Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10510/T

Business name: 
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
  (from: 07/02/2021)
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
  (from: 07/01/2011 until: 07/01/2021)
Nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
  (from: 11/13/2008 until: 06/30/2011)
Registered seat: 
Koreszkova 7
Skalica 909 82
  (from: 11/13/2008)
Identification number (IČO): 
44 444 761
  (from: 11/13/2008)
Date of entry: 
11/13/2008
  (from: 11/13/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/13/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/13/2008)
Ambulancie dopravnej zdravotnej služby
  (from: 02/22/2020)
vydavateľská činnosť - vydávanie novín a časopisov - periodických a neperiodických publikácií
  (from: 09/29/2009)
prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby
  (from: 04/23/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/01/2011)
administratívne služby
  (from: 07/01/2011)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/01/2011)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 07/01/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/01/2011)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 07/01/2011)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 07/01/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/01/2012)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 08/01/2012)
masérske služby
  (from: 08/01/2012)
Prevádzkovanie jaslí
  (from: 12/20/2014)
Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
  (from: 12/20/2014)
Pracovná zdravotná služba
  (from: 12/20/2014)
prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti - všeobecnej nemocnice v odboroch: vnútorné lekárstvo, chirurgia, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, anestéziológia a intenzívna medicína, neonatológia, oddelenie dlhodobo chorých, jednotka intenzívnej starostlivosti: chirurgická, neurologická, urologická, vnútorného lekárstva, pediatrická, ortopedická
  (from: 07/12/2016)
ústavná pohotovostná služba v odboroch: vnútorné lekárstvo, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, anestéziológia a intenzívna medicína
  (from: 07/12/2016)
centrálne operačné sály
  (from: 07/12/2016)
urgentný príjem 1. typu
  (from: 07/10/2019)
prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - špecializované: ambulancia vnútorného lekárstva v odbore vnútorné lekárstvo, infektologická ambulancia v odbore infektológia, pneumologicko-ftizeologická ambulancia v odbore pneumológia a ftizeológia, neurologická ambulancia v odbore neurológia, pediatrická ambulancia v odbore pediatria, pediatrická ambulancia v odbore neonatológia, gynekologicko-pôrodnícka ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo, chirurgická ambulancia v odbore chirurgia, ortopedická ambulancia v odbore ortopédia, urologická ambulancia v odbore urológia, otorinolaryngologická ambulancia v odbore otorinolaryngológia, oftalmologická ambulancia v odbore oftalmológia, ambulancia pediatrickej nefrológie v odbore pediatrická nefrológia, ambulancia pediatrickej kardiológie v odbore pediatrická kardiológia, ambulancia pediatrickej neurológie v odbore pediatrická neurológia, ambulancia klinickej onkológie v odbore klinická onkológia, ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, hematologická a transfuziologická ambulancia v odbore hematológia a transfuziológia, reumatologická ambulancia v odbore reumatológia, gastroenterologická ambulancia v odbore gastroenterológia, kardiologická ambulancia v odbore kardiológia, geriatrická ambulancia v odbore geriatria, nefrologická ambulancia v odbore nefrológia, endokrinologická ambulancia v odbore endokrinológia, ambulancia klinickej imunulógie a alergológie v odbore klinická imunológia a alergológia, ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, ambulancia pracovného lekárstva v odbore pracovné lekárstvo
