Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  50/P

Business name: 
SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov v konkurze
  (from: 08/17/2013)
Registered seat: 
Košická 8
Prešov 080 32
  (from: 10/13/2000)
Identification number (IČO): 
00 661 201
  (from: 04/21/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/21/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/21/1992)
Objects of the company: 
vyhľadávanie a prieskum ložísk kamennej soli
  (from: 04/21/1992)
príprava a dobývanie kamennej soli
  (from: 04/21/1992)
úprava a zušľachťovanie soli
  (from: 04/21/1992)
výroba výrobkov na báze soli
  (from: 04/21/1992)
zriaďovanie, zabezečovanie a likvidácia banských diel
  (from: 04/21/1992)
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
  (from: 01/13/1994)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 02/10/1999)
prevádzkovanie dráh
  (from: 02/10/1999)
osobitné zásahy do zemskej kôry (zriaďovanie a prevádzka zariadení na ukladanie iných odpadov v podzemných priestoroch)
  (from: 12/10/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/21/1992)
Ing. Andrej Varchola - predseda
Jánošíková 708
Dunajská Lužná 900 42
From: 06/20/2006
  (from: 07/01/2006)
Milan Kurčík - člen
Topoľová 3217/9
Zvolen 960 01
From: 01/14/2008
  (from: 01/17/2008)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k názvu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a člen predstavenstva.
  (from: 07/04/2007)
Capital: 
32 976 598,412307 EUR Paid up: 32 976 598,412307 EUR
  (from: 12/31/2013)
Shares: 
Number of shares: 993453
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 12/31/2013)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/18/2009
  (from: 08/17/2013)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Miloš Hnat
Tkáčska 2
Prešov 080 01
  (from: 08/17/2013)
Supervisory board: 
Ing. Igor Rattaj - člen
Drotárska cesta 6166/94
Bratislava 811 02
From: 06/20/2006
  (from: 07/01/2006)
Ing. Ján Giňovský
25
Dulova Ves 082 52
From: 07/19/2007
  (from: 08/01/2007)
Ing. Patrik Reisel
Palkovičova 585/9
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 06/24/2008
  (from: 07/05/2008)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR podľa zák.č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s §154 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 175
  (from: 04/21/1992)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 26.3.1993.
  (from: 07/12/1993)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 30.3.1995.
  (from: 05/24/1995)
Zmena stanov schválená VZ dňa 6.6.1996.
  (from: 08/26/1996)
Zápisnica zo zasadnutia DR spoločnosti zo dňa 11.11.1996.
  (from: 11/27/1996)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená 3.4.1997.
  (from: 05/26/1997)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 27.5.1998.
  (from: 02/10/1999)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 5.5.2000.
  (from: 10/13/2000)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 3.10.2002. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.10.2002, ktorým bola schválená zmena stanov a.s., a ktorým bolo poverené predstavenstvo v lehote do 31.12.2003 zvýšiť základné imanie spoločnosti až do výšky 700.000.000,- Sk. Zvýšené základné imanie z 93.453.000,- Sk na 293.453.000,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 10.12.2002.
  (from: 12/10/2002)
Zvýšenie základného imania z 293.453.000,-Sk na 993.453.000,-Sk zapísané v obchodnom registri 30.7.2003.
  (from: 07/30/2003)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person