Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12351/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Chemko Light Stabilizers, s.r.o. v likvidácii
  (from: 05/18/2016)
Chemko Light Stabilizers, s.r.o.
  (from: 07/01/2010 until: 05/17/2016)
Ekologické služby, s.r.o.
  (from: 03/28/2001 until: 06/30/2010)
Registered seat: 
Hattalova 12/C
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
  (from: 05/18/2016)
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (from: 03/28/2001 until: 05/17/2016)
Identification number (IČO): 
36 205 443
  (from: 03/28/2001)
Date of entry: 
03/28/2001
  (from: 03/28/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/28/2001)
Objects of the company: 
prevádzka skládky odpadov na nebezpečný odpad
  (from: 01/15/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným a iným ako nebezpečným odpadom - zber, zhromažďovanie, preprava, skladovanie, úprava a zneškodňovanie odpadov, včítane starostlivosti o miesto zneškodnenia, zber, preprava, triedenie odpadov ako zdrojov druhotných surovín a energie, mechanická, chemická a biologická úprava a čistenie odpadových vôd
  (from: 01/15/2003)
prevádzka a údržba mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne vôd vrátane kalového hospodárstva, zberných centier odpadových vôd, havarijnej akumulačnej nádrže, kanalizačných sietí, čerpacích staníc odpadových vôd, odpadových kanálov a malých vodných tokov
  (from: 01/15/2003)
vykonávanie fyzikálno-chemických a mikrobiologických analýz v oblasti nakladania s vodami a s odpadmi
  (from: 01/15/2003)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby, dopravy, nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/15/2003)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 01/15/2003)
výroba organických chemikálií
  (from: 07/01/2010)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 07/01/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/01/2010)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 07/01/2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/01/2010)
skladovanie
  (from: 07/01/2010)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 07/01/2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/01/2010)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 07/01/2010)
administratívne služby
  (from: 07/01/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/01/2010)
prevádzka a údržba mechanicko - chemicko - biologickej čistiarne vôd vrátane kalového hospodárstva, zberných centier odpadových vôd, havarijnej akumulačnej nádrže, kanalizačných sietí, čerpacích staníc odpadových vôd, odpadových kanálov a malých vodných tokov
  (from: 03/28/2001 until: 01/14/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zber, zhromažďovanie, preprava, skladovanie a úprava odpadov, mechanická, chemická a biologická úprava a čistenie odpadových vôd
  (from: 03/28/2001 until: 01/14/2003)
vykonávanie fyzikálno - chemických a mikrobiologických analýz v oblasti nakladania s vodami a s odpadmi
  (from: 03/28/2001 until: 01/14/2003)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby, dopravy, nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností a poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 03/28/2001 until: 01/14/2003)
Partners: 
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii
Moskovská 13
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 09/22/2009)
Chemko, a.s. Strážske IČO: 31 724 582
Priemyselná 720
Strážske
Slovak Republic
  (from: 03/28/2001 until: 01/21/2004)
MARCHEM, a.s.
Dunajská 4
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 03/27/2009 until: 09/21/2009)
Chemko, a.s. Strážske IČO: 31 724 582
Priemyselná 720
Strážske
Slovak Republic
  (from: 01/22/2004 until: 03/26/2009)
Contribution of each member: 
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii
Amount of investment: 1 509 076 EUR Paid up: 1 509 076 EUR
  (from: 12/16/2010)
Chemko, a.s. Strážske
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/28/2001 until: 01/21/2004)
Chemko, a.s. Strážske
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 01/22/2004 until: 03/25/2009)
Chemko, a.s. Strážske
Amount of investment: 13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 03/26/2009 until: 03/26/2009)
MARCHEM, a.s.
Amount of investment: 13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 03/27/2009 until: 09/21/2009)
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii
Amount of investment: 13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 09/22/2009 until: 12/15/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/18/2016)
konatelia
  (from: 01/22/2004 until: 05/17/2016)
konatelia
  (from: 12/03/2001 until: 01/21/2004)
konatelia
  (from: 03/28/2001 until: 12/02/2001)
Ing. Eva Čudková
Pavlovičovo námestie 5
Prešov 080 01
From: 10/07/2005
  (from: 11/22/2005)
Ing. Milan Béreš
Dubník 1520/17
Vranov nad Topľou 093 01
  (from: 03/28/2001 until: 12/02/2001)
Ing. Milan Béreš
1. mája 1224
Vranov nad Topľou 093 01
From: 08/07/2002
  (from: 11/12/2002 until: 11/21/2005)
Ing. Milan Béreš
1. mája 1224
Vranov nad Topľou 093 01
From: 08/07/2002 Until: 10/07/2005
  (from: 11/22/2005 until: 11/21/2005)
Ing. Milan Béreš
1. mája 1224
Vranov nad Topľou 093 01
From: 01/30/2006
  (from: 02/21/2006 until: 07/16/2007)
Ing. Milan Béreš
1. mája 1224
Vranov nad Topľou 093 01
From: 01/30/2006 Until: 06/30/2007
  (from: 07/17/2007 until: 07/16/2007)
Vladimír Fiľakovský
Tatranská 3
Košice
Until: 08/07/2002
  (from: 12/03/2001 until: 11/11/2002)
Ing. Renáta Kormanová
Sasinkova 697/20
Holíč
Until: 08/07/2002
  (from: 12/03/2001 until: 11/11/2002)
Ing. Eugen Kovaľ
Komenského 669
Strážske 072 22
From: 04/16/2003
  (from: 02/26/2004 until: 11/21/2005)
Ing. Eugen Kovaľ
Komenského 669
Strážske 072 22
From: 04/16/2003 Until: 11/04/2005
  (from: 11/22/2005 until: 11/21/2005)
Ing. Pavol Mencák
J. Murgaša 16
Michalovce 071 01
  (from: 03/28/2001 until: 12/02/2001)
Ing. Pavol Mencák
Murgaša 16
Michalovce 071 01
From: 08/07/2002 Until: 04/16/2003
  (from: 11/12/2002 until: 02/25/2004)
Ing. Pavol Mencák
Tehliarska 3757/35
Michalovce 071 01
From: 11/05/2005
  (from: 11/22/2005 until: 02/20/2006)
Ing. Pavol Mencák
Tehliarska 3757/35
Michalovce 071 01
From: 11/05/2005 Until: 01/30/2006
  (from: 02/21/2006 until: 02/20/2006)
Ing. Ján Partila
K amfiteátru 1
Prešov 080 01
From: 07/01/2007
  (from: 07/17/2007 until: 06/19/2009)
Ing. Ján Partila
K amfiteátru 1
Prešov 080 01
From: 07/01/2007 Until: 06/05/2009
  (from: 06/20/2009 until: 06/19/2009)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/20/2009)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 01/22/2004 until: 06/19/2009)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatalia spoločne.
