Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1662/B

Business name of the organisational unit: 
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
  (from: 01/01/2009)
Registered seat of organisational unit: 
Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava 811 02
  (from: 01/01/2016)
Mlynské nivy 43
Bratislava 825 01
  (from: 01/01/2009 until: 12/31/2015)
Identification number (IČO): 
36 861 260
  (from: 01/01/2009)
Date of entry: 
01/01/2009
  (from: 01/01/2009)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 05/29/2021)
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 01/01/2009 until: 05/28/2021)
Objects of the company: 
prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov
  (from: 01/01/2009)
poskytovanie úverov okrem iného vrátane: spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií (vrátane forfajtingu)
  (from: 01/01/2009)
finančný leasing
  (from: 01/01/2009)
služby spojené s prevodom peňazí
  (from: 01/01/2009)
vydávanie a správa platobných prostriedkov (napr. kreditné karty, cestovné šeky a bankové zmenky)
  (from: 01/01/2009)
záruky (garancie) a prísľuby
  (from: 01/01/2009)
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s: a) nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy, atď.), b) devízami, c) finančnými termínovanými obchodmi (futures) a opciami, d) kurzovými a úrokovými nástrojmi; alebo e) prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 01/01/2009)
účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb
  (from: 01/01/2009)
poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov
  (from: 01/01/2009)
sprostredkovanie na peňažnom trhu
  (from: 01/01/2009)
správa portfólia (portfólio management) a poradenstvo
  (from: 01/01/2009)
úschova a správa cenných papierov
  (from: 01/01/2009)
úverové referenčné služby
  (from: 01/01/2009)
služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody)
  (from: 01/01/2009)
funkcia depozitára
  (from: 01/01/2009)
investičné služby a činnosti: - prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov - vykonávanie pokynov v mene klientov - obchodovanie na vlastný účet pri použití nasledovných finančných nástrojov: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podiely v podnikoch kolektívneho investovania, opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti
  (from: 01/01/2009)
vedľajšie služby: úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy v schránke a súvisiacich služieb, napr. správa hotovosti alebo záruk, pri použití nasledovných finančných nástrojov: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podiely v podnikoch kolektívneho investovania
  (from: 01/01/2009)
Head of organisational unit: 
Michal Nebeský
Evropská 263/159
Praha - Veleslavín 162 00
Česká republika
From: 04/29/2021
  (from: 06/03/2021)
Igor Kottman
Československej armády 1154/17
Banská Bystrica
From: 11/20/2009
  (from: 11/20/2009 until: 12/31/2015)
Igor Kottman
Československej armády 1154/17
Banská Bystrica
From: 11/20/2009 Until: 12/31/2015
  (from: 01/01/2016 until: 12/31/2015)
Henricus Joseph Maria Alexander Lemmens
Nekrasovova 1072/6
Bratislava 811 04
From: 01/01/2009
  (from: 01/01/2009 until: 11/19/2009)
Henricus Joseph Maria Alexander Lemmens
Nekrasovova 1072/6
Bratislava 811 04
From: 01/01/2009 Until: 09/30/2009
  (from: 11/20/2009 until: 11/19/2009)
Michal Nebeský
Evropská 263/153
Praha 6 162 00
Česká republika
From: 01/01/2016
  (from: 01/01/2016 until: 05/16/2016)
Michal Nebeský
Evropská 263/153
Praha 6 162 00
Česká republika
From: 01/01/2016 Until: 05/03/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Veronika Špaňárová
Vršovická 730/6
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 05/04/2016
  (from: 05/17/2016 until: 06/02/2021)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky) je oprávnený samostatne vykonávať všetky právne úkony súvisiace s predmetom činnosti týkajúce sa organizačnej zložky - Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.
