Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  161/N

Business name: 
Poľnohospodár Nové Zámky a.s.
  (from: 03/15/1993)
Registered seat: 
Komjatická 67
Nové Zámky 940 85
  (from: 05/31/2000)
Komjanická č. 67
Nové Zámky 940 01
  (from: 03/15/1993 until: 05/30/2000)
Identification number (IČO): 
31 431 160
  (from: 03/15/1993)
Date of entry: 
01/04/1993
  (from: 03/15/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/15/1993)
Objects of the company: 
Výroba hroznového vína
  (from: 03/15/1993)
Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 03/15/1993)
Maloobchod s nápojmi /vínom/
  (from: 03/15/1993)
Maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 03/15/1993)
Predaj sučiastok a prísluš. dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 03/15/1993)
Predaj, údržba a oprava motor. vozidiel, predaj pohonných hmôt
  (from: 03/15/1993)
Sprostredkovanie obchodu v horeuvedených oblastiach
  (from: 03/15/1993)
Veľkoobchod. s medziprod. rôzn. druhov /priem. chemik., hnojiva, plas
  (from: 03/15/1993)
Stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 03/15/1993)
Pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 03/15/1993)
Iná nepravidelná cestná doprava osôb, doprava vlast. pracov.
  (from: 03/15/1993)
Rastlinná výroba
  (from: 03/15/1993)
Živočíšna výroba
  (from: 03/15/1993)
Zahranično-obchodná činosť
  (from: 03/15/1993)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 12/20/1995)
zemné, demolačné a pomocné stavebné práce
  (from: 03/01/2000)
zámočníctvo
  (from: 03/01/2000)
poľovníctvo
  (from: 04/01/2004)
služby a poradenstvo súvisiace s rastlinnou výrobou
  (from: 07/07/2005)
služby a poradenstvo súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb
  (from: 07/07/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/07/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/07/2005)
poradenstvo v oblasti obchodu, ekonomiky a služieb
  (from: 07/07/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/07/2005)
inseminačné práce
  (from: 07/07/2005)
prenájom výrobných a spoločenských priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 07/07/2005)
opravy a servis poľnohospodárskych strojov
  (from: 07/07/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/09/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/09/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/09/2011)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 09/09/2011)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 03/01/2000 until: 07/06/2005)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 03/01/2000 until: 07/06/2005)
vykonávanie inžinierskych stavieb, bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/01/2000 until: 07/06/2005)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/01/2000 until: 07/06/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/01/2004)
Managing board
  (from: 03/15/1993 until: 03/31/2004)
Ing. Marek Šimunek - predseda
Štúrova 28
Bánov 941 01
From: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016)
Ing. Ivan Moravčík - podpredseda
Slovenská 7870/100
Nové Zámky 940 01
From: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016)
Ing. Ján Šimunek , PhD. - člen
Štúrova 28
Bánov 941 01
From: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016)
Ing. Ladislav Ágh
Jazerná č.9
Nové Zámky
  (from: 03/15/1993 until: 08/19/1996)
Ladislav Barák
Devínska 18
Nové Zámky
  (from: 03/15/1993 until: 08/19/1996)
Ladislav Barák - podpredseda
Devínska 18
Nové Zámky
  (from: 08/20/1996 until: 06/28/2006)
Ladislav Barák - podpredseda
Devínska 18
