Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  152/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Kvakovce
  (from: 03/29/1993)
Registered seat: 
109
Malá Domaša 094 02
  (from: 04/01/2020)
Identification number (IČO): 
00 209 317
  (from: 05/16/1991)
Date of entry: 
11/14/1951
  (from: 05/16/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/16/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba - rastlinná a živočíšna
  (from: 03/29/1993)
poskytovanie prác a služieb súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou členom družstva za podmienok určených vnútrodružstevnými predpismi alebo predstavenstvom družstva
  (from: 03/29/1993)
cestná motorová doprava
  (from: 03/29/1993)
staviteľ
  (from: 03/29/1993)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre tieto stavby
  (from: 03/29/1993)
dekorácia porcelánu
  (from: 03/29/1993)
zámočníctvo
  (from: 03/29/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/29/1993)
veľkoobchod a maloobchod - poľnohospodárske produkty, živé zvieratá, potraviny, tabakové výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovocie, zelenina, textil, obuv, domáce potreby, drogéria, športové potreby, železiarsky tovar
  (from: 05/20/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/29/1993)
Ing. Jaroslav Babják - predseda
Slánska 905
Vranov nad Topľou 093 03
From: 03/12/2020
  (from: 04/01/2020)
Ľubica Babjáková - člen
Slánska 905
Vranov nad Topľou 093 03
From: 03/12/2020
  (from: 04/01/2020)
Ing. Jaroslav Macko - člen
46
Ondavské Matiašovce 094 01
From: 03/12/2020
  (from: 04/01/2020)
Ján Maržiňan - člen
23
Malá Domaša 094 02
From: 03/12/2020
  (from: 04/01/2020)
Ing. Víťazoslav Halas - člen
Lúčna 818/31
Vranov nad Topľou 093 01
From: 03/12/2020
  (from: 04/01/2020)
Acting: 
Za družstvo koná predseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda spolu s ďalším členom predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu podpisujú spolu Ing. Jaroslav Macko a Ľubica Babjáková.
  (from: 07/03/2010)
Supervisory board: 
Ing. Peter Tomko
Sídlisko 1. mája 1/69
Vranov nad Topľou 093 01
From: 03/12/2020
  (from: 04/01/2020)
Martin Tutko
Okulka T/20
Vranov nad Topľou 093 01
From: 03/12/2020
  (from: 04/01/2020)
Marcela Goffová
80
Benkovce 094 02
From: 03/12/2020
  (from: 04/01/2020)
Registered capital: 
11 949,810792 EUR
  (from: 03/30/2018)
Basic member contribution: 
497,908784 EUR
  (from: 12/23/2009)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami vypracovanými podľa zák. č. 162/90 Zb. schválenými na členskej schôdzi dňa 28.03.1991. Stary spis: Dr 822
  (from: 05/16/1991)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 10.12.1992 a zmenených stanov družstva, schválených členskou schôdzou dňa 8.1.1993, v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/29/1993)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 15.2.1996.
  (from: 05/20/1996)
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 20.2.1997.
  (from: 10/21/1997)
Zmena stanov družstva, schválená náhradnou členskou schôdzou dňa 19.5.2003.
  (from: 12/09/2003)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person