  (from: 01/01/2009)
Procuration: 
Martin Magda
Hany Meličkovej 2982/11
Bratislava - Karlova Ves
From: 02/17/2009
  (from: 02/17/2009)
Branislav Sandtner
Pod Mlynom 732/B
Marianka 900 33
From: 02/17/2009
  (from: 02/17/2009)
Peter Sobôtka
Jégeho 16999/8
Bratislava - Ružinov 821 08
From: 02/07/2018
  (from: 02/07/2018)
Andrej Valentovič
Pribišova 3083/4
Bratislava - Karlova Ves
From: 02/06/2013
  (from: 02/06/2013)
Martin Borodovčák
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava - Ružinov
From: 02/17/2009
  (from: 02/17/2009 until: 04/29/2010)
Martin Borodovčák
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava - Ružinov
From: 02/17/2009 Until: 04/30/2010
  (from: 04/30/2010 until: 04/29/2010)
Miloš Ješko
Pod Zečákom 1477/52
Bratislava - Lamač
From: 02/06/2013
  (from: 02/06/2013 until: 12/31/2015)
Miloš Ješko
Pod Zečákom 1477/52
Bratislava - Lamač
From: 02/06/2013 Until: 12/25/2015
  (from: 01/01/2016 until: 12/31/2015)
Denisa Králiková
Lermontovova 913/7
Bratislava - Staré Mesto 811 05
From: 02/17/2009
  (from: 02/17/2009 until: 02/05/2013)
Denisa Králiková
Lermontovova 913/7
Bratislava - Staré Mesto 811 05
From: 02/17/2009 Until: 01/01/2013
  (from: 02/06/2013 until: 02/05/2013)
Júlia Lachká
Belanská 1302/03
Košice - Staré Mesto
From: 02/17/2009
  (from: 02/17/2009 until: 02/05/2013)
Júlia Lachká
Belanská 1302/03
Košice - Staré Mesto
From: 02/17/2009 Until: 01/01/2013
  (from: 02/06/2013 until: 02/05/2013)
Filip Záhořík
Zámocká 6873/14
Bratislava - Staré Mesto
From: 02/17/2009
  (from: 02/17/2009 until: 11/11/2010)
Filip Záhořík
Zámocká 6873/14
Bratislava - Staré Mesto
From: 02/17/2009 Until: 11/01/2010
  (from: 11/12/2010 until: 11/11/2010)
Zuzana Žemlová
Hálova 1081/10
Bratislava - Petržalka 851 01
From: 02/17/2009
  (from: 02/17/2009 until: 12/18/2009)
Zuzana Žemlová
Hálova 1081/10
Bratislava - Petržalka 851 01
From: 02/17/2009 Until: 12/08/2009
  (from: 12/19/2009 until: 12/18/2009)
Každý prokurista koná vo veciach týkajúcich sa organizačnej zložky samostatne.
  (from: 02/17/2009)
Other legal facts: 
Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 10.11.2008.
  (from: 01/01/2009)
Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 19.12.2008. Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 08.01.2009.
  (from: 02/17/2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.09.2009.
  (from: 11/20/2009)
Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 14.10.2013.
  (from: 10/19/2013)
Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 13.02.2015.
  (from: 02/25/2015)
Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 24.02.2016.
  (from: 02/27/2016)
Osvedčenie spoločníka zo dňa 08.12.2017.
  (from: 02/07/2018)
Foreign person: 
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 06/03/2021)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 09/19/2020 until: 06/02/2021)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 09/19/2020 until: 06/02/2021)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 06/12/2020 until: 09/18/2020)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 06/12/2020 until: 09/18/2020)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 05/05/2020 until: 06/11/2020)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 05/05/2020 until: 06/11/2020)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 09/11/2019 until: 05/04/2020)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 09/11/2019 until: 05/04/2020)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 05/07/2019 until: 09/10/2019)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 05/07/2019 until: 09/10/2019)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 02/23/2019 until: 05/06/2019)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 02/23/2019 until: 05/06/2019)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 07/31/2018 until: 02/22/2019)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 07/31/2018 until: 02/22/2019)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 08/11/2017 until: 07/30/2018)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 08/11/2017 until: 07/30/2018)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 04/08/2017 until: 08/10/2017)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 04/08/2017 until: 08/10/2017)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 02/27/2016 until: 05/16/2016)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 02/27/2016 until: 05/16/2016)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 04/16/2014 until: 02/24/2015)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 04/16/2014 until: 02/24/2015)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 10/19/2013 until: 01/17/2014)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 10/19/2013 until: 01/17/2014)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 08/15/2013 until: 10/18/2013)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 08/15/2013 until: 10/18/2013)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 04/30/2010 until: 07/01/2013)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 04/30/2010 until: 07/01/2013)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 12/03/2009 until: 04/29/2010)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 12/03/2009 until: 04/29/2010)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 07/21/2009 until: 12/02/2009)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 07/21/2009 until: 12/02/2009)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 01/01/2009 until: 07/20/2009)