Nové Zámky
Until: 05/06/2006
  (from: 06/29/2006 until: 06/28/2006)
Ing. Dušan Blaho - člen
Štefánikova 76
Bánov 941 01
From: 05/06/2006
  (from: 06/29/2006 until: 09/08/2011)
Ing. Dušan Blaho - člen
Štefánikova 76
Bánov 941 01
From: 05/06/2006 Until: 06/25/2011
  (from: 09/09/2011 until: 09/08/2011)
Vincent Cvik
Janka Kráľa 278/22
Bánov
  (from: 03/15/1993 until: 08/19/1996)
Vincent Cvik
Janka Kráľa 278/22
Bánov
  (from: 08/20/1996 until: 09/10/2001)
Pavol Daniš
Zápotockého 23
Dvory nad Žitavou
  (from: 03/15/1993 until: 08/19/1996)
Pavol Daniš
Zápotockého 23
Dvory nad Žitavou
  (from: 08/20/1996 until: 09/10/2001)
Gabriel Hlavička
Orgovánová 22
Nové Zámky
  (from: 08/20/1996 until: 09/10/2001)
Ing. Jozef Horváth
T. Vansovej 71
Nové Zámky
  (from: 03/15/1993 until: 08/19/1996)
Ing. Jozef Horváth
T. Vansovej 71
Nové Zámky
  (from: 08/20/1996 until: 09/10/2001)
Pavol Kaňák
Partizánska 48
Nové Zámky
  (from: 12/20/1995 until: 09/10/2001)
Ing. Ladislav Moravčík
Krížna 15
Nové Zámky
  (from: 03/15/1993 until: 08/19/1996)
Ing. Ladislav Moravčík - člen
Krížna 15
Nové Zámky
  (from: 09/11/2001 until: 03/31/2004)
Ing. Ladislav Moravčík - výkonný riaditeľ, člen
Krížna 15
Nové Zámky
  (from: 08/20/1996 until: 09/10/2001)
Ing. Ivan Moravčík - podpredseda
Krížna 4970/15
Nové Zámky 940 01
From: 06/25/2011
  (from: 09/09/2011 until: 07/18/2016)
Ing. Ivan Moravčík - podpredseda
Krížna 4970/15
Nové Zámky 940 01
From: 06/25/2011 Until: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016 until: 07/18/2016)
Ing. Ladislav Moravčík - predseda
Krížna 15
Nové Zámky
  (from: 04/01/2004 until: 09/08/2011)
Ing. Ladislav Moravčík - predseda
Krížna 15
Nové Zámky
Until: 06/25/2011
  (from: 09/09/2011 until: 09/08/2011)
Michal Mráz
Novozámocká 17
Bánov
  (from: 03/15/1993 until: 08/19/1996)
Michal Mráz
Novozámocká 17
Bánov
  (from: 08/20/1996 until: 09/10/2001)
Ing. Štefan Palacka
SNP 11
Bánov
  (from: 03/15/1993 until: 08/19/1996)
Ing. Štefan Palacka - predseda
SNP 11
Bánov
  (from: 08/20/1996 until: 03/31/2004)
Ing. Iveta Pánková
Janka Kráľa 4
Nové Zámky
  (from: 08/20/1996 until: 09/10/2001)
Ing. Iveta Pánková - člen
Sládkovičova 3
Nové Zámky
  (from: 09/11/2001 until: 06/28/2006)
Ing. Iveta Pánková - člen
Sládkovičova 3
Nové Zámky
Until: 05/06/2006
  (from: 06/29/2006 until: 06/28/2006)
Ing. Iveta Pánková - podpredseda
Sládkovičova 3
Nové Zámky 940 01
From: 05/06/2006
  (from: 06/29/2006 until: 09/08/2011)
Ing. Iveta Pánková - podpredseda
Sládkovičova 3
Nové Zámky 940 01
From: 05/06/2006 Until: 06/25/2011
  (from: 09/09/2011 until: 09/08/2011)
Ing. Milan Paška
kap. Nálepku č. 55
Bánov
  (from: 03/15/1993 until: 08/19/1996)
Ing. Milan Paška
Kpt. Nálepku 55
Bánov
  (from: 08/20/1996 until: 09/10/2001)
Ing. Peter Ruska
Nábrežná 14
Nové Zámky
  (from: 08/20/1996 until: 09/10/2001)
Ing. Peter Ruska
Nábrežná č. 14
Nové Zámky
  (from: 03/15/1993 until: 08/19/1996)
Ing. Peter Sekera
Šurianská 13
Nové Zámky
  (from: 08/20/1996 until: 09/10/2001)
Ing. Peter Sekera
Šurianská č. 13
Nové Zámky
  (from: 03/15/1993 until: 08/19/1996)
Ing. Peter Sekera - člen
Šurianska 13
Nové Zámky
  (from: 09/11/2001 until: 09/08/2011)
Ing. Peter Sekera - člen
Šurianska 13
Nové Zámky
Until: 06/25/2011
  (from: 09/09/2011 until: 09/08/2011)
Ing. Peter Sekera - člen
Šurianska 13
Nové Zámky 940 01
From: 06/25/2011
  (from: 09/09/2011 until: 07/18/2016)
Ing. Peter Sekera - člen
Šurianska 13
Nové Zámky 940 01
From: 06/25/2011 Until: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016 until: 07/18/2016)
Ing. Jozef Svetlanský
9.mája 3
Bánov
