Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1662/B

Business name of the organisational unit: 
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
  (from: 01/01/2009)
Registered seat of organisational unit: 
Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava 811 02
  (from: 01/01/2016)
Identification number (IČO): 
36 861 260
  (from: 01/01/2009)
Date of entry: 
01/01/2009
  (from: 01/01/2009)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 05/29/2021)
Objects of the company: 
prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov
  (from: 01/01/2009)
poskytovanie úverov okrem iného vrátane: spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií (vrátane forfajtingu)
  (from: 01/01/2009)
finančný leasing
  (from: 01/01/2009)
služby spojené s prevodom peňazí
  (from: 01/01/2009)
vydávanie a správa platobných prostriedkov (napr. kreditné karty, cestovné šeky a bankové zmenky)
  (from: 01/01/2009)
záruky (garancie) a prísľuby
  (from: 01/01/2009)
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s: a) nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy, atď.), b) devízami, c) finančnými termínovanými obchodmi (futures) a opciami, d) kurzovými a úrokovými nástrojmi; alebo e) prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 01/01/2009)
účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb
  (from: 01/01/2009)
poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov
  (from: 01/01/2009)
sprostredkovanie na peňažnom trhu
  (from: 01/01/2009)
správa portfólia (portfólio management) a poradenstvo
  (from: 01/01/2009)
úschova a správa cenných papierov
  (from: 01/01/2009)
úverové referenčné služby
  (from: 01/01/2009)
služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody)
  (from: 01/01/2009)
funkcia depozitára
  (from: 01/01/2009)
investičné služby a činnosti: - prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov - vykonávanie pokynov v mene klientov - obchodovanie na vlastný účet pri použití nasledovných finančných nástrojov: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podiely v podnikoch kolektívneho investovania, opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti
  (from: 01/01/2009)
vedľajšie služby: úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy v schránke a súvisiacich služieb, napr. správa hotovosti alebo záruk, pri použití nasledovných finančných nástrojov: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podiely v podnikoch kolektívneho investovania
  (from: 01/01/2009)
Head of organisational unit: 
Michal Nebeský
Evropská 263/159
Praha - Veleslavín 162 00
Česká republika
From: 04/29/2021
  (from: 06/03/2021)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky) je oprávnený samostatne vykonávať všetky právne úkony súvisiace s predmetom činnosti týkajúce sa organizačnej zložky - Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.
  (from: 01/01/2009)
Procuration: 
Martin Magda
Hany Meličkovej 2982/11
Bratislava - Karlova Ves
From: 02/17/2009
  (from: 02/17/2009)
Branislav Sandtner
Pod Mlynom 732/B
Marianka 900 33
From: 02/17/2009
  (from: 02/17/2009)
Peter Sobôtka
Jégeho 16999/8
Bratislava - Ružinov 821 08
From: 02/07/2018
  (from: 02/07/2018)
Andrej Valentovič
Pribišova 3083/4
Bratislava - Karlova Ves
From: 02/06/2013
  (from: 02/06/2013)
Každý prokurista koná vo veciach týkajúcich sa organizačnej zložky samostatne.
  (from: 02/17/2009)
Other legal facts: 
Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 10.11.2008.
  (from: 01/01/2009)
Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 19.12.2008. Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 08.01.2009.
  (from: 02/17/2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.09.2009.
  (from: 11/20/2009)
Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 14.10.2013.
  (from: 10/19/2013)
Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 13.02.2015.
  (from: 02/25/2015)
Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 24.02.2016.
  (from: 02/27/2016)
Osvedčenie spoločníka zo dňa 08.12.2017.
  (from: 02/07/2018)
Foreign person: 
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 06/03/2021)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 06/03/2021)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 06/03/2021)
Silvia Carpitella
Arranmore, Pembroke Road 13-17
Ballsbridge, Dublin 4
Írsko
From: 12/15/2020
  (from: 06/03/2021)
Desmond Crowley
9 Ardilea Wood, Clonskeagh
Dublin 14 D14NW01
Írsko
From: 11/07/2019
  (from: 06/03/2021)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/22/2016
  (from: 06/03/2021)
Patrick Richard P. Dewilde
36 Denbigh Gardens
Richmond Tw106el
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 01/24/2019
  (from: 06/03/2021)
John Anthony Gollan
Hulmetree Lodge, Cleardown
Woking, Surrey GU22 7HH
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/29/2019
  (from: 06/03/2021)
Peter McCarthy
22 The Drive, Wallington Sm6 9 lx
Surrey
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/12/2020
  (from: 06/03/2021)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 06/03/2021)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/11/2017
  (from: 06/03/2021)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 06/03/2021)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person