Business name: Citibank Europe plc
Registered seat:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Legal form: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register and Registration number:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (from: 01/01/2009 until: 07/20/2009)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 06/03/2021)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 09/19/2020 until: 06/02/2021)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 06/12/2020 until: 09/18/2020)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 05/05/2020 until: 06/11/2020)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 09/11/2019 until: 05/04/2020)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 05/07/2019 until: 09/10/2019)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 02/23/2019 until: 05/06/2019)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 07/31/2018 until: 02/22/2019)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 08/11/2017 until: 07/30/2018)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 04/08/2017 until: 08/10/2017)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 02/27/2016 until: 05/16/2016)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 04/16/2014 until: 02/24/2015)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 10/19/2013 until: 01/17/2014)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 08/15/2013 until: 10/18/2013)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 04/30/2010 until: 07/01/2013)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 12/03/2009 until: 04/29/2010)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 07/21/2009 until: 12/02/2009)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 01/01/2009 until: 07/20/2009)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 06/03/2021)
Silvia Carpitella
Arranmore, Pembroke Road 13-17
Ballsbridge, Dublin 4
Írsko
From: 12/15/2020
  (from: 06/03/2021)
Desmond Crowley
9 Ardilea Wood, Clonskeagh
Dublin 14 D14NW01
Írsko
From: 11/07/2019
  (from: 06/03/2021)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/22/2016
  (from: 06/03/2021)
Patrick Richard P. Dewilde
36 Denbigh Gardens
Richmond Tw106el
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 01/24/2019
  (from: 06/03/2021)
John Anthony Gollan
Hulmetree Lodge, Cleardown
Woking, Surrey GU22 7HH
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/29/2019
  (from: 06/03/2021)
Peter McCarthy
22 The Drive, Wallington Sm6 9 lx
Surrey
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/12/2020
  (from: 06/03/2021)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 06/03/2021)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/11/2017
  (from: 06/03/2021)
Shirish Apte
Grosvenor Square 15
London W1k 6ld
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/30/2007
  (from: 01/01/2009 until: 07/20/2009)
Shirish Apte
Grosvenor Square 15
London W1k 6ld
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/30/2007
  (from: 07/21/2009 until: 12/02/2009)
Shirish Apte
Grosvenor Square 15
London W1k 6ld
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/30/2007
  (from: 12/03/2009 until: 04/29/2010)
Shirish Apte
Grosvenor Square 15
London W1k 6ld
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/30/2007 Until: 12/02/2009
  (from: 04/30/2010 until: 04/29/2010)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
From: 10/16/1992
  (from: 01/01/2009 until: 07/20/2009)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
From: 10/16/1992
  (from: 07/21/2009 until: 12/02/2009)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
From: 10/16/1992
  (from: 12/03/2009 until: 04/29/2010)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
From: 10/16/1992
  (from: 04/30/2010 until: 07/01/2013)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
From: 10/16/1992
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
From: 10/16/1992
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
From: 10/16/1992
  (from: 08/15/2013 until: 10/18/2013)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
From: 10/16/1992
  (from: 10/19/2013 until: 01/17/2014)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
From: 10/16/1992
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
From: 10/16/1992
  (from: 04/16/2014 until: 02/24/2015)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
From: 10/16/1992
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
From: 10/16/1992 Until: 01/29/2016
  (from: 02/27/2016 until: 02/26/2016)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 08/15/2013 until: 10/18/2013)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 10/19/2013 until: 01/17/2014)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 04/16/2014 until: 02/24/2015)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 02/27/2016 until: 05/16/2016)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 04/08/2017 until: 08/10/2017)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 08/11/2017 until: 07/30/2018)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 07/31/2018 until: 02/22/2019)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 02/23/2019 until: 05/06/2019)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 05/07/2019 until: 09/10/2019)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 09/11/2019 until: 05/04/2020)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 05/05/2020 until: 06/11/2020)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 06/12/2020 until: 09/18/2020)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 09/19/2020 until: 06/02/2021)
