Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  50/P

Business name: 
SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov v konkurze
  (from: 08/17/2013)
SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov
  (from: 04/21/1992 until: 08/16/2013)
Registered seat: 
Košická 8
Prešov 080 32
  (from: 10/13/2000)
Košická 8
Prešov 080 52
  (from: 04/21/1992 until: 10/12/2000)
Identification number (IČO): 
00 661 201
  (from: 04/21/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/21/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/21/1992)
Objects of the company: 
vyhľadávanie a prieskum ložísk kamennej soli
  (from: 04/21/1992)
príprava a dobývanie kamennej soli
  (from: 04/21/1992)
úprava a zušľachťovanie soli
  (from: 04/21/1992)
výroba výrobkov na báze soli
  (from: 04/21/1992)
zriaďovanie, zabezečovanie a likvidácia banských diel
  (from: 04/21/1992)
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
  (from: 01/13/1994)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 02/10/1999)
prevádzkovanie dráh
  (from: 02/10/1999)
osobitné zásahy do zemskej kôry (zriaďovanie a prevádzka zariadení na ukladanie iných odpadov v podzemných priestoroch)
  (from: 12/10/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
výroba oceľových konštrukcií, vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, strojov a zariaďovaní na spracovanie nerastov
  (from: 04/21/1992 until: 01/12/1994)
výkon vyšších dodávateľských funkcií
  (from: 04/21/1992 until: 01/12/1994)
poskytovanie servisných služieb súvisiacich s výrobnou činnosťou
  (from: 04/21/1992 until: 01/12/1994)
obchodovanie s výrobkami na báze soli a duševným majetkom
  (from: 04/21/1992 until: 01/12/1994)
vykonávanie maloobchodnej činnosti a marketingovej činnosti
  (from: 04/21/1992 until: 01/12/1994)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 04/21/1992 until: 01/12/1994)
obchodná činnosť - kozmetické, potravinárske a priemyselné výrobky, výrobky na báze soli
  (from: 01/13/1994 until: 06/30/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/21/1992)
Ing. Andrej Varchola - predseda
Jánošíková 708
Dunajská Lužná 900 42
From: 06/20/2006
  (from: 07/01/2006)
Milan Kurčík - člen
Topoľová 3217/9
Zvolen 960 01
From: 01/14/2008
  (from: 01/17/2008)
Ing. Karol Andrášik - člen
Ivana Krasku 6
Sereď 926 01
From: 05/17/2005
  (from: 05/26/2005 until: 06/30/2006)
Ing. Karol Andrášik - člen
Ivana Krasku 6
Sereď 926 01
From: 05/17/2005 Until: 06/20/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Michal Benák
Fedákova 34
Bratislava
From: 10/03/2002 Until: 11/04/2003
  (from: 12/10/2002 until: 02/25/2004)
Ing. Viktor Berežný , CSc. - člen
Kyjevská 8
Michalovce
  (from: 05/17/1994 until: 11/26/1996)
Ing. Igor Blaha - člen
Jégeho 5
Bratislava
  (from: 11/27/1996 until: 02/09/1999)
Ing. Karol Danys
Krížna 7
Banská Bystrica 974 00
From: 11/04/2003
  (from: 02/26/2004 until: 11/02/2004)
Ing. Karol Danys
Krížna 7
Banská Bystrica 974 00
From: 11/04/2003
  (from: 11/03/2004 until: 05/25/2005)
Ing. Karol Danys
Krížna 7
Banská Bystrica 974 00
From: 11/04/2003 Until: 05/17/2005
  (from: 05/26/2005 until: 05/25/2005)
Mgr. Jozef Dučák
Laurinská 18
Bratislava
From: 10/03/2002
  (from: 12/10/2002 until: 11/02/2004)
Mgr. Jozef Dučák
Laurinská 18
Bratislava 811 01
From: 10/03/2002
  (from: 11/03/2004 until: 05/25/2005)
Mgr. Jozef Dučák
Laurinská 18
Bratislava 811 01
From: 10/03/2002 Until: 05/17/2005
  (from: 05/26/2005 until: 05/25/2005)
Ing. Michal Farbaky
Nám. 1. mája 5
Prešov
  (from: 10/13/2000 until: 07/29/2003)
Ing. Michal Farbaky
Nám. 1. mája 5
Prešov
From: 05/05/2000 Until: 11/04/2003
  (from: 07/30/2003 until: 02/25/2004)
Ing. Ján Foltín , CSc. - člen
Palkovičova 10
Bratislava
  (from: 02/20/1996 until: 11/26/1996)