  (from: 07/12/2016)
prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - všeobecné ambulancie v odboroch: všeobecná ambulancia pre dospelých v odbore všeobecné lekárstvo, všeobecná ambulancia pre deti a dorast v odbore pediatria, dorastové lekárstvo
  (from: 07/12/2016)
prevádzkovanie stacionára: dialyzačné stredisko
  (from: 07/12/2016)
prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: gynekológia, chirurgia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia
  (from: 07/12/2016)
prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, patologická anatómia, centrálna sterilizácia, fyziatria, balneológia a rehabilitácia, rádiológia (pracovisko CT), rádiológia (pracovisko NMR), rádiológia, klinická imunológia a alergológia
  (from: 10/02/2020)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 07/03/2019)
doprava do alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (from: 11/13/2008 until: 02/21/2020)
prevádzkovanie všeobecnej nemocnice ambulantná a ústavná liečebno-preventívna starostlivosť všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti - Detský domov Skalica špecializovaná ambulantná a ústavná starostlivosť interné lôžkové oddelenie: - muži - ženy - kardiologický úsek - doliečovací úsek ambulancie: interná, kardiologická, diabetologická, endokrinologická, reumatologická, nefrologická, gastroenterologická, geriatrická infekčné lôžkové oddelenie: infekčná ambulancia neurologické lôžkové oddelenie: neurologická ambulancia pre dospelých neurologická ambulancia pre deti detsko-dojčenecké oddelenie: - detsko-dojčenecký a novorodenecký úsek ambulancie: detská odborná, detská kardiologická, detská nefrologická, neonatologická gynekologicko-pôrodnícke oddelenie: gynekologické ambulancie jednodňovaná ambulantná starostlivosť chirurgické oddelenie: chirurgické ambulancie oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny anesteziologická ambulancia ortopedické oddelenie ortopedické ambulancie urologické oddelenie: urologické ambulancie ambulancia onkológie v urológii otorinolaringologické oddelenie: ušno-nosno-krčné ambulancie hemodializačné oddelenie samostatné ambulancie: očná ambulancia, ambulancia pre tuberkulózne a pľúcne choroby, onkologická ambulancia spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky: fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, fyziatricko-rehabilitačná ambulancia, transfuziologické oddelenie, hematologická ambulancia, oddelenie klinickej biochémie a hematológie, rádiodiagnostické oddelenie, oddelenie mikrobiológie, oddelenie centrálnej sterilizácie, patologicko-anatomické oddelenie ústavná pohotovostná služba v medicínskych odboroch: vnútorné lekárstvo, infektológia, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, ortopédia, urológia, ORL, anestézia a intenzívna medicína
  (from: 11/13/2008 until: 09/02/2015)
prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, patologická anatómia, centrálna sterilizácia, fyziatria, balneológia a rehabilitácia, rádiológia (pracovisko CT), rádiológia (pracovisko NMR), rádiológia
  (from: 07/12/2016 until: 10/01/2020)
urgentný príjem
  (from: 07/12/2016 until: 07/09/2019)
prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti - všeobecnej nemocnice v odboroch: vnútorné lekárstvo, chirurgia, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, anestéziológia a intenzívna medicína, neonatológia, jednotka intenzívnej starostlivosti: chirurgická, neurologická, urologická, vnútorného lekárstva, pediatrická, ortopedická prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - špecializované ambulancie v odboroch: vnútorné lekárstvo, infektológia, pneumológia a ftizeológia, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, oftalmológia, pediatrická nefrológia, pediatrická kardiológia, pediatrická neurológia, klinická onkológia, anestéziológia a intenzívna medicína, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, hematológia