Breffni Byrne
Souk El Raab 18
Leopardstown Road, Dublin
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Desmond Crowley
9 Ardilea Wood, Clonskeagh
Dublin 14 D14NW01
Írsko
From: 11/07/2019
  (from: 05/05/2020 until: 06/11/2020)
Desmond Crowley
9 Ardilea Wood, Clonskeagh
Dublin 14 D14NW01
Írsko
From: 11/07/2019
  (from: 06/12/2020 until: 09/18/2020)
Desmond Crowley
9 Ardilea Wood, Clonskeagh
Dublin 14 D14NW01
Írsko
From: 11/07/2019
  (from: 09/19/2020 until: 06/02/2021)
Francesco Vanni d' Archirafi
Ennismore Gardens 4
London Sw7 1nl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/08/2005
  (from: 01/01/2009 until: 07/20/2009)
Francesco Vanni d' Archirafi
Ennismore Gardens 4
London Sw7 1nl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/08/2005
  (from: 07/21/2009 until: 12/02/2009)
Francesco Vanni d' Archirafi
Ennismore Gardens 4
London Sw7 1nl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/08/2005
  (from: 12/03/2009 until: 04/29/2010)
Francesco Vanni d' Archirafi
Ennismore Gardens 4
London Sw7 1nl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/08/2005
  (from: 04/30/2010 until: 07/01/2013)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/22/2016
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/22/2016
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/22/2016
  (from: 04/08/2017 until: 08/10/2017)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/22/2016
  (from: 08/11/2017 until: 07/30/2018)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/22/2016
  (from: 07/31/2018 until: 02/22/2019)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/22/2016
  (from: 02/23/2019 until: 05/06/2019)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/22/2016
  (from: 05/07/2019 until: 09/10/2019)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/22/2016
  (from: 09/11/2019 until: 05/04/2020)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/22/2016
  (from: 05/05/2020 until: 06/11/2020)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/22/2016
  (from: 06/12/2020 until: 09/18/2020)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/22/2016
  (from: 09/19/2020 until: 06/02/2021)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/10/2014
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/10/2014
  (from: 02/27/2016 until: 05/16/2016)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/10/2014
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/10/2014
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/10/2014
  (from: 04/08/2017 until: 08/10/2017)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/10/2014
  (from: 08/11/2017 until: 07/30/2018)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/10/2014
  (from: 07/31/2018 until: 02/22/2019)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/10/2014
  (from: 02/23/2019 until: 05/06/2019)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/10/2014
  (from: 05/07/2019 until: 09/10/2019)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/10/2014
  (from: 09/11/2019 until: 05/04/2020)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/10/2014 Until: 09/06/2019
  (from: 05/05/2020 until: 05/04/2020)
Patrick Richard P. Dewilde
36 Denbigh Gardens
Richmond Tw106el
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 01/24/2019
  (from: 02/23/2019 until: 05/06/2019)
Patrick Richard P. Dewilde
36 Denbigh Gardens
Richmond Tw106el
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 01/24/2019
  (from: 05/07/2019 until: 09/10/2019)
Patrick Richard P. Dewilde
36 Denbigh Gardens
Richmond Tw106el
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 01/24/2019
  (from: 09/11/2019 until: 05/04/2020)
Patrick Richard P. Dewilde
36 Denbigh Gardens
Richmond Tw106el
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 01/24/2019
  (from: 05/05/2020 until: 06/11/2020)
Patrick Richard P. Dewilde
36 Denbigh Gardens
Richmond Tw106el
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 01/24/2019
  (from: 06/12/2020 until: 09/18/2020)
Patrick Richard P. Dewilde
36 Denbigh Gardens
Richmond Tw106el
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 01/24/2019
  (from: 09/19/2020 until: 06/02/2021)
Maurice Francis Doyle
Whitebeam Road 9
Clonskeagh, Dublin 14
Írsko
From: 03/15/2001
  (from: 01/01/2009 until: 07/20/2009)
Maurice Francis Doyle
Whitebeam Road 9
Clonskeagh, Dublin 14
Írsko
From: 03/15/2001
  (from: 07/21/2009 until: 12/02/2009)
Maurice Francis Doyle
Whitebeam Road 9
Clonskeagh, Dublin 14
Írsko
From: 03/15/2001 Until: 09/10/2009
  (from: 12/03/2009 until: 12/02/2009)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 08/15/2013 until: 10/18/2013)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 10/19/2013 until: 01/17/2014)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 04/16/2014 until: 02/24/2015)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 02/27/2016 until: 05/16/2016)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 04/08/2017 until: 08/10/2017)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 08/11/2017 until: 07/30/2018)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 07/31/2018 until: 02/22/2019)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 02/23/2019 until: 05/06/2019)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 05/07/2019 until: 09/10/2019)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