Ing. Ján Gábor - podpredseda
Odborárske nám. 4
Bratislava
  (from: 04/21/1992 until: 07/11/1993)
Mgr. Ľubomír Gašpar - člen
Borová 3177/9
Žilina 010 07
From: 12/14/2005
  (from: 01/24/2006 until: 07/03/2007)
Mgr. Ľubomír Gašpar - člen
Borová 3177/9
Žilina 010 07
From: 12/14/2005 Until: 06/26/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/03/2007)
Ing. Michal Grega , CSc. - člen
Moyzesova 5
Bratislava
  (from: 05/17/1994 until: 02/19/1996)
JUDr. Ivan Hanic - člen
Solivarská 124/4
Bratislava 821 03
From: 05/17/2005
  (from: 05/26/2005 until: 01/16/2008)
JUDr. Ivan Hanic - člen
Solivarská 124/4
Bratislava 821 03
From: 05/17/2005 Until: 01/14/2008
  (from: 01/17/2008 until: 01/16/2008)
Ing. Juraj Hudač
Hviezdna 1
Prešov
  (from: 05/26/1997 until: 02/09/1999)
Ing. František Ivanecký - člen
Kysucká 29
Prešov
  (from: 04/21/1992 until: 05/16/1994)
Andrej Kollár
Púpavova 10
Bratislava
From: 10/03/2002
  (from: 12/10/2002 until: 11/02/2004)
Andrej Kollár
Púpavova 10
Bratislava 841 04
From: 10/03/2002
  (from: 11/03/2004 until: 05/25/2005)
Andrej Kollár
Púpavova 10
Bratislava 841 04
From: 10/03/2002 Until: 05/17/2005
  (from: 05/26/2005 until: 05/25/2005)
Ing. Štefan Kučmina
Pod papierňou 74
Bardejov 085 01
From: 11/04/2003
  (from: 02/26/2004 until: 11/02/2004)
Ing. Štefan Kučmina
Pod papierňou 74
Bardejov 085 01
From: 11/04/2003
  (from: 11/03/2004 until: 06/30/2006)
Ing. Štefan Kučmina
Pod papierňou 74
Bardejov 085 01
From: 11/04/2003 Until: 06/20/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Andrej Kušnirík - člen
8. mája 492/10
Svidník
  (from: 07/12/1993 until: 05/16/1994)
JUDr. Martin Lukáč - člen
Štefánikova 17
Prešov
  (from: 04/21/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Dušan Lukášik , CSc. - predseda
Námestie osloboditeľov 88/24
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 05/17/2005
  (from: 05/26/2005 until: 12/02/2005)
Ing. Dušan Lukášik , CSc. - predseda
Námestie osloboditeľov 88/24
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 05/17/2005 Until: 10/04/2005
  (from: 12/03/2005 until: 12/02/2005)
Ing. Gejza Markovič - člen
Petöfiho 4
Prešov
  (from: 04/21/1992 until: 01/12/1994)
Ing. Gejza Markovič - predseda
Petöfiho 4
Prešov
  (from: 01/13/1994 until: 11/26/1996)
Ing. Štefan Markovič - člen
Matice Slovenskej 4
Prešov
  (from: 11/27/1996 until: 03/22/1998)
Ing. Matúš Murajda
Smreková 4
Prešov
  (from: 02/10/1999 until: 07/29/2003)
Ing. Matúš Murajda
Smreková 4
Prešov
From: 01/04/1999
  (from: 07/30/2003 until: 11/02/2004)
Ing. Matúš Murajda - predsda predstavenstva
Smreková 4
Prešov 080 01
From: 01/04/1999
  (from: 11/03/2004 until: 05/25/2005)
Ing. Matúš Murajda - predsda predstavenstva
Smreková 4
Prešov 080 01
From: 01/04/1999 Until: 05/17/2005
  (from: 05/26/2005 until: 05/25/2005)
Ing. Mária Pappová - člen
Hlavná 135/28
Veľké Kapušany 079 01
From: 09/06/2005
  (from: 09/22/2005 until: 06/30/2006)
Ing. Mária Pappová - člen
Hlavná 135/28
Veľké Kapušany 079 01
From: 09/06/2005 Until: 06/20/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Jozef Petraško
Federátov 11
Prešov
Until: 10/03/2002
  (from: 10/13/2000 until: 12/09/2002)
Ing. Milan Ploskuňák - predseda
M.Nešpora 59
Prešov
  (from: 11/27/1996 until: 02/09/1999)
Andrej Rusinkovič
Bernolákova 6
Prešov
Until: 10/03/2002
  (from: 02/10/1999 until: 12/09/2002)
Ing. Ján Štetka - člen
1. mája 706/8
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 09/06/2005
  (from: 09/22/2005 until: 06/30/2006)
Ing. Ján Štetka - člen
1. mája 706/8
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 09/06/2005 Until: 06/20/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Ján Štrbák - člen
Prostějovská 7
Prešov
  (from: 07/12/1993 until: 05/16/1994)
Prof. Ing. Eduard Štroffek , CSc.