a transfuziológia, reumatológia, gastroenterológia, kardiológia, neonatológia, geriatria, nefrológia, endokrinológia, klinická imunológia a alergológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, onkológia v urológii, pracovné lekárstvo prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - všeobecné ambulancie v odboroch: všeobecná ambulancia pre dospelých, všeobecná ambulancia pre deti a dorast prevádzkovanie stacionára: dialyzačné stredisko prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: gynekológia, chirurgia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: fyziológia, balneológia a rehabilitácia, rádiológia - rádiológia - CT, rádiológia - NMR, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, patologická anatómia, centrálna sterilizácia, klinická biochémia ústavná pohotovostná služba v odboroch: vnútorné lekárstvo, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, anestéziológia a intenzívna medicína centrálne operačné sály urgentný príjem
  (from: 09/03/2015 until: 04/18/2016)
prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti - všeobecnej nemocnice v odboroch: vnútorné lekárstvo, chirurgia, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, anestéziológia a intenzívna medicína, neonatológia, jednotka intenzívnej starostlivosti: chirurgická, neurologická, urologická, vnútorného lekárstva, pediatrická, ortopedická
  (from: 04/19/2016 until: 07/11/2016)
prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - špecializované: ambulancia vnútorného lekárstva v odbore vnútorné lekárstvo, infektologická ambulancia v odbore infektológia, pneumologicko-ftizeologická ambulancia v odbore pneumológia a ftizeológia, neurologická ambulancia v odbore neurológia, pediatrická ambulancia v odbore pediatria, pediatrická ambulancia v odbore neonatológia, gynekologicko-pôrodnícka ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo, chirurgická ambulancia v odbore chirurgia, ortopedická ambulancia v odbore ortopédia, urologická ambulancia v odbore urológia, otorinolaryngologická ambulancia v odbore otorinolaryngológia, oftalmologická ambulancia v odbore oftalmológia, ambulancia pediatrickej nefrológie v odbore pediatrická nefrológia, ambulancia pediatrickej kardiológie v odbore pediatrická kardiológia, ambulancia pediatrickej neurológie v odbore pediatrická neurológia, ambulancia klinickej onkológie v odbore klinická onkológia, ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, hematologická a transfuziologická ambulancia v odbore hematológia a transfuziológia, reumatologická ambulancia v odbore reumatológia, gastroenterologická ambulancia v odbore gastroenterológia, kardiologická ambulancia v odbore kardiológia, geriatrická ambulancia v odbore geriatria, nefrologická ambulancia v odbore nefrológia, endokrinologická ambulancia v odbore endokrinológia, ambulancia klinickej imunulógie a alergológie v odbore klinická imunológia a alergológia, ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, ambulancia pracovného lekárstva v odbore pracovné lekárstvo
  (from: 04/19/2016 until: 07/11/2016)
prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - všeobecné ambulancie v odboroch: všeobecná ambulancia pre dospelých v odbore všeobecné lekárstvo, všeobecná ambulancia pre deti a dorast v odbore pediatria, dorastové lekárstvo
  (from: 04/19/2016 until: 07/11/2016)
prevádzkovanie stacionára: dialyzačné stredisko
  (from: 04/19/2016 until: 07/11/2016)
prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: gynekológia, chirurgia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia
  (from: 04/19/2016 until: 07/11/2016)
prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, patologická anatómia, centrálna sterilizácia, fyziatria, balneológia a rehabilitácia, rádiológia (pracovisko CT), rádiológia (pracovisko NMR)
  (from: 04/19/2016 until: 07/11/2016)