From: 04/30/2013 Until: 07/31/2019
  (from: 09/11/2019 until: 09/10/2019)
Mark Fitzgerald
Cloister Way 25
Carysfort Avenue, Blackrock, Dublin
ĺrsko
From: 04/05/2004
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Mark Fitzgerald
Cloister Way 25
Carysfort Avenue, Blackrock, Dublin
ĺrsko
From: 04/05/2004
  (from: 08/15/2013 until: 10/18/2013)
Mark Fitzgerald
Cloister Way 25
Carysfort Avenue, Blackrock, Dublin
ĺrsko
From: 04/05/2004
  (from: 10/19/2013 until: 01/17/2014)
Mark Fitzgerald
Cloister Way 25
Carysfort Avenue, Blackrock, Dublin
ĺrsko
From: 04/05/2004
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Mark Fitzgerald
Cloister Way 25
Carysfort Avenue, Blackrock, Dublin
ĺrsko
From: 04/05/2004 Until: 01/31/2014
  (from: 04/16/2014 until: 04/15/2014)
Mark Fitzgerald
Cloister Way 25
Carysfort Avenue, Blackrock, Dublin
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/05/2004
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Mark Fitzgerald
Pear Tree Field 1
Carysfort Downs, Blackrock, Dublin
Írsko
From: 04/05/2004
  (from: 01/01/2009 until: 07/20/2009)
Mark Fitzgerald
Pear Tree Field 1
Carysfort Downs, Blackrock, Dublin
Írsko
From: 04/05/2004
  (from: 07/21/2009 until: 12/02/2009)
Mark Fitzgerald
Pear Tree Field 1
Carysfort Downs, Blackrock, Dublin
Írsko
From: 04/05/2004
  (from: 12/03/2009 until: 04/29/2010)
Mark Fitzgerald
Pear Tree Field 1
Carysfort Downs, Blackrock, Dublin
Írsko
From: 04/05/2004
  (from: 04/30/2010 until: 07/01/2013)
James Stephen Foster
Sparelease Hill 4a
Loughton, Essex Ig10 1bt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 11/29/2006
  (from: 01/01/2009 until: 07/20/2009)
James Stephen Foster
Sparelease Hill 4a
Loughton, Essex Ig10 1bt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 11/29/2006 Until: 02/18/2009
  (from: 07/21/2009 until: 07/20/2009)
John Anthony Gollan
Hulmetree Lodge, Cleardown
Woking, Surrey GU22 7HH
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/29/2019
  (from: 05/07/2019 until: 09/10/2019)
John Anthony Gollan
Hulmetree Lodge, Cleardown
Woking, Surrey GU22 7HH
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/29/2019
  (from: 09/11/2019 until: 05/04/2020)
John Anthony Gollan
Hulmetree Lodge, Cleardown
Woking, Surrey GU22 7HH
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/29/2019
  (from: 05/05/2020 until: 06/11/2020)
John Anthony Gollan
Hulmetree Lodge, Cleardown
Woking, Surrey GU22 7HH
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/29/2019
  (from: 06/12/2020 until: 09/18/2020)
John Anthony Gollan
Hulmetree Lodge, Cleardown
Woking, Surrey GU22 7HH
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/29/2019
  (from: 09/19/2020 until: 06/02/2021)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 08/15/2013 until: 10/18/2013)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 10/19/2013 until: 01/17/2014)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 04/16/2014 until: 02/24/2015)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 02/27/2016 until: 05/16/2016)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 04/08/2017 until: 08/10/2017)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 08/11/2017 until: 07/30/2018)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013 Until: 07/04/2018
  (from: 07/31/2018 until: 07/30/2018)
Brian Hayes
The Hawthorns 2
Castleknock, Dublin 15
Írsko
From: 04/05/2004
  (from: 01/01/2009 until: 07/20/2009)
Brian Hayes
The Hawthorns 2
Castleknock, Dublin 15
Írsko
From: 04/05/2004
  (from: 07/21/2009 until: 12/02/2009)
Brian Hayes
The Hawthorns 2
Castleknock, Dublin 15
Írsko
From: 04/05/2004
  (from: 12/03/2009 until: 04/29/2010)
Brian Hayes
The Hawthorns 2
Castleknock, Dublin 15
Írsko
From: 04/05/2004
  (from: 04/30/2010 until: 07/01/2013)
Brian Hayes
The Hawthorns 2
Castleknock, Dublin 15
Írsko
From: 04/05/2004
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Brian Hayes
The Hawthorns 2
Castleknock, Dublin 15
Írsko
From: 04/05/2004
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Brian Hayes
The Hawthorns 2
Castleknock, Dublin 15
Írsko
From: 04/05/2004
  (from: 08/15/2013 until: 10/18/2013)
Brian Hayes
The Hawthorns 2
Castleknock, Dublin 15
Írsko
From: 04/05/2004 Until: 09/06/2013
  (from: 10/19/2013 until: 10/18/2013)
Sanjeeb Chaudhuri
Queensgate Terrace 35
London Sw7 5pn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/30/2007
  (from: 01/01/2009 until: 07/20/2009)
Sanjeeb Chaudhuri
Queensgate Terrace 35
London Sw7 5pn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/30/2007
  (from: 07/21/2009 until: 12/02/2009)
Sanjeeb Chaudhuri
Queensgate Terrace 35
London Sw7 5pn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/30/2007
  (from: 12/03/2009 until: 04/29/2010)
Sanjeeb Chaudhuri
Queensgate Terrace 35
London Sw7 5pn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/30/2007
  (from: 04/30/2010 until: 07/01/2013)
Sanjeeb Chaudhuri
Queensgate Terrace 35
London Sw7 5pn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/30/2007 Until: 03/21/2013
  (from: 07/02/2013 until: 07/01/2013)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
From: 03/26/2008
  (from: 01/01/2009 until: 07/20/2009)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
From: 03/26/2008
  (from: 07/21/2009 until: 12/02/2009)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
From: 03/26/2008
