Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10510/T

Business name: 
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
  (from: 07/02/2021)
Registered seat: 
Koreszkova 7
Skalica 909 82
  (from: 11/13/2008)
Identification number (IČO): 
44 444 761
  (from: 11/13/2008)
Date of entry: 
11/13/2008
  (from: 11/13/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/13/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/13/2008)
Ambulancie dopravnej zdravotnej služby
  (from: 02/22/2020)
vydavateľská činnosť - vydávanie novín a časopisov - periodických a neperiodických publikácií
  (from: 09/29/2009)
prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby
  (from: 04/23/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/01/2011)
administratívne služby
  (from: 07/01/2011)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/01/2011)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 07/01/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/01/2011)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 07/01/2011)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 07/01/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/01/2012)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 08/01/2012)
masérske služby
  (from: 08/01/2012)
Prevádzkovanie jaslí
  (from: 12/20/2014)
Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
  (from: 12/20/2014)
Pracovná zdravotná služba
  (from: 12/20/2014)
prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti - všeobecnej nemocnice v odboroch: vnútorné lekárstvo, chirurgia, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, anestéziológia a intenzívna medicína, neonatológia, oddelenie dlhodobo chorých, jednotka intenzívnej starostlivosti: chirurgická, neurologická, urologická, vnútorného lekárstva, pediatrická, ortopedická
  (from: 07/12/2016)
ústavná pohotovostná služba v odboroch: vnútorné lekárstvo, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, anestéziológia a intenzívna medicína
  (from: 07/12/2016)
centrálne operačné sály
  (from: 07/12/2016)
urgentný príjem 1. typu
  (from: 07/10/2019)
prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - špecializované: ambulancia vnútorného lekárstva v odbore vnútorné lekárstvo, infektologická ambulancia v odbore infektológia, pneumologicko-ftizeologická ambulancia v odbore pneumológia a ftizeológia, neurologická ambulancia v odbore neurológia, pediatrická ambulancia v odbore pediatria, pediatrická ambulancia v odbore neonatológia, gynekologicko-pôrodnícka ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo, chirurgická ambulancia v odbore chirurgia, ortopedická ambulancia v odbore ortopédia, urologická ambulancia v odbore urológia, otorinolaryngologická ambulancia v odbore otorinolaryngológia, oftalmologická ambulancia v odbore oftalmológia, ambulancia pediatrickej nefrológie v odbore pediatrická nefrológia, ambulancia pediatrickej kardiológie v odbore pediatrická kardiológia, ambulancia pediatrickej neurológie v odbore pediatrická neurológia, ambulancia klinickej onkológie v odbore klinická onkológia, ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, hematologická a transfuziologická ambulancia v odbore hematológia a transfuziológia, reumatologická ambulancia v odbore reumatológia, gastroenterologická ambulancia v odbore gastroenterológia, kardiologická ambulancia v odbore kardiológia, geriatrická ambulancia v odbore geriatria, nefrologická ambulancia v odbore nefrológia, endokrinologická ambulancia v odbore endokrinológia, ambulancia klinickej imunulógie a alergológie v odbore klinická imunológia a alergológia, ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, ambulancia pracovného lekárstva v odbore pracovné lekárstvo
  (from: 07/12/2016)
prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - všeobecné ambulancie v odboroch: všeobecná ambulancia pre dospelých v odbore všeobecné lekárstvo, všeobecná ambulancia pre deti a dorast v odbore pediatria, dorastové lekárstvo
  (from: 07/12/2016)
prevádzkovanie stacionára: dialyzačné stredisko
  (from: 07/12/2016)
prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: gynekológia, chirurgia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia
  (from: 07/12/2016)
prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, patologická anatómia, centrálna sterilizácia, fyziatria, balneológia a rehabilitácia, rádiológia (pracovisko CT), rádiológia (pracovisko NMR), rádiológia, klinická imunológia a alergológia
  (from: 10/02/2020)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 07/03/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/13/2008)
Ing. Michal Pišoja , MPH - Chairman of the Board of Directors
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/08/2020
  (from: 12/17/2020)
MUDr. Ivan Uhliarik - Vice-chairman of the Board of Directors
Partizánska 2117/5
Skalica 909 01
From: 12/08/2020
  (from: 12/17/2020)
MUDr. Jakub Rybár - Member of the Board of Directors
J. Cubínka 1966/12
Svätý Jur 900 21
From: 10/27/2021
  (from: 11/11/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 02/14/2020)
Capital: 
7 167 953 EUR Paid up: 7 167 953 EUR
  (from: 11/20/2014)
Shares: 
Number of shares: 21588
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 12/04/2013)
Number of shares: 737
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 12/04/2013)
Supervisory board: 
PhDr. Zdenko Čambal
Kollárova 156/32
Holíč 908 51
From: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018)
Ing. Jozef Hazlinger
Hudecova 1572/20A
Gbely 908 45
From: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018)
Ing. Mgr. Martin Džačovský
Štefana Pilárika 2659/34
Senica 905 01
From: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018)
Ing. Anna Mierna
Komenského 418/22
Skalica 909 01
From: 10/24/2019
  (from: 10/25/2019)
MUDr. Ľubomír Uherčík , PhD.
Karpatská 1509/31
Modra 900 02
From: 10/24/2019
  (from: 11/20/2019)
MUDr. Peter Budinský
Salajka 267/9
Skalica 909 01
From: 10/24/2019
  (from: 11/20/2019)
PhDr. Elena Klásková
Záhradná 2000/5
Skalica 909 01
From: 10/24/2019
  (from: 11/20/2019)
Ing. Peter Ferjančík - predseda
Donská 48
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 09/15/2021
  (from: 09/21/2021)
Mgr. Michal Zakarovský , FCCA
Sibírska 1612/22
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 10/27/2021
  (from: 11/11/2021)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person