ústavná pohotovostná služba v odboroch: vnútorné lekárstvo, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, anestéziológia a intenzívna medicína
  (from: 04/19/2016 until: 07/11/2016)
centrálne operačné sály
  (from: 04/19/2016 until: 07/11/2016)
urgentný príjem
  (from: 04/19/2016 until: 07/11/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/13/2008)
Ing. Michal Pišoja , MPH - Chairman of the Board of Directors
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/08/2020
  (from: 12/17/2020)
MUDr. Ivan Uhliarik - Vice-chairman of the Board of Directors
Partizánska 2117/5
Skalica 909 01
From: 12/08/2020
  (from: 12/17/2020)
MUDr. Jakub Rybár - Member of the Board of Directors
J. Cubínka 1966/12
Svätý Jur 900 21
From: 10/27/2021
  (from: 11/11/2021)
Ing. Ľudovít Barát - člen
Duklianska 27
Skalica 909 01
From: 11/13/2008
  (from: 11/13/2008 until: 08/10/2009)
Ing. Ľudovít Barát - člen
Duklianska 27
Skalica 909 01
From: 11/13/2008 Until: 07/08/2009
  (from: 08/11/2009 until: 08/10/2009)
Bc. Zdenko Čambal - predseda
SNP 34
Holíč 908 51
From: 11/13/2008
  (from: 11/13/2008 until: 08/10/2009)
Bc. Zdenko Čambal - predseda
SNP 34
Holíč 908 51
From: 11/13/2008 Until: 07/08/2009
  (from: 08/11/2009 until: 08/10/2009)
Karolína Čičátková - člen
Bajkalská 12188/5C
Bratislava 831 04
From: 12/16/2013
  (from: 01/22/2014 until: 07/18/2018)
Karolína Čičátková - člen
Bajkalská 12188/5C
Bratislava 831 04
From: 12/16/2013 Until: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018 until: 07/18/2018)
Karolína Čičátková - člen
Bajkalská 12188/5C
Bratislava 831 04
From: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018 until: 12/16/2020)
Karolína Čičátková - člen
Bajkalská 12188/5C
Bratislava 831 04
From: 06/25/2018 Until: 12/07/2020
  (from: 12/17/2020 until: 12/16/2020)
Ing. Dušan Guťan - člen
Čipkárska 10
Bratislava 821 09
From: 11/13/2008
  (from: 11/13/2008 until: 12/03/2013)
Ing. Dušan Guťan - člen
Čipkárska 10
Bratislava 821 09
From: 11/13/2008 Until: 11/13/2013
  (from: 12/04/2013 until: 12/03/2013)
Ing. Dušan Guťan , PhD. - člen
Čipkárska 4974/10
Bratislava 821 09
From: 11/14/2013
  (from: 12/04/2013 until: 09/02/2015)
Ing. Dušan Guťan , PhD. - člen
Čipkárska 4974/10
Bratislava 821 09
From: 11/14/2013 Until: 06/29/2015
  (from: 09/03/2015 until: 09/02/2015)
Ing. Monika Horváthová - člen
Duklianska 59
Skalica 909 01
From: 07/22/2010
  (from: 08/05/2010 until: 10/21/2010)
Ing. Monika Horváthová - podpredseda
Duklianska 59
Skalica 909 01
From: 08/06/2010
  (from: 10/22/2010 until: 01/21/2014)
Ing. Monika Horváthová - podpredseda
Duklianska 59
Skalica 909 01
From: 08/06/2010 Until: 12/16/2013
  (from: 01/22/2014 until: 01/21/2014)
Ing. Stanislav Chovanec - predseda predstavenstva
Bajanova 1297/36
Skalica 909 01
From: 07/09/2014
  (from: 07/19/2014 until: 07/18/2018)
Ing. Stanislav Chovanec - predseda predstavenstva
Bajanova 1297/36
Skalica 909 01
From: 07/09/2014 Until: 05/23/2018
  (from: 07/19/2018 until: 07/18/2018)
Ing. Stanislav Chovanec - predseda predstavenstva
Bajanova 36
Skalica 909 01
From: 07/08/2009
  (from: 08/11/2009 until: 07/18/2014)
Ing. Stanislav Chovanec - predseda predstavenstva
Bajanova 36
Skalica 909 01
From: 07/08/2009 Until: 07/08/2014
  (from: 07/19/2014 until: 07/18/2014)
Ing. Ondrej Kadák - člen
Ľubinská 1669/23
Bratislava 811 03
From: 06/29/2015
  (from: 09/03/2015 until: 10/14/2016)
Ing. Ondrej Kadák - podpredseda
Ľubinská 1669/23
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 07/29/2016
  (from: 10/15/2016 until: 07/18/2018)
Ing. Ondrej Kadák - podpredseda
Ľubinská 1669/23
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 07/29/2016 Until: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018 until: 07/18/2018)
Ing. Ondrej Kadák - podpredseda
Ľubinská 1669/23
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018 until: 12/16/2020)
Ing. Ondrej Kadák - podpredseda
Ľubinská 1669/23