  (from: 12/03/2009 until: 04/29/2010)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
From: 03/26/2008
  (from: 04/30/2010 until: 07/01/2013)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
From: 03/26/2008
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
From: 03/26/2008
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
From: 03/26/2008
  (from: 08/15/2013 until: 10/18/2013)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
From: 03/26/2008
  (from: 10/19/2013 until: 01/17/2014)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
From: 03/26/2008
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
From: 03/26/2008
  (from: 04/16/2014 until: 02/24/2015)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
From: 03/26/2008
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
From: 03/26/2008
  (from: 02/27/2016 until: 05/16/2016)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
From: 03/26/2008
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
From: 03/26/2008
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
From: 03/26/2008
  (from: 04/08/2017 until: 08/10/2017)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
From: 03/26/2008 Until: 03/31/2017
  (from: 08/11/2017 until: 08/10/2017)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 08/15/2013 until: 10/18/2013)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 10/19/2013 until: 01/17/2014)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 04/16/2014 until: 02/24/2015)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 02/27/2016 until: 05/16/2016)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013 Until: 01/01/2017
  (from: 04/08/2017 until: 04/07/2017)
Peter Maskrey
Ebury Street 100
London Sw1w 9qd
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/16/2005
  (from: 01/01/2009 until: 07/20/2009)
Peter Maskrey
Ebury Street 100
London Sw1w 9qd
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/16/2005 Until: 02/18/2009
  (from: 07/21/2009 until: 07/20/2009)
Frank McCabe
Kilteragh Pines 13
Westminster Road, Foxrock, Dublin 18
Írsko
From: 03/15/2001
  (from: 01/01/2009 until: 07/20/2009)
Frank McCabe
Kilteragh Pines 13
Westminster Road, Foxrock, Dublin 18
Írsko
From: 03/15/2001
  (from: 07/21/2009 until: 12/02/2009)
Frank McCabe
Kilteragh Pines 13
Westminster Road, Foxrock, Dublin 18
Írsko
From: 03/15/2001
  (from: 12/03/2009 until: 04/29/2010)
Frank McCabe
Kilteragh Pines 13
Westminster Road, Foxrock, Dublin 18
Írsko
From: 03/15/2001
  (from: 04/30/2010 until: 07/01/2013)
Frank McCabe
Kilteragh Pines 13
Westminster Road, Foxrock, Dublin 18
Írsko
From: 03/15/2001 Until: 03/21/2013
  (from: 07/02/2013 until: 07/01/2013)
Peter McCarthy
22 The Drive, Wallington Sm6 9 lx
Surrey
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/12/2020
  (from: 06/12/2020 until: 09/18/2020)
Peter McCarthy
22 The Drive, Wallington Sm6 9 lx
Surrey
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/12/2020
  (from: 09/19/2020 until: 06/02/2021)
Rajesh Mehta
Flat 1, Fitzjohn´S Avenue, Hampstead
Londýn Nw3 5lt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Rajesh Mehta
Flat 1, Fitzjohn´S Avenue, Hampstead
Londýn Nw3 5lt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 04/16/2014 until: 02/24/2015)
Rajesh Mehta
Flat 1, Fitzjohn´S Avenue, Hampstead
Londýn Nw3 5lt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Rajesh Mehta
Flat 1, Fitzjohn´S Avenue, Hampstead
Londýn Nw3 5lt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 02/27/2016 until: 05/16/2016)
Rajesh Mehta
Flat 1, Fitzjohn´S Avenue, Hampstead
Londýn Nw3 5lt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Rajesh Mehta
Flat 1, Fitzjohn´S Avenue, Hampstead
Londýn Nw3 5lt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Rajesh Mehta
Flat 1, Fitzjohn´S Avenue, Hampstead
Londýn Nw3 5lt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013 Until: 01/01/2017
  (from: 04/08/2017 until: 04/07/2017)
William Mills
Grosvenor Square 37-38 35-37
London W1k 2hn
England
From: 12/02/2009
  (from: 04/30/2010 until: 07/01/2013)
William Mills
Grosvenor Square 37-38 35-37
London W1k 2hn
England
From: 12/02/2009 Until: 03/21/2013
  (from: 07/02/2013 until: 07/01/2013)
Terence John O´ Leary
Rookwood Park 16
Horsham, West Sussex RH12 1UB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 07/21/2009 until: 12/02/2009)
Terence John O´ Leary
Rookwood Park 16
Horsham, West Sussex RH12 1UB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 12/03/2009 until: 04/29/2010)
Terence John O´ Leary
Rookwood Park 16
Horsham, West Sussex RH12 1UB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 04/30/2010 until: 07/01/2013)
Terence John O´ Leary
Rookwood Park 16
Horsham, West Sussex RH12 1UB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Terence John O´ Leary
Rookwood Park 16
Horsham, West Sussex RH12 1UB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Terence John O´ Leary
Rookwood Park 16
Horsham, West Sussex RH12 1UB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009 Until: 07/08/2013
  (from: 08/15/2013 until: 08/14/2013)
Barry O'Leary
Ormond Road South 9
Dublin 6 D06YIX5
Írsko
From: 06/17/2016
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Barry O'Leary
Ormond Road South 9
Dublin 6 D06YIX5
Írsko
From: 06/17/2016
  (from: 04/08/2017 until: 08/10/2017)
Barry O'Leary
Ormond Road South 9
Dublin 6 D06YIX5
Írsko
From: 06/17/2016
  (from: 08/11/2017 until: 07/30/2018)
Barry O'Leary
Ormond Road South 9
Dublin 6 D06YIX5
Írsko