Watsonova 3
Košice
Until: 10/03/2002
  (from: 02/10/1999 until: 12/09/2002)
Ing. František Talarovič - člen
Matice slovenskej 16
Sabinov
  (from: 03/23/1998 until: 02/09/1999)
Ing. Demeter Tkáč-Sado
Palackého 5
Košice
  (from: 02/10/1999 until: 10/12/2000)
Štefan Vadaš - člen
M.Nešpora 24
Prešov
  (from: 11/27/1996 until: 05/25/1997)
Ing. Kamil Vojtek - člen
Čergovská 12
Prešov
  (from: 05/17/1994 until: 11/26/1996)
Ing. Kamil Vojtek - člen
Čergovská 12
Prešov
  (from: 11/27/1996 until: 02/09/1999)
Doc. Ing. František Vrabec , ,CSc. - predseda
Národná trieda 47
Košice
  (from: 03/30/1993 until: 01/12/1994)
Doc. Ing. František Vrabec , ,CSc. - predseda predstavenstva
Národná trieda 47
Košice
  (from: 04/21/1992 until: 03/29/1993)
Doc. Ing. František Vrabec , CSc. - člen
Národná trieda 47
Košice
  (from: 01/13/1994 until: 11/26/1996)
Ján Vysocký
Ďumbierska 32
Prešov
Until: 10/03/2002
  (from: 02/10/1999 until: 12/09/2002)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k názvu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a člen predstavenstva.
  (from: 07/04/2007)
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k názvu spoločnosti a k svojmu menu pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z podpísaných musí byť predseda predstavenstva.
  (from: 07/01/2006 until: 07/03/2007)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/21/1992 until: 06/30/2006)
Procuration: 
Ing. Michal Farbaky
Nám. 1. mája 5
Prešov
  (from: 12/03/1999 until: 10/12/2000)
Za spoločnosť tiež koná prokurista a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/03/1999 until: 10/12/2000)
Capital: 
32 976 598,412307 EUR Paid up: 32 976 598,412307 EUR
  (from: 12/31/2013)
993 453 000 Sk Paid up: 993 453 000 Sk
  (from: 07/30/2003 until: 12/30/2013)
293 453 000 Sk Paid up: 293 453 000 Sk
  (from: 07/22/2003 until: 07/29/2003)
293 453 000 Sk Paid up: 293 453 000 Sk
  (from: 07/22/2003 until: 07/29/2003)
93 453 000 Sk
  (from: 03/30/1993 until: 12/09/2002)
53 637 000 Sk
  (from: 04/21/1992 until: 03/29/1993)
Shares: 
Number of shares: 993453
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 12/31/2013)
Number of shares: 993453
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/30/2003 until: 12/30/2013)
Number of shares: 293453
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/10/2002 until: 07/29/2003)
Number of shares: 293453
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/22/2003 until: 07/29/2003)
Number of shares: 93453
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/13/2000 until: 12/09/2002)
Number of shares: 93453
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/12/1993 until: 10/12/2000)
Number of shares: 38964
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/21/1992 until: 07/11/1993)
Number of shares: 54489
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/30/1993 until: 07/11/1993)
Number of shares: 14673
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/21/1992 until: 03/29/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/18/2009
  (from: 08/17/2013)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Miloš Hnat
Tkáčska 2
Prešov 080 01
  (from: 08/17/2013)
Supervisory board: 
Ing. Igor Rattaj - člen
Drotárska cesta 6166/94
Bratislava 811 02
From: 06/20/2006
  (from: 07/01/2006)
Ing. Ján Giňovský
25
Dulova Ves 082 52