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 06/25/2018 Until: 12/07/2020
  (from: 12/17/2020 until: 12/16/2020)
MUDr. Peter Košík - člen
Dr. Valacha 1253/48
Skalica 909 01
From: 06/25/2019
  (from: 07/03/2019 until: 12/16/2020)
MUDr. Peter Košík - člen
Dr. Valacha 1253/48
Skalica 909 01
From: 06/25/2019 Until: 12/07/2020
  (from: 12/17/2020 until: 12/16/2020)
Doc. MUDr. Jozef Marenčák - člen
Pod záhradkami 10
Skalica 909 01
From: 07/08/2009
  (from: 08/11/2009 until: 08/04/2010)
Doc. MUDr. Jozef Marenčák - člen
Pod záhradkami 10
Skalica 909 01
From: 07/08/2009 Until: 07/22/2010
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Ing. Ivan Medlen - člen
Pelíškova 677/22
Skalica 909 01
From: 11/13/2008
  (from: 11/13/2008 until: 08/10/2009)
Ing. Ivan Medlen - člen
Pelíškova 677/22
Skalica 909 01
From: 11/13/2008 Until: 07/08/2009
  (from: 08/11/2009 until: 08/10/2009)
Ing. Tomáš Mikúš - člen
118
Oreské 908 63
From: 07/22/2010
  (from: 08/05/2010 until: 09/02/2015)
Ing. Tomáš Mikúš - člen
118
Oreské 908 63
From: 07/22/2010 Until: 07/22/2015
  (from: 09/03/2015 until: 09/02/2015)
Ing. Tomáš Mikúš - člen
118
Oreské 908 63
From: 07/23/2015
  (from: 09/03/2015 until: 07/18/2018)
Ing. Tomáš Mikúš - člen
118
Oreské 908 63
From: 07/23/2015 Until: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018 until: 07/18/2018)
Ing. Tomáš Mikúš - člen
118
Oreské 908 63
From: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018 until: 02/13/2020)
Ing. Tomáš Mikúš - člen
89
Oreské 908 63
From: 06/25/2018
  (from: 02/14/2020 until: 12/16/2020)
Ing. Tomáš Mikúš - člen
89
Oreské 908 63
From: 06/25/2018 Until: 12/07/2020
  (from: 12/17/2020 until: 12/16/2020)
Štefan Murárik - člen
Železničiarska 1441/48
Galanta
From: 07/08/2009
  (from: 08/11/2009 until: 08/04/2010)
Štefan Murárik - člen
Železničiarska 1441/48
Galanta
From: 07/08/2009 Until: 07/22/2010
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
MUDr. Pavel Novák - člen
Zrínskeho 4299/1
Bratislava 851 10
From: 07/23/2015
  (from: 09/03/2015 until: 07/18/2018)
MUDr. Pavel Novák - člen
Zrínskeho 4299/1
Bratislava 851 10
From: 07/23/2015 Until: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018 until: 07/18/2018)
MUDr. Pavel Novák - člen
Zrínskeho 4299/1
Bratislava 851 10
From: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018 until: 07/02/2019)
MUDr. Pavel Novák - člen
Zrínskeho 4299/1
Bratislava 851 10
From: 06/25/2018 Until: 06/24/2019
  (from: 07/03/2019 until: 07/02/2019)
MUDr. Pavel Novák - člen
Zrínskleho 1
Bratislava 851 10
From: 07/22/2010
  (from: 08/05/2010 until: 09/02/2015)
MUDr. Pavel Novák - člen
Zrínskleho 1
Bratislava 851 10
From: 07/22/2010 Until: 07/22/2015
  (from: 09/03/2015 until: 09/02/2015)
RNDr. Ľubomír Parízek - člen
L. Novomeského 1216
Senica 905 01
From: 11/13/2008
  (from: 11/13/2008 until: 08/04/2010)
RNDr. Ľubomír Parízek - člen
L. Novomeského 1216
Senica 905 01
From: 11/13/2008 Until: 07/22/2010
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
MUDr. Ivan Uhliarik - predseda predstavenstva
Partizánska 2117/5
Skalica 909 01
From: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018 until: 12/16/2020)
MUDr. Ivan Uhliarik - predseda predstavenstva
Partizánska 2117/5
Skalica 909 01
From: 06/25/2018 Until: 12/07/2020
  (from: 12/17/2020 until: 12/16/2020)
Mgr. Michal Zakarovský , FCCA - Member of the Board of Directors
Sibírska 1612/22
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 12/08/2020 Until: 10/26/2021
  (from: 11/11/2021 until: 11/10/2021)
Mgr. Michal Zakarovský , FCCA - Member of the Board of Directors
Sibírska 1612/22
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 12/08/2020
  (from: 12/17/2020 until: 11/10/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 02/14/2020)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 07/19/2018 until: 02/13/2020)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva.