  (from: 08/20/1996 until: 09/10/2001)
Ing. Jozef Svetlanský
9.mája č. 3
Bánov
  (from: 03/15/1993 until: 08/19/1996)
Ing. Jozef Svetlanský - člen
9. Mája 3
Bánov
  (from: 09/11/2001 until: 09/08/2011)
Ing. Jozef Svetlanský - člen
9. Mája 3
Bánov
Until: 06/25/2011
  (from: 09/09/2011 until: 09/08/2011)
Ing. Jozef Svetlanský - člen
9. Mája 3
Bánov 941 01
From: 06/25/2011
  (from: 09/09/2011 until: 07/18/2016)
Ing. Jozef Svetlanský - člen
9. Mája 3
Bánov 941 01
From: 06/25/2011 Until: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016 until: 07/18/2016)
Ing. Štefan Szöcs
Jazdecká č. 5
Nové Zámky
  (from: 03/15/1993 until: 12/19/1995)
Ing. Ján Šimunek - člen
Štúrova 28
Bánov
  (from: 09/11/2001 until: 06/28/2006)
Ing. Ján Šimunek - člen
Štúrova 28
Bánov
Until: 05/06/2006
  (from: 06/29/2006 until: 06/28/2006)
Ing. Marek Šimunek - predseda
Štúrova 28
Bánov 941 01
From: 06/25/2011
  (from: 09/09/2011 until: 07/18/2016)
Ing. Marek Šimunek - predseda
Štúrova 28
Bánov 941 01
From: 06/25/2011 Until: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016 until: 07/18/2016)
MUDr. Júlia Štekláčová
Štefaniková 49
Bánov
  (from: 03/15/1993 until: 08/19/1996)
MUDr. Júlia Štekláčová
Štefaniková 49
Bánov
  (from: 08/20/1996 until: 09/10/2001)
Ing. Štefan Vrabec
Janka Kráľa č.4
Nové Zámky
  (from: 03/15/1993 until: 08/19/1996)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za akciovú spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/19/2016)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za akciovú spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/25/2012 until: 07/18/2016)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva + 1 člen predstavenstva a v neprítomnosti predsedu predstavenstva podpredseda predstavenstva + 1 člen predstavenstva.
  (from: 09/09/2011 until: 07/24/2012)
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva + 1 člen predstavenstva a v neprítomnosti predsedu predstavenstva podpisuje riaditeľ ekonomického úseku + 1 člen predstavenstva.
  (from: 07/07/2005 until: 09/08/2011)
Menom spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 04/01/2004 until: 07/06/2005)
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo a výkonný riaditeľ v rozsahu, ktorý mu zverilo predstavenstvospoločnosti na zaklade plnej moci. Podpisujú za spoločnosť najmenej dvaja členovia predstavenstvaspolu a výkonný riaditeľ spoločnosti sám. Ak podpisuje predseda predstavenstva, podpisuje sám. Výkonnýriaditeľ podpisuje v rozsahu plnej moci.
  (from: 03/15/1993 until: 03/31/2004)
Capital: 
2 765 862 EUR
  (from: 11/09/2012)
2 782 115,127066 EUR
  (from: 10/13/2009 until: 11/08/2012)
83 814 000 Sk
  (from: 05/31/2000 until: 10/12/2009)
81 237 000 Sk
  (from: 03/01/2000 until: 05/30/2000)
63 175 000 Sk
  (from: 12/20/1995 until: 02/29/2000)
58 100 000 Sk
  (from: 03/15/1993 until: 12/19/1995)
Shares: 
Number of shares: 1199
Type: prioritné
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 165 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Spoločnosť má prednostné právo na nadobudnutie akcií spoločnosti v prípade ich zamýšľaného prevodu na inú osobu. Predchádzajúca veta platí aj v prípade prevodu na osobu, ktorá už vlastní akcie spoločnosti. Prvá veta neplatí, ak sa nadobúdateľom akcií na základe darovania má stať manžel akcionára, súrodenec akcionára alebo príbuzný akcionára v priamom rade. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Podmienkou pre uskutočnenie akéhokoľvek prevodu akcie spoločnosti ( zmena vlastníka ) je udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod spoločnosťou.
