Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  17/P

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
GLOBUS, a.s.
  (from: 10/07/1997)
GLOBUS - akciová spoločnosť Poprad
  (from: 01/24/1991 until: 10/06/1997)
Registered seat: 
Agátová 2
Detva 962 12
  (from: 02/26/2003)
Duklianských hrdinov 4/7
Poprad
  (from: 01/24/1991 until: 02/25/2003)
Identification number (IČO): 
00 691 453
  (from: 01/24/1991)
Date of entry: 
01/24/1991
  (from: 01/24/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/24/1991)
Objects of the company: 
nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 07/22/1993)
prenájom formou leasingu - finančno-obchodné operácie
  (from: 07/22/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/22/1993)
managerská činnosť
  (from: 07/22/1993)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/22/1993)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/22/1993)
výskum a vývoj v ekologickej oblasti
  (from: 07/22/1993)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 02/26/2003)
prenájom garáži a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (from: 02/26/2003)
prenájom strojov a zariadení v rozsahu voľných živností
  (from: 02/26/2003)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/26/2003)
nákup, prenájom a predaj stavebných strojov a zariadení za pevné zjednané mesačné ná- jomné - formou leasingu
  (from: 01/24/1991 until: 07/21/1993)
finančno-obchodné operácie v oblasti nákupu a predaja stavebných surovín a materiálov
  (from: 01/24/1991 until: 07/21/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl. nar. č. 256/9o Zb.
  (from: 01/24/1991 until: 07/21/1993)
nákladná doprava pre cudzích
  (from: 01/24/1991 until: 07/21/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/22/1993)
Managing board
  (from: 01/24/1991 until: 07/21/1993)
Juraj Jašek - predseda
Moskovská 32
Banská Bystrica
From: 07/21/1997
  (from: 02/26/2003)
Ivan Jašek - člen
Moskovská 32
Banská Bystrica
From: 07/21/1997
  (from: 02/26/2003)
Jozef Zachar - člen
Moskovská 32
Banská Bystrica
From: 08/01/2001
  (from: 02/26/2003)
Miloš Greisel
  (from: 01/24/1991 until: 07/21/1993)
Ivan Jašek - člen
Moskovská 32
Banská Bystrica
  (from: 10/07/1997 until: 02/25/2003)
Juraj Jašek - predseda
Moskovská 32
Banská Bystrica
  (from: 10/07/1997 until: 02/25/2003)
Ľudovít Jurinyí
  (from: 01/24/1991 until: 07/21/1993)
Mária Kasanická - člen
Beskydská 4
Banská Bystrica
Until: 08/01/2001
  (from: 10/07/1997 until: 02/25/2003)
Miloslav Neumann
  (from: 01/24/1991 until: 07/21/1993)
Vladimír Petrík
  (from: 01/24/1991 until: 07/21/1993)
Jaroslav Pullman
  (from: 01/24/1991 until: 07/21/1993)
Ing. František Rovný - predseda
Čapajevova 2481/49
Poprad
  (from: 07/22/1993 until: 10/06/1997)
Štefánia Štelbaská - člen
Duklianskych hrdinov 17
Poprad
  (from: 07/22/1993 until: 10/06/1997)
Marián Štelbaský - člen
Hlavná 7
Poprad
  (from: 07/22/1993 until: 10/06/1997)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 07/22/1993)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu a.s. pripojísvoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/24/1991 until: 07/21/1993)
Capital: 
37 041 000 Sk Paid up: 37 041 000 Sk
  (from: 02/26/2003)
37 041 000 Sk
  (from: 10/07/1997 until: 02/25/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 07/22/1993 until: 10/06/1997)
360 000 Sk
  (from: 01/24/1991 until: 07/21/1993)
Shares: 
Number of shares: 37
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/26/2003)
Number of shares: 41
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/26/2003)
Number of shares: 37
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 10/07/1997 until: 02/25/2003)
Number of shares: 41
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/07/1997 until: 02/25/2003)
Number of shares: 30
Form: akcie na meno
Nominal value: 30 000 Sk
  (from: 07/22/1993 until: 10/06/1997)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/22/1993 until: 10/06/1997)
Number of shares: 12
Form: akcie na meno
Nominal value: 30 000 Sk
  (from: 01/24/1991 until: 07/21/1993)
Supervisory board: 
Katarína Sanislóová - člen
Rúbanisko III/4
Lučenec
From: 08/01/2001
  (from: 02/26/2003)
Milan Čala - člen
Javornícka 19
Banská Bystrica
From: 08/01/2001
  (from: 02/26/2003)
Mária Rusnáková - člen
Moskovská 32
Banská Bystrica
From: 08/01/2001
  (from: 02/26/2003)
Ing. Danka Mláková - člen
Tatranská 246
Spišská Stará Ves
Until: 08/01/2001
  (from: 07/22/1993 until: 02/25/2003)
Ing. Ľudmila Pajerová - člen
Popradskej brigády 745
Poprad
Until: 08/01/2001
  (from: 07/22/1993 until: 02/25/2003)
Ing. Ondrej Uhlár - člen
Javorinská 124
Žakovce
Until: 08/01/2001
  (from: 07/22/1993 until: 02/25/2003)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorá- zovo uzavretím zakladateľskej zmluvy zo dňa 22.12.1990 na základe § 25 odst. 1 zák.č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
  (from: 01/24/1991)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe notárskej zápisnice č. N 367/92, Nz 355/92 spísanej JUDr. Alžbetou Podhorskou na Štátnom notárstve v Poprade dňa 8.10.1992 podľa § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/22/1993)
Zmeny stanov a.s., schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 21.7.1997. Zvýšené základné imanie z 1.000.000,- Sk na 37.041.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 7.10.1997.
  (from: 10/07/1997)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 1.8.2001, v znení dodatku zo dňa 26.11.2001.
  (from: 02/26/2003)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person