From: 07/19/2007
  (from: 08/01/2007)
Ing. Patrik Reisel
Palkovičova 585/9
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 06/24/2008
  (from: 07/05/2008)
Doc. JUDr. Vladimír Babčák - člen
Astronautická 5
Košice
  (from: 04/21/1992 until: 08/15/1994)
RNDr. Ľuboš Beňo
Šafárikova 12
Prievidza
From: 10/03/2002
  (from: 12/10/2002 until: 11/02/2004)
RNDr. Ľuboš Beňo
Šafárikova 12
Prievidza 971 01
From: 10/03/2002
  (from: 11/03/2004 until: 06/30/2006)
RNDr. Ľuboš Beňo
Šafárikova 12
Prievidza 971 01
From: 10/03/2002 Until: 06/20/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Štefan Benzír
Fialková 24
Prievidza 971 01
From: 09/14/2004
  (from: 10/06/2004 until: 05/25/2005)
Ing. Štefan Benzír
Fialková 24
Prievidza 971 01
From: 09/14/2004 Until: 05/17/2005
  (from: 05/26/2005 until: 05/25/2005)
Kvetoslava Boldižárová - člen
Greššová 18
Prešov
  (from: 05/24/1995 until: 08/25/1996)
Ing. Peter Cvengroš - člen
Soľná 23
Prešov
  (from: 05/24/1995 until: 08/25/1996)
Ing. Peter Cvengroš - člen
Soľná 23
Prešov
  (from: 08/26/1996 until: 02/09/1999)
Ing. Karol Danys
Krížna 7
Banská Bystrica
From: 10/03/2002 Until: 11/04/2003
  (from: 12/10/2002 until: 02/25/2004)
Ing. Michal Dirga - člen
Prostějovská 31
Prešov
  (from: 08/16/1994 until: 08/25/1996)
Ing. Michal Dirga - predseda
Prostějovská 31
Prešov
  (from: 08/26/1996 until: 02/09/1999)
Eva Fuchsová - člen
Mirka Nešpora 12
Prešov
  (from: 04/21/1992 until: 08/25/1996)
Eva Fuchsová - člen
Mirka Nešpora 12
Prešov
  (from: 08/26/1996 until: 05/25/1997)
Ing. Günther Furin - podpredseda
Komárnická 22
Bratislava
  (from: 04/21/1992 until: 03/29/1993)
Ing. Michal Gaďo - predseda
Sekurisová 14
Bratislava
  (from: 04/21/1992 until: 08/25/1996)
Ing. Juraj Hudáč - člen
Hviezdna 1
Prešov
  (from: 08/26/1996 until: 05/25/1997)
Ing. Vladimír Chlebo , CSc.
Hurbanova 32
Košice
From: 01/04/1999 Until: 06/10/2003
  (from: 02/10/1999 until: 07/29/2003)
Ing. Jozef Jankaj
Štefánikova 17
Michalovce 071 01
From: 11/04/2003
  (from: 02/26/2004 until: 10/05/2004)
Ing. Jozef Jankaj
Štefánikova 17
Michalovce 071 01
From: 11/04/2003 Until: 09/14/2004
  (from: 10/06/2004 until: 10/05/2004)
Ing. Viera Ježíková - člen
P.Horova 10
Prešov
  (from: 08/16/1994 until: 08/25/1996)
Ing. Viera Ježíková - podpredseda
P.Horova 10
Prešov
  (from: 08/26/1996 until: 12/02/1999)
Juraj Kmec
Šidlovská 18
Prešov
  (from: 05/26/1997 until: 07/29/2003)
Juraj Kmec
Šidlovská 18
Prešov
From: 03/26/1997
  (from: 07/30/2003 until: 11/02/2004)
Juraj Kmec
Šidlovská 18
Prešov 080 01
From: 03/26/1997
  (from: 11/03/2004 until: 07/03/2007)
Juraj Kmec
Šidlovská 18
Prešov 080 01
From: 03/26/1997 Until: 06/26/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/03/2007)
Andrej Kollár
Púpavova 10
Bratislava 841 04
From: 05/17/2005
  (from: 05/26/2005 until: 06/30/2006)
Andrej Kollár
Púpavova 10
Bratislava 841 04
From: 05/17/2005 Until: 06/20/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Peter Kručaj
101
Ruská Nová Ves
Until: 10/03/2002
  (from: 12/03/1999 until: 12/09/2002)
Peter Kručaj
101
Ruská Nová Ves
From: 03/05/1999 Until: 03/28/2003
  (from: 12/10/2002 until: 07/29/2003)
Ing. Štefan Kučmina - člen
Pod papierňou 2732/74
Bardejov 085 01
From: 06/20/2006
  (from: 07/01/2006 until: 07/03/2007)
Ing. Štefan Kučmina - člen
Pod papierňou 2732/74
Bardejov 085 01