  (from: 11/09/2012)
Number of shares: 77819
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Spoločnosť má prednostné právo na nadobudnutie akcií spoločnosti v prípade ich zamýšľaného prevodu na inú osobu. Predchádzajúca veta platí aj v prípade prevodu na osobu, ktorá už vlastní akcie spoločnosti. Prvá veta neplatí, ak sa nadobúdateľom akcií na základe darovania má stať manžel akcionára, súrodenec akcionára alebo príbuzný akcionára v priamom rade. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Podmienkou pre uskutočnenie akéhokoľvek prevodu akcie spoločnosti ( zmena vlastníka ) je udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod spoločnosťou.
  (from: 11/09/2012)
Number of shares: 1199
Type: prioritné
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 165,969595 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Spoločnosť má prednostné právo na nadobudnutie akcií spoločnosti v prípade ich zamýšľaného prevodu na inú osobu. Predchádzajúca veta platí aj v prípade prevodu na osobu, ktorá už vlastní akcie spoločnosti. Prvá veta neplatí, ak sa nadobúdateľom akcií na základe darovania má stať manžel akcionára, súrodenec akcionára alebo príbuzný akcionára v priamom rade. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Podmienkou pre uskutočnenie akéhokoľvek prevodu akcie spoločnosti ( zmena vlastníka ) je udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod spoločnosťou.
  (from: 07/25/2012 until: 11/08/2012)
Number of shares: 77819
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Spoločnosť má prednostné právo na nadobudnutie akcií spoločnosti v prípade ich zamýšľaného prevodu na inú osobu. Predchádzajúca veta platí aj v prípade prevodu na osobu, ktorá už vlastní akcie spoločnosti. Prvá veta neplatí, ak sa nadobúdateľom akcií na základe darovania má stať manžel akcionára, súrodenec akcionára alebo príbuzný akcionára v priamom rade. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Podmienkou pre uskutočnenie akéhokoľvek prevodu akcie spoločnosti ( zmena vlastníka ) je udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod spoločnosťou.
  (from: 07/25/2012 until: 11/08/2012)
Number of shares: 1199
Type: prioritné
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 165,969595 EUR
  (from: 01/28/2012 until: 07/24/2012)
Number of shares: 77819
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/28/2012 until: 07/24/2012)
Number of shares: 1199
Druh: kusov prioritných na meno v listinnej podobe
Nominal value: 165,969595 EUR
  (from: 10/13/2009 until: 01/27/2012)
Number of shares: 14489
Druh: kusov na meno v listinnej podobe
Nominal value: 165,969595 EUR
  (from: 10/13/2009 until: 01/27/2012)
Number of shares: 2008
Druh: kusov na meno v listinnej podobe
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 10/13/2009 until: 01/27/2012)
Number of shares: 1683
Druh: kusov na meno v listinnej podobe
Nominal value: 66,387838 EUR
  (from: 10/13/2009 until: 01/27/2012)
Number of shares: 1199
Druh: kusov prioritných na meno v listinnej podobe
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 05/31/2000 until: 10/12/2009)
Number of shares: 14489
Druh: kusov na meno v listinnej podobe
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 05/31/2000 until: 10/12/2009)
Number of shares: 2008
Druh: kusov na meno v listinnej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/31/2000 until: 10/12/2009)
Number of shares: 1683
Druh: kusov na meno v listinnej podobe
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 04/01/2004 until: 10/12/2009)
Number of shares: 1683
Druh: kusov zamestnaneckých na meno v listinnej podobe
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 05/31/2000 until: 03/31/2004)
Number of shares: 1199
Druh: na meno: prioritné
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 03/01/2000 until: 05/30/2000)
