Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10664/L

Business name: 
IMPERIAL - INVEST, a. s.
  (from: 10/31/2008)
Registered seat: 
SNP 519
Turčianske Teplice 039 12
  (from: 10/31/2008)
Identification number (IČO): 
35 934 221
  (from: 10/31/2008)
Date of entry: 
05/07/2005
  (from: 10/31/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/31/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/31/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/31/2008)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/31/2008)
organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  (from: 10/31/2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/31/2008)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/31/2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/31/2008)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/31/2008)
prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/31/2008)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/31/2008)
sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 10/31/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/31/2008)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/31/2008)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 08/21/2009)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 08/21/2009)
administratívne služby
  (from: 08/28/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/28/2010)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 08/28/2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 09/13/2016)
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 09/13/2016)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/28/2021)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/28/2021)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/28/2021)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/28/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/31/2008)
Ing. Mária Simonidesová - predseda
Železničná 26
Turčianske Teplice 039 01
From: 08/02/2017
  (from: 09/05/2017)
Mgr. Martin Vadovič - člen
Na pažiti 950/58
Špačince 919 51
From: 08/02/2017
  (from: 05/28/2021)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne.Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/05/2017)
Capital: 
33 193,9 EUR Paid up: 33 193,9 EUR
  (from: 06/12/2009)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.
  (from: 06/12/2009)
Stockholder: 
Alžbeta Müllerová
Furčianska 23
Košice - mestská časť Košická Nová Ves 040 14
  (from: 09/05/2017)
Supervisory board: 
Natália Jarembáková
Obrancov mieru 2505/50
Pezinok 902 01
From: 12/20/2017
  (from: 01/27/2018)
Mgr. Petra Kriváňová
441
Jakubov 900 63
From: 12/20/2017
  (from: 01/27/2018)
Peter Sámel - predseda
Jamnického 3025/18
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 12/20/2017
  (from: 01/27/2018)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.04.2005 v zmysle ustanovení §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.
  (from: 10/31/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.7.2005 - zvýšenie základného imania.
  (from: 10/31/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.10.2008
  (from: 10/31/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.10.2008 o zmene právnej formy spoločnosti SPV INVEST, spol. s r. o., so sídlom Kukučínova 22, 831 03 Bratislava, IČO: 35 934 221, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 35940/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného SPV INVEST, spol. s r. o. na nové obchodné meno IMPERIAL – INVEST, a. s..
  (from: 10/31/2008)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person