From: 06/20/2006 Until: 06/26/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/03/2007)
Ing. Róbert Lauko
SNP 2
Nová Dubnica
From: 10/03/2002
  (from: 12/10/2002 until: 11/02/2004)
Ing. Ondrej Matej
Justičná 7
Prešov
From: 06/10/2003
  (from: 07/30/2003 until: 11/02/2004)
Ing. Ondrej Matej
Štefánikova 15
Prešov 080 01
From: 06/10/2003
  (from: 11/03/2004 until: 02/09/2006)
Ing. Ondrej Matej
Štefánikova 15
Prešov 080 01
From: 06/10/2003 Until: 01/31/2006
  (from: 02/10/2006 until: 02/09/2006)
Ing. Peter Orčík
Švábska 47
Prešov
From: 03/28/2003
  (from: 07/30/2003 until: 11/02/2004)
Ing. Peter Orčík
Švábska 47
Prešov 080 01
From: 03/28/2003
  (from: 11/03/2004 until: 07/31/2007)
Ing. Peter Orčík
Švábska 47
Prešov 080 01
From: 03/28/2003 Until: 07/19/2007
  (from: 08/01/2007 until: 07/31/2007)
Ing. Mária Pappová - člen
Hlavná 135/28
Veľké Kapušany 079 01
From: 06/20/2006
  (from: 07/01/2006 until: 07/03/2007)
Ing. Mária Pappová - člen
Hlavná 135/28
Veľké Kapušany 079 01
From: 06/20/2006 Until: 06/26/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/03/2007)
Ing. Teodor Petrík , CSc.
Jozefská 14/4
Piešťany
Until: 10/03/2002
  (from: 02/10/1999 until: 12/09/2002)
Ing. Ivan Pramuk
Kuzmányho 13
Košice
Until: 10/03/2002
  (from: 02/10/1999 until: 12/09/2002)
JUDr. Anna Prikrylová - člen
Obchodná 13
Bratislava
  (from: 03/30/1993 until: 08/15/1994)
Ing. Jozef Širila - člen
Eisnerová 40
Bratislava
Until: 10/03/2002
  (from: 08/26/1996 until: 12/09/2002)
Ing. Jozef Ukropec - člen
Rúžová 9
Stupava
  (from: 03/30/1993 until: 08/15/1994)
Štefan Vadaš
M. Nešpora 24
Prešov
  (from: 05/26/1997 until: 02/09/1999)
JUDr. Darina Volfová - člen
K.Adlera 11
Bratislava
  (from: 08/16/1994 until: 05/23/1995)
Ing. Róbert Lauko
SNP 2
Nová Dubnica 018 51
From: 10/03/2002 Until: 06/24/2008
  (from: 07/05/2008 until: 07/04/2008)
Ing. Róbert Lauko
SNP 2
Nová Dubnica 018 51
From: 10/03/2002
  (from: 11/03/2004 until: 07/04/2008)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR podľa zák.č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s §154 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 175
  (from: 04/21/1992)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 26.3.1993.
  (from: 07/12/1993)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 30.3.1995.
  (from: 05/24/1995)
Zmena stanov schválená VZ dňa 6.6.1996.
  (from: 08/26/1996)
Zápisnica zo zasadnutia DR spoločnosti zo dňa 11.11.1996.
  (from: 11/27/1996)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená 3.4.1997.
  (from: 05/26/1997)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 27.5.1998.
  (from: 02/10/1999)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 5.5.2000.
  (from: 10/13/2000)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 3.10.2002. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.10.2002, ktorým bola schválená zmena stanov a.s., a ktorým bolo poverené predstavenstvo v lehote do 31.12.2003 zvýšiť základné imanie spoločnosti až do výšky 700.000.000,- Sk. Zvýšené základné imanie z 93.453.000,- Sk na 293.453.000,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 10.12.2002.
  (from: 12/10/2002)
Zvýšenie základného imania z 293.453.000,-Sk na 993.453.000,-Sk zapísané v obchodnom registri 30.7.2003.
  (from: 07/30/2003)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person