 until: 01/28/2016)
Ing. Zuzana Kolárová
Makarenkova 1840/53
Ľubotice 080 01
From: 01/19/2010
  (from: 02/24/2010 until: 01/28/2016)
Ing. Zuzana Kolárová
Makarenkova 1840/53
Ľubotice 080 01
From: 01/19/2010 Until: 01/21/2016
  (from: 01/29/2016 until: 01/28/2016)
Ing. Jozef Macko
č.300
Soľ 094 35
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
Ing. Jozef Macko
č.300
Soľ 094 35
Until: 01/19/2010
  (from: 02/24/2010 until: 02/23/2010)
Adela Makovinská
Sinokvetná 25
Bratislava 821 05
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
Adela Makovinská
Sinokvetná 25
Bratislava 821 05
Until: 01/19/2010
  (from: 02/24/2010 until: 02/23/2010)
Mariana Peržeľová
č.61
Rudľov 094 35
  (from: 03/27/2001 until: 02/23/2010)
Mariana Peržeľová
č.61
Rudľov 094 35
Until: 01/19/2010
  (from: 02/24/2010 until: 02/23/2010)
Ing. Peter Kruško
Krakovská 1028/9
Košice - mestská časť Juh 040 11
From: 12/21/2018 Until: 06/17/2019
  (from: 06/26/2019 until: 06/25/2019)
Ing. Peter Kruško
Krakovská 1028/9
Košice - mestská časť Juh 040 11
From: 12/21/2018
  (from: 01/26/2019 until: 06/25/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov zo dňa 19.2.2001 podľa zák. č. 513/91 Zb. vo forme notárskej zápisnice číslo N 30/01, Nz 30/01 zo dňa 19.2.2001.
  (from: 03/27/2001)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person