  (from: 11/13/2008 until: 07/18/2018)
Capital: 
7 167 953 EUR Paid up: 7 167 953 EUR
  (from: 11/20/2014)
7 167 953 EUR Paid up: 5 417 953 EUR
  (from: 12/04/2013 until: 11/19/2014)
4 667 953 EUR Paid up: 4 667 953 EUR
  (from: 07/20/2013 until: 12/03/2013)
4 667 953 EUR Paid up: 4 448 526,1 EUR
  (from: 08/01/2012 until: 07/19/2013)
4 193 003 EUR Paid up: 4 193 003 EUR
  (from: 07/27/2011 until: 07/31/2012)
4 193 003 EUR Paid up: 2 775 205,75 EUR
  (from: 07/07/2010 until: 07/26/2011)
2 167 578 EUR Paid up: 2 167 578 EUR
  (from: 01/29/2010 until: 07/06/2010)
2 167 578 EUR Paid up: 1 659 596 EUR
  (from: 08/11/2009 until: 01/28/2010)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 11/13/2008 until: 08/10/2009)
Shares: 
Number of shares: 21588
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 12/04/2013)
Number of shares: 737
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 12/04/2013)
Number of shares: 14058
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 08/01/2012 until: 12/03/2013)
Number of shares: 697
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 08/01/2012 until: 12/03/2013)
Number of shares: 12628
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 07/07/2010 until: 07/31/2012)
Number of shares: 507
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 07/07/2010 until: 07/31/2012)
Number of shares: 6528
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 08/11/2009 until: 07/06/2010)
Number of shares: 282
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 08/11/2009 until: 07/06/2010)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/13/2008 until: 08/10/2009)
Supervisory board: 
PhDr. Zdenko Čambal
Kollárova 156/32
Holíč 908 51
From: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018)
Ing. Jozef Hazlinger
Hudecova 1572/20A
Gbely 908 45
From: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018)
Ing. Mgr. Martin Džačovský
Štefana Pilárika 2659/34
Senica 905 01
From: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018)
Ing. Anna Mierna
Komenského 418/22
Skalica 909 01
From: 10/24/2019
  (from: 10/25/2019)
MUDr. Ľubomír Uherčík , PhD.
Karpatská 1509/31
Modra 900 02
From: 10/24/2019
  (from: 11/20/2019)
MUDr. Peter Budinský
Salajka 267/9
Skalica 909 01
From: 10/24/2019
  (from: 11/20/2019)
PhDr. Elena Klásková
Záhradná 2000/5
Skalica 909 01
From: 10/24/2019
  (from: 11/20/2019)
Ing. Peter Ferjančík - predseda
Donská 48
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 09/15/2021
  (from: 09/21/2021)
Mgr. Michal Zakarovský , FCCA
Sibírska 1612/22
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 10/27/2021
  (from: 11/11/2021)
MUDr. Peter Budinský
Salajka 2672/9
Skalica 909 01
From: 10/23/2014
  (from: 11/20/2014 until: 10/24/2019)
MUDr. Peter Budinský
Salajka 2672/9
Skalica 909 01
From: 10/23/2014 Until: 10/01/2019
  (from: 10/25/2019 until: 10/24/2019)
MUDr. Peter Budinský
Salajka 2672/9
Skalica 909 01
From: 10/01/2019
  (from: 10/25/2019 until: 11/19/2019)
MUDr. Peter Budinský
Salajka 2672/9
Skalica 909 01
From: 10/01/2019 Until: 10/23/2019
  (from: 11/20/2019 until: 11/19/2019)
Ing. Remu Cicuto
Krajinská 2961/50
Piešťany 921 01
From: 11/13/2008
  (from: 11/13/2008 until: 08/04/2010)
Ing. Remu Cicuto
Krajinská 2961/50
Piešťany 921 01
From: 11/13/2008 Until: 07/22/2010
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Mgr. Zdenko Čambal - predseda dozornej rady
SNP 34
Holíč 908 51
From: 07/08/2009