  (from: 12/03/2001 until: 01/21/2004)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/28/2001 until: 12/02/2001)
Capital: 
1 509 076 EUR Paid up: 1 509 076 EUR
  (from: 12/16/2010)
13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 03/26/2009 until: 12/15/2010)
400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 01/22/2004 until: 03/25/2009)
200 000 Sk
  (from: 03/28/2001 until: 01/21/2004)
Supervisory board: 
Ing. Dušan Hordoš , PhD. - predseda
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou
From: 08/07/2002
  (from: 11/12/2002 until: 08/02/2004)
Ing. Dušan Hordoš , PhD. - predseda
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou
From: 08/07/2002 Until: 07/12/2004
  (from: 08/03/2004 until: 08/02/2004)
Ing. Ferdinand Petrák - člen
Stropkovská 57
Košice
From: 09/01/2002
  (from: 11/12/2002 until: 02/25/2004)
Ing. Ferdinand Petrák - člen
Stropkovská 57
Košice
From: 09/01/2002 Until: 06/30/2003
  (from: 02/26/2004 until: 04/20/2004)
Ing. Ferdinand Petrák - člen
Stropkovská 57
Košice
From: 09/01/2002 Until: 06/30/2003
  (from: 04/21/2004 until: 04/20/2004)
Ing. Ivana Piňosová - člen
ul. 29. Augusta 2263/15
Bratislava
From: 08/07/2002
  (from: 11/12/2002 until: 02/25/2004)
Ing. Ivana Piňosová - člen
ul. 29. Augusta 2263/15
Bratislava
From: 08/07/2002 Until: 06/30/2003
  (from: 02/26/2004 until: 04/20/2004)
Ing. Ivana Piňosová - člen
ul. 29. Augusta 2263/15
Bratislava
From: 08/07/2002 Until: 06/30/2003
  (from: 04/21/2004 until: 04/20/2004)
Ing. Marta Tomčíková - člen
Veterná 1
Holíč 908 51
From: 06/30/2003
  (from: 04/21/2004 until: 08/02/2004)
Ing. Marta Tomčíková - člen
Veterná 1
Holíč 908 51
From: 06/30/2003 Until: 07/12/2004
  (from: 08/03/2004 until: 08/02/2004)
Ing. Sergej Zápotocký - člen
Riznerova 8
Košice
From: 06/30/2003
  (from: 04/21/2004 until: 08/02/2004)
Ing. Sergej Zápotocký - člen
Riznerova 8
Košice
From: 06/30/2003 Until: 07/12/2004
  (from: 08/03/2004 until: 08/02/2004)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2016
  (from: 05/18/2016)
 Liquidators:
INVESTEND, s. r. o.
Hattalova 12/C
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 01/01/2016
  (from: 05/18/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Pôsobnosť likvidátora - bude v zmysle § 71 ods. 1 Obch. zákonníka vykonávať štatutárny orgán likvidátora - konateľ, ktorý je oprávnený konať a podpisovať vždy samostatne v mene a na účet likvidátora - právnickej osoby.
  (from: 05/18/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 7.3.2001 podľa zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/28/2001)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ spoločnosti dňa 16.7.2001.
  (from: 12/03/2001)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 7.8.2002.
  (from: 11/12/2002)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 5.9.2002.
  (from: 01/15/2003)
Zmluva o zlúčení so spoločnosťou Skládka Pláne, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske, IČO: 36 197 416 zo dňa 6.11.2002. Úplné znenie zakladateľskej listiny N 614/2002, Nz 620/2002 zo dňa 6.11.2002. Ekologické služby s.r.o. preberajú všetok majetok, práva a záväzky spoločnosti Skládka Pláne, s.r.o. Priemyselná 720, Strážske, IČO: 36 197 416 zrušenej bez likvidácie zlúčením v zmysle § 69 Obch.zák. v celom rozsahu.
  (from: 01/22/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.6.2003.
  (from: 04/21/2004)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 30.11.2011 uzatvorenej medzi predávajúcim Chemko Light Stabilizers, s.r.o. a kupujúcim Light Stabilizers, s.r.o.
  (from: 12/14/2011)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person