Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4658/B

Business name: 
APOLIS INVESTMENTS, a. s.
  (from: 11/22/2008)
Registered seat: 
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 44
Bratislava 811 02
  (from: 11/01/2011)
Identification number (IČO): 
44 407 092
  (from: 11/22/2008)
Date of entry: 
11/22/2008
  (from: 11/22/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/22/2008)
Objects of the company: 
faktoring a forfaiting
  (from: 11/22/2008)
poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 11/22/2008)
sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 11/22/2008)
finančný leasing
  (from: 11/22/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/22/2008)
správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu správy bytového/nebytového fondu
  (from: 11/22/2008)
správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
  (from: 11/22/2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/22/2008)
sprostredkovanie kúpy predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 11/22/2008)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 11/22/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/22/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 11/22/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 11/22/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 11/22/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 11/22/2008)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/22/2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 11/22/2008)
administratívne služby
  (from: 11/22/2008)
správa registratúry
  (from: 11/22/2008)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 11/22/2008)
počítačové služby
  (from: 11/22/2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/22/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/22/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/22/2008)
Lukáš Daňhel - predseda
Skalica 909 01
From: 03/31/2014
  (from: 05/17/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/17/2014)
Capital: 
331 940 EUR Paid up: 331 940 EUR
  (from: 11/01/2011)
Shares: 
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 597 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva udelenom v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o udelenie súhlasu.
  (from: 11/01/2011)
Stockholder: 
Patrik Daňhel
Skalica 909 01
  (from: 05/17/2014)
Supervisory board: 
Ing. Ivan Penz
Hronská 8
Bratislava 821 07
From: 11/22/2008
  (from: 11/22/2008)
Bc. Ingrid Lampichler
Malinovského 1
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 10/06/2011
  (from: 11/01/2011)
Patrik Daňhel
Skalica 909 01
From: 03/31/2014
  (from: 05/17/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 517/2008, Nz 34868/2008 dňa 18.08.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 11/22/2008)
Notárska zápisnica č. N 600/2011, Nz 37422/2011, NCRls 38426/2011 zo dňa 06.10.2011.
  (from: 11/01/2011)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.9.2013, č.k. 33Exre/295/2013, právoplatné dňa 4.11.2013.
  (from: 11/07/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 203/2014, Nz 12326/2014, NCRls 12548/2014 zo dňa 31.03.2014.
  (from: 05/17/2014)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person