Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4642/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
LEVEN, a.s.
  (from: 01/31/2001)
Registered seat: 
29. augusta 31
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/29/2013)
Identification number (IČO): 
36 540 005
  (from: 01/31/2001)
Date of entry: 
01/31/2001
  (from: 01/31/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/31/2001)
Objects of the company: 
výroba kovových konštrukcií
  (from: 01/31/2001)
kovoobrábanie
  (from: 01/31/2001)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 01/31/2001)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/31/2001)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 01/31/2001)
výroba a rozvod vody
  (from: 01/31/2001)
výroba tepla
  (from: 01/11/2002)
rozvod tepla
  (from: 01/11/2002)
výroba elektriny
  (from: 01/11/2002)
rozvod elektriny
  (from: 01/11/2002)
rozvod plynu
  (from: 12/23/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/07/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/31/2001)
Ing. Eva Pačesová - člen
Ambroseho 1
Bratislava 851 02
From: 10/30/2012
  (from: 11/07/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva, a to každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 10/29/2008)
Capital: 
132 760 EUR Paid up: 132 760 EUR
  (from: 08/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 2000
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 08/07/2009)
Number of shares: 2000
Type: prioritné
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 08/07/2009)
Supervisory board: 
Mgr. Lukáš Bielovič
Pifflova 8
Bratislava 851 01
From: 09/23/2008
  (from: 10/29/2008)
JUDr. Jozef Grman
Mamateyova 10
Bratislava 851 01
From: 07/23/2010
  (from: 11/30/2010)
Jozef Kollár
Textilná 7
Levice 934 01
From: 07/23/2010
  (from: 11/30/2010)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou bez výzvy na upisovanie akcií dňa 4.10.2000 podľa §§ 56 - 75 a §§ 154 - 220 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/31/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 6.4.2001. Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 9.11.2001.
  (from: 01/11/2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 23.01.2002.
  (from: 03/14/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti dňa 22.03.2002.
  (from: 08/20/2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 11.12.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Ladislava Kiselyho dňom 7.3.2003. Zánik funkcií členov predstavenstva Ing. Jozefa Koreňovského a Ing. Milana Šebestu dňom 22.4.2003.
  (from: 10/15/2003)
Dňom 23.1.2004 zanikla funkcia členov dozornej rady Ing. Vladimírovi Kleinovi, Petrovi Kováčovi a Ing. Jánovi Bevilaquaovi.
  (from: 03/12/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.01.2009.
  (from: 08/13/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.07.2010 a zo dňa 29.09.2010. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 43/2010, Nz 15765/2010, NCRls 16035/2010 zo dňa 05.05.2010.
  (from: 11/30/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2011.
  (from: 07/13/2011)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 130/2011 Nz 31424/2011 zo dňa 22.08.2011.
  (from: 09/07/2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.10.2012.
  (from: 11/07/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N 127/2013, Nz 9706/2013, NCRIs 9924/2013.
  (from: 03/29/2013)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person