  (from: 08/11/2009 until: 07/18/2014)
Mgr. Zdenko Čambal - predseda dozornej rady
SNP 34
Holíč 908 51
From: 07/08/2009 Until: 07/08/2014
  (from: 07/19/2014 until: 07/18/2014)
PhDr. Zdenko Čambal
Kollárova 156/32
Holíč 908 51
From: 07/09/2014
  (from: 07/19/2014 until: 07/18/2018)
PhDr. Zdenko Čambal
Kollárova 156/32
Holíč 908 51
From: 07/09/2014 Until: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018 until: 07/18/2018)
MUDr. Juraj Čunderlík
Nešporova 1008/19
Skalica 909 01
From: 11/13/2008
  (from: 11/13/2008 until: 08/10/2009)
MUDr. Juraj Čunderlík
Nešporova 1008/19
Skalica 909 01
From: 11/13/2008 Until: 07/08/2009
  (from: 08/11/2009 until: 08/10/2009)
Ing. Mgr. Martin Džačovský
Štefana Pilárika 2659/34
Senica 905 01
From: 05/04/2018
  (from: 05/26/2018 until: 07/18/2018)
Ing. Mgr. Martin Džačovský
Štefana Pilárika 2659/34
Senica 905 01
From: 05/04/2018 Until: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018 until: 07/18/2018)
Ing. Augustín Hambálek
Tehelná 5709/2
Trnava 917 02
From: 06/20/2016
  (from: 07/12/2016 until: 05/25/2018)
Ing. Augustín Hambálek
Tehelná 5709/2
Trnava 917 02
From: 06/20/2016 Until: 05/04/2018
  (from: 05/26/2018 until: 05/25/2018)
Ing. Augustín Hambálek
Tehelná 5709/2
Trnava 917 02
From: 07/22/2010
  (from: 08/05/2010 until: 10/21/2010)
Ing. Augustín Hambálek - podpredseda
Tehelná 5709/2
Trnava 917 02
From: 08/31/2010
  (from: 10/22/2010 until: 07/11/2016)
Ing. Augustín Hambálek - podpredseda
Tehelná 5709/2
Trnava 917 02
From: 08/31/2010 Until: 08/31/2015
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Ladislav Haspel - podpredseda
Bôrik 7A/6881
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 08/13/2018
  (from: 09/25/2018 until: 12/16/2020)
Ing. Ladislav Haspel - podpredseda
Bôrik 7A/6881
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 08/13/2018 Until: 12/07/2020
  (from: 12/17/2020 until: 12/16/2020)
Ing. Ladislav Haspel - predseda dozornej rady
Bôrik 7A/6881
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018 until: 09/24/2018)
Ing. Ladislav Haspel - predseda dozornej rady
Bôrik 7A/6881
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 06/25/2018 Until: 08/13/2018
  (from: 09/25/2018 until: 09/24/2018)
Ing. Jozef Hazlinger
Hudecova 152
Gbely 908 45
From: 11/13/2008
  (from: 11/13/2008 until: 12/03/2013)
Ing. Jozef Hazlinger
Hudecova 152
Gbely 908 45
From: 11/13/2008 Until: 11/13/2013
  (from: 12/04/2013 until: 12/03/2013)
Ing. Jozef Hazlinger
Hudecova 1572/20A
Gbely 908 45
From: 11/14/2013
  (from: 12/04/2013 until: 07/18/2018)
Ing. Jozef Hazlinger
Hudecova 1572/20A
Gbely 908 45
From: 11/14/2013 Until: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018 until: 07/18/2018)
Ing. Stanislav Chovanec
Bajanova 36
Skalica 909 04
From: 11/13/2008
  (from: 11/13/2008 until: 08/10/2009)
Ing. Stanislav Chovanec
Bajanova 36
Skalica 909 04
From: 11/13/2008 Until: 07/08/2009
  (from: 08/11/2009 until: 08/10/2009)
Mgr. Elena Klásková
Záhradná 2000/5
Skalica 909 01
From: 10/23/2014
  (from: 02/06/2015 until: 10/24/2019)
Mgr. Elena Klásková
Záhradná 2000/5
Skalica 909 01
From: 10/23/2014 Until: 10/01/2019
  (from: 10/25/2019 until: 10/24/2019)
Mgr. Elena Klásková Klásková
Záhradná 2000/5
Skalica 909 01
From: 10/23/2014
  (from: 11/20/2014 until: 02/05/2015)
PhDr. Elena Klásková
Záhradná 2000/5
Skalica 909 01
From: 10/01/2019
  (from: 10/25/2019 until: 11/19/2019)
PhDr. Elena Klásková
Záhradná 2000/5
Skalica 909 01
From: 10/01/2019 Until: 10/23/2019