Number of shares: 14162
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 03/01/2000 until: 05/30/2000)
Number of shares: 1066
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/01/2000 until: 05/30/2000)
Number of shares: 1683
Druh: na meno - zamestnanecké
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 03/01/2000 until: 05/30/2000)
Number of shares: 1199
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 12/20/1995 until: 02/29/2000)
Number of shares: 11436
Type: na majiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 12/20/1995 until: 02/29/2000)
Number of shares: 1999
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 03/15/1993 until: 12/19/1995)
Number of shares: 10421
Type: na majiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 03/15/1993 until: 12/19/1995)
Supervisory board: 
Ing. Ladislav Moravčík
J. Fučíka 2
Bánov 941 01
From: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016)
Ing. Slávka Kopáčová
Štúrova 28
Bánov 941 01
From: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016)
Ing. Milan Paška - člen
Šurianska 26
Bánov 941 01
From: 06/18/2017
  (from: 10/03/2017)
Ladislav Barák
Devínska 18
Nové Zámky 940 01
From: 05/06/2006
  (from: 06/29/2006 until: 09/08/2011)
Ladislav Barák
Devínska 18
Nové Zámky 940 01
From: 05/06/2006 Until: 06/25/2011
  (from: 09/09/2011 until: 09/08/2011)
Ladislav Barák
Devínska 18
Nové Zámky 940 01
From: 06/25/2011
  (from: 09/09/2011 until: 07/18/2016)
Ladislav Barák
Devínska 18
Nové Zámky 940 01
From: 06/25/2011 Until: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016 until: 07/18/2016)
Ing. Ján Belica
Gorkého č. 10
Nové Zámky
  (from: 03/15/1993 until: 09/10/2001)
Ing. Ján Belica - podpredseda
Gorkého č. 10
Nové Zámky
  (from: 08/20/1996 until: 09/10/2001)
Ing. Dušan Blaho - podpredseda
Štefánikova 76
Bánov
  (from: 09/11/2001 until: 06/28/2006)
Ing. Dušan Blaho - podpredseda
Štefánikova 76
Bánov
Until: 05/06/2006
  (from: 06/29/2006 until: 06/28/2006)
Pavol Daniš - člen
Hlavná 23
Dvory nad Žitavou
  (from: 09/11/2001 until: 09/07/2005)
Pavol Daniš - člen
Hlavná 23
Dvory nad Žitavou
Until: 07/06/2005
  (from: 09/08/2005 until: 09/07/2005)
Eugen Imrich Barák
Pri hrádzi č. 24
Nové Zámky
  (from: 03/15/1993 until: 09/10/2001)
Eugen Imrich Barák
Pri hrádzi č. 24
Nové Zámky
  (from: 08/20/1996 until: 09/10/2001)
Ing. Milan Paška
Šurianska 26
Bánov 941 01
Česká republika
From: 03/01/2007
  (from: 04/03/2007 until: 07/11/2007)
Ing. Milan Paška
Šurianska 26
Bánov 941 01
From: 03/01/2007
  (from: 07/12/2007 until: 07/24/2012)
Ing. Milan Paška
Šurianska 26
Bánov 941 01
From: 03/01/2007 Until: 06/18/2012
  (from: 07/25/2012 until: 07/24/2012)
Ing. Beáta Pošvancová
Veterná č. 486/6
Šamorín
  (from: 03/15/1993 until: 09/10/2001)
Ing. Beáta Pošvancová - predseda
Veterná č. 486/6
Šamorín
  (from: 08/20/1996 until: 09/10/2001)
Ing. Beáta Pošvancová - predseda
Veterná 6
Šamorín
  (from: 09/11/2001 until: 06/28/2006)
Ing. Beáta Pošvancová - predseda
Veterná 6
Šamorín
Until: 05/06/2006
  (from: 06/29/2006 until: 06/28/2006)
Michal Sádecký
Poľná č. 3
Bánov
  (from: 03/15/1993 until: 09/10/2001)
Michal Sádecký
Poľná č. 3
Bánov
  (from: 08/20/1996 until: 09/10/2001)
Michal Sádecký - člen
ČSĽA 34
Bánov
  (from: 09/11/2001 until: 04/02/2007)
Michal Sádecký - člen
ČSĽA 34
Bánov
Until: 03/01/2007
  (from: 04/03/2007 until: 04/02/2007)
Ing. Peter Sekera
Šurianska 13
Nové Zámky 940 66
From: 06/25/2011
  (from: 09/09/2011 until: 07/18/2016)
Ing. Peter Sekera
Šurianska 13
Nové Zámky 940 66
From: 06/25/2011 Until: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016 until: 07/18/2016)
Helena Skokolová
Tichá č. 4
Bratislava
  (from: 08/20/1996 until: 09/10/2001)
Helena Sokolová
Tichá č. 4
Bratislava
  (from: 03/15/1993 until: 09/10/2001)
Tatiana Svetlanská
9. Mája 3
Bánov 941 01
From: 06