From: 06/17/2016
  (from: 07/31/2018 until: 02/22/2019)
Barry O'Leary
Ormond Road South 9
Dublin 6 D06YIX5
Írsko
From: 06/17/2016
  (from: 02/23/2019 until: 05/06/2019)
Barry O'Leary
Ormond Road South 9
Dublin 6 D06YIX5
Írsko
From: 06/17/2016
  (from: 05/07/2019 until: 09/10/2019)
Barry O'Leary
Ormond Road South 9
Dublin 6 D06YIX5
Írsko
From: 06/17/2016
  (from: 09/11/2019 until: 05/04/2020)
Barry O'Leary
Ormond Road South 9
Dublin 6 D06YIX5
Írsko
From: 06/17/2016 Until: 12/30/2019
  (from: 05/05/2020 until: 05/04/2020)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 02/01/2017
  (from: 04/08/2017 until: 08/10/2017)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 02/01/2017
  (from: 08/11/2017 until: 07/30/2018)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 02/01/2017
  (from: 07/31/2018 until: 02/22/2019)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 02/01/2017
  (from: 02/23/2019 until: 05/06/2019)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 02/01/2017
  (from: 05/07/2019 until: 09/10/2019)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 02/01/2017
  (from: 09/11/2019 until: 05/04/2020)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 02/01/2017
  (from: 05/05/2020 until: 06/11/2020)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 02/01/2017
  (from: 06/12/2020 until: 09/18/2020)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 02/01/2017 Until: 07/02/2020
  (from: 09/19/2020 until: 09/18/2020)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 08/15/2013 until: 10/18/2013)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 10/19/2013 until: 01/17/2014)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 04/16/2014 until: 02/24/2015)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 02/27/2016 until: 05/16/2016)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 04/08/2017 until: 08/10/2017)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 08/11/2017 until: 07/30/2018)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 07/31/2018 until: 02/22/2019)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 02/23/2019 until: 05/06/2019)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 05/07/2019 until: 09/10/2019)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 09/11/2019 until: 05/04/2020)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 05/05/2020 until: 06/11/2020)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 06/12/2020 until: 09/18/2020)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
From: 04/30/2013
  (from: 09/19/2020 until: 06/02/2021)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 08/15/2013 until: 10/18/2013)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 10/19/2013 until: 01/17/2014)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 04/16/2014 until: 02/24/2015)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 02/27/2016 until: 05/16/2016)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 04/30/2013 Until: 01/01/2017
  (from: 04/08/2017 until: 04/07/2017)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/11/2017
  (from: 08/11/2017 until: 07/30/2018)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/11/2017
  (from: 07/31/2018 until: 02/22/2019)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/11/2017
  (from: 02/23/2019 until: 05/06/2019)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/11/2017
  (from: 05/07/2019 until: 09/10/2019)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/11/2017
  (from: 09/11/2019 until: 05/04/2020)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/11/2017
  (from: 05/05/2020 until: 06/11/2020)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/11/2017
  (from: 06/12/2020 until: 09/18/2020)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/11/2017
  (from: 09/19/2020 until: 06/02/2021)
Naveed Sultan
Iverna Court 46
Iverna Gardens, London W86 ts
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 11/29/2006
  (from: 01/01/2009 until: 07/20/2009)
Naveed Sultan
Iverna Court 46
Iverna Gardens, London W86 ts
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 11/29/2006
  (from: 07/21/2009 until: 12/02/2009)
Naveed Sultan
Iverna Court 46
Iverna Gardens, London W86 ts
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 11/29/2006
  (from: 12/03/2009 until: 04/29/2010)
Naveed Sultan
Iverna Court 46
Iverna Gardens, London W86 ts
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 11/29/2006
  (from: 04/30/2010 until: 07/01/2013)
Naveed Sultan
Iverna Court 46
Iverna Gardens, London W86 ts
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 11/29/2006 Until: 03/21/2013
  (from: 07/02/2013 until: 07/01/2013)
Christopher Anthony Teano
Bryanston Square, Flat 2 30
London W1H 2DT
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 07/21/2009 until: 12/02/2009)
Christopher Anthony Teano
Bryanston Square, Flat 2 30
London W1H 2DT
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 12/03/2009 until: 04/29/2010)
Christopher Anthony Teano
Bryanston Square, Flat 2 30
London W1H 2DT
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 04/30/2010 until: 07/01/2013)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 08/15/2013 until: 10/18/2013)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 10/19/2013 until: 01/17/2014)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 04/16/2014 until: 02/24/2015)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 02/27/2016 until: 05/16/2016)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/26/2009 Until: 01/01/2017
