Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12368/V

Business name: 
INPEX s.r.o.
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
Registered seat: 
Letná 45
Košice 040 01
  (from: 04/03/2003 until: 09/06/2006)
Identification number (IČO): 
36 205 605
  (from: 04/03/2001)
Date of entry: 
04/03/2001
  (from: 04/03/2001)
Person dissolved from: 
25.7.2006
  (from: 09/07/2006)
Date of deletion: 
09/07/2006
  (from: 09/07/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/07/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/03/2001)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/11/2012
  (from: 09/11/2015)
 Liquidators:
Ing. Branislav Zachar
Turgenevova 8
Košice 040 01
From: 07/11/2012 Until: 09/07/2006
  (from: 09/11/2015)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/11/2015)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: INPEX s.r.o. Sídlo: Letná 45, Košice IČO: 36 205 605 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 2K/132/2005-8 zo dňa 22.6.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.7.2006 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka INPEX s.r.o., Letná 45, Košice, IČO: 36 205 605 pre nedostatok majetku.
  (from: 09/07/2006)
Okresný súd Košie I uznesením č.k. 31Cbr/53/2009-17 zo dňa 14.6.2012 nariadil dodatočnú likvidáciu majetku spoločnosti a za likvidátora spoločnosti menoval Ing. Branislava Zachara, bytom Turgenevova 8, 040 01 Košce. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.7.2012.
  (from: 09/11/2015)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person