  (from: 11/20/2019 until: 11/19/2019)
Ing. Mgr. Marián Kolník - predseda
Hlaváčikova 3177/41
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 06/25/2020
  (from: 07/28/2020 until: 09/20/2021)
Ing. Mgr. Marián Kolník - predseda
Hlaváčikova 3177/41
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 06/25/2020 Until: 09/14/2021
  (from: 09/21/2021 until: 09/20/2021)
MUDr. PhD. Stanislav Križan
Štefánikova 48
Trnava 917 00
From: 11/13/2008
  (from: 11/13/2008 until: 08/04/2010)
MUDr. PhD. Stanislav Križan
Štefánikova 48
Trnava 917 00
From: 11/13/2008 Until: 07/22/2010
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Doc.MUDr. Jozef Marenčák
Pod Záhradkami 10
Skalica 909 01
From: 07/22/2010
  (from: 08/05/2010 until: 07/11/2016)
Doc.MUDr. Jozef Marenčák
Pod Záhradkami 10
Skalica 909 01
From: 07/22/2010 Until: 07/22/2015
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Daniela Páleníková
252
Horné Zelenice 920 52
From: 11/13/2008
  (from: 11/13/2008 until: 08/10/2009)
Ing. Daniela Páleníková
252
Horné Zelenice 920 52
From: 11/13/2008 Until: 07/08/2009
  (from: 08/11/2009 until: 08/10/2009)
RNDr. Ľubomír Parízek
L.Novomeského 1216
Senica 905 01
From: 07/22/2010
  (from: 08/05/2010 until: 07/11/2016)
RNDr. Ľubomír Parízek
L.Novomeského 1216
Senica 905 01
From: 07/22/2010 Until: 07/22/2015
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
RNDr. Ľubomír Parízek
Rovenská 687/40
Senica 905 01
From: 06/20/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/18/2018)
RNDr. Ľubomír Parízek
Rovenská 687/40
Senica 905 01
From: 06/20/2016 Until: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018 until: 07/18/2018)
RNDr. Ľubomír Parízek
Rovenská 687/40
Senica 905 01
From: 06/25/2018
  (from: 07/19/2018 until: 09/24/2018)
RNDr. Ľubomír Parízek
Rovenská 687/40
Senica 905 01
From: 06/25/2018 Until: 08/13/2018
  (from: 09/25/2018 until: 09/24/2018)
Ing. Augustín Pullmann
Hlavná 37
Trnava 917 01
From: 11/13/2008
  (from: 11/13/2008 until: 08/04/2010)
Ing. Augustín Pullmann
Hlavná 37
Trnava 917 01
From: 11/13/2008 Until: 07/22/2010
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
JUDr. Ing. Jozef Ráž - predseda
Medená 101/5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 08/13/2018
  (from: 09/25/2018 until: 07/27/2020)
JUDr. Ing. Jozef Ráž - predseda
Medená 101/5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 08/13/2018 Until: 06/25/2020
  (from: 07/28/2020 until: 07/27/2020)
Ing. Miroslava Sumková
Malý Čepčín 143
Malý Čepčín 038 45
From: 12/08/2020
  (from: 12/17/2020 until: 07/01/2021)
MUDr. Ľubomír Uherčík , PhD.
Karpatská 1509/31
Modra 900 02
From: 10/08/2019
  (from: 10/25/2019 until: 05/05/2020)
Júlia Vávrová
315
Radošovce 908 63
From: 10/22/2009
  (from: 11/27/2009 until: 11/19/2014)
Júlia Vávrová
315
Radošovce 908 63
From: 10/22/2009 Until: 10/22/2014
  (from: 11/20/2014 until: 11/19/2014)
MUDr. Daniel Vidovič
Pelíškova 20
Skalica 909 01
From: 10/22/2009
  (from: 11/27/2009 until: 11/19/2014)
MUDr. Daniel Vidovič
Pelíškova 20
Skalica 909 01
From: 10/22/2009 Until: 10/22/2014
  (from: 11/20/2014 until: 11/19/2014)
Ing. Miroslava Sumková , PhD. - podpredseda
Malý Čepčín 143
Malý Čepčín 038 45
From: 12/08/2020 Until: 10/26/2021
  (from: 11/11/2021 until: 11/10/2021)
Ing. Miroslava Sumková , PhD. - podpredseda
Malý Čepčín 143
Malý Čepčín 038 45
From: 12/08/2020
  (from: 07/02/2021 until: 11/10/2021)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person