  (from: 04/08/2017 until: 04/07/2017)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 04/16/2014 until: 02/24/2015)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 02/27/2016 until: 05/16/2016)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 04/08/2017 until: 08/10/2017)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 08/11/2017 until: 07/30/2018)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 07/31/2018 until: 02/22/2019)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 02/23/2019 until: 05/06/2019)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 05/07/2019 until: 09/10/2019)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 09/11/2019 until: 05/04/2020)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 05/05/2020 until: 06/11/2020)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013
  (from: 06/12/2020 until: 09/18/2020)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 12/02/2013 Until: 07/02/2020
  (from: 09/19/2020 until: 09/18/2020)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/08/2005
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/08/2005
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/08/2005
  (from: 08/15/2013 until: 10/18/2013)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/08/2005
  (from: 10/19/2013 until: 01/17/2014)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/08/2005
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/08/2005
  (from: 04/16/2014 until: 02/24/2015)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/08/2005
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/08/2005
  (from: 02/27/2016 until: 05/16/2016)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/08/2005
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/08/2005
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/08/2005 Until: 01/01/2017
  (from: 04/08/2017 until: 04/07/2017)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
From: 05/30/2007
  (from: 01/01/2009 until: 07/20/2009)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
From: 05/30/2007
  (from: 07/21/2009 until: 12/02/2009)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
From: 05/30/2007
  (from: 12/03/2009 until: 04/29/2010)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
From: 05/30/2007
  (from: 04/30/2010 until: 07/01/2013)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
From: 05/30/2007
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
From: 05/30/2007
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
From: 05/30/2007
  (from: 08/15/2013 until: 10/18/2013)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
From: 05/30/2007
  (from: 10/19/2013 until: 01/17/2014)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
From: 05/30/2007
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
From: 05/30/2007
  (from: 04/16/2014 until: 02/24/2015)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
From: 05/30/2007
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
From: 05/30/2007
  (from: 02/27/2016 until: 05/16/2016)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
From: 05/30/2007
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
From: 05/30/2007
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
From: 05/30/2007 Until: 01/01/2017
  (from: 04/08/2017 until: 04/07/2017)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 06/03/2021)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 09/19/2020 until: 06/02/2021)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 06/12/2020 until: 09/18/2020)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 05/05/2020 until: 06/11/2020)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 09/11/2019 until: 05/04/2020)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 05/07/2019 until: 09/10/2019)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 02/23/2019 until: 05/06/2019)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 07/31/2018 until: 02/22/2019)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 08/11/2017 until: 07/30/2018)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 04/08/2017 until: 08/10/2017)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 08/16/2016 until: 04/07/2017)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 05/17/2016 until: 08/15/2016)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 02/27/2016 until: 05/16/2016)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 02/25/2015 until: 02/26/2016)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 04/16/2014 until: 02/24/2015)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 01/18/2014 until: 04/15/2014)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 10/19/2013 until: 01/17/2014)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 08/15/2013 until: 10/18/2013)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 07/19/2013 until: 08/14/2013)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 07/02/2013 until: 07/18/2013)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 04/30/2010 until: 07/01/2013)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 12/03/2009 until: 04/29/2010)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 07/21/2009 until: 12/02/2009)
Acting of management body: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 01/01/2009 until: 07/20/2009)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person