Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  161/N

Business name: 
Poľnohospodár Nové Zámky a.s.
  (from: 03/15/1993)
Registered seat: 
Komjatická 67
Nové Zámky 940 85
  (from: 05/31/2000)
Identification number (IČO): 
31 431 160
  (from: 03/15/1993)
Date of entry: 
01/04/1993
  (from: 03/15/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/15/1993)
Objects of the company: 
Výroba hroznového vína
  (from: 03/15/1993)
Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 03/15/1993)
Maloobchod s nápojmi /vínom/
  (from: 03/15/1993)
Maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 03/15/1993)
Predaj sučiastok a prísluš. dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 03/15/1993)
Predaj, údržba a oprava motor. vozidiel, predaj pohonných hmôt
  (from: 03/15/1993)
Sprostredkovanie obchodu v horeuvedených oblastiach
  (from: 03/15/1993)
Veľkoobchod. s medziprod. rôzn. druhov /priem. chemik., hnojiva, plas
  (from: 03/15/1993)
Stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 03/15/1993)
Pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 03/15/1993)
Iná nepravidelná cestná doprava osôb, doprava vlast. pracov.
  (from: 03/15/1993)
Rastlinná výroba
  (from: 03/15/1993)
Živočíšna výroba
  (from: 03/15/1993)
Zahranično-obchodná činosť
  (from: 03/15/1993)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 12/20/1995)
zemné, demolačné a pomocné stavebné práce
  (from: 03/01/2000)
zámočníctvo
  (from: 03/01/2000)
poľovníctvo
  (from: 04/01/2004)
služby a poradenstvo súvisiace s rastlinnou výrobou
  (from: 07/07/2005)
služby a poradenstvo súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb
  (from: 07/07/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/07/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/07/2005)
poradenstvo v oblasti obchodu, ekonomiky a služieb
  (from: 07/07/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/07/2005)
inseminačné práce
  (from: 07/07/2005)
prenájom výrobných a spoločenských priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 07/07/2005)
opravy a servis poľnohospodárskych strojov
  (from: 07/07/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/09/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/09/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/09/2011)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 09/09/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/01/2004)
Ing. Marek Šimunek - predseda
Štúrova 28
Bánov 941 01
From: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016)
Ing. Ivan Moravčík - podpredseda
Slovenská 7870/100
Nové Zámky 940 01
From: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016)
Ing. Ján Šimunek , PhD. - člen
Štúrova 28
Bánov 941 01
From: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za akciovú spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/19/2016)
Capital: 
2 765 862 EUR
  (from: 11/09/2012)
Shares: 
Number of shares: 1199
Type: prioritné
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 165 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Spoločnosť má prednostné právo na nadobudnutie akcií spoločnosti v prípade ich zamýšľaného prevodu na inú osobu. Predchádzajúca veta platí aj v prípade prevodu na osobu, ktorá už vlastní akcie spoločnosti. Prvá veta neplatí, ak sa nadobúdateľom akcií na základe darovania má stať manžel akcionára, súrodenec akcionára alebo príbuzný akcionára v priamom rade. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Podmienkou pre uskutočnenie akéhokoľvek prevodu akcie spoločnosti ( zmena vlastníka ) je udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod spoločnosťou.
  (from: 11/09/2012)
Number of shares: 77819
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Spoločnosť má prednostné právo na nadobudnutie akcií spoločnosti v prípade ich zamýšľaného prevodu na inú osobu. Predchádzajúca veta platí aj v prípade prevodu na osobu, ktorá už vlastní akcie spoločnosti. Prvá veta neplatí, ak sa nadobúdateľom akcií na základe darovania má stať manžel akcionára, súrodenec akcionára alebo príbuzný akcionára v priamom rade. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Podmienkou pre uskutočnenie akéhokoľvek prevodu akcie spoločnosti ( zmena vlastníka ) je udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod spoločnosťou.
  (from: 11/09/2012)
Supervisory board: 
Ing. Ladislav Moravčík
J. Fučíka 2
Bánov 941 01
From: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016)
Ing. Slávka Kopáčová
Štúrova 28
Bánov 941 01
From: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016)
Ing. Milan Paška - člen
Šurianska 26
Bánov 941 01
From: 06/18/2017
  (from: 10/03/2017)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť je založená podľa 172 zák. č. 513/1991 Zb transformáciou Poľnohospodárskeho družstva Rozvoj v Nových Zámkoch. Vzniknutá spoločnosť preberá všetky práva, pohľadávky a závezky zaniknutého ružstva PD Rozvoj Nové Zámky. Stary spis: Sa 457
  (from: 03/15/1993)
Valné zhromaždenie konané dňa 26.11.1994, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 58/94, NZ 54/94 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 457
  (from: 12/20/1995)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 20.04.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 60/96, Nz 51/96. Stary spis: Sa 457
  (from: 08/20/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 23.11.1996 (not. záp. č. N 225/96, NZ 203/96), zvýšenie základného imania z: 63 175 000,- Sk na: 77 871 000,- Sk. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 24.5.1997 (not. záp. č. N 129/97, NZ 120/97), zvýšenie základného imania z: 77 871 000,- Sk na: 81 237 000,- Sk.
  (from: 03/01/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 18.4.1998 (not. záp. č. N 149/98, NZ 123/98). Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 24.4.1998 (not. záp. č. N 108/99, NZ 123/99). Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.1.2000 (not. záp. č. N 23/2000, NZ 23/2000).
  (from: 05/31/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 28.4.2001.
  (from: 09/11/2001)
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Štefana Palacku dňom 14.12.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 14.12.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 29.11.2003.
  (from: 04/01/2004)
Date of updating data in databases:  05/06/2021
Date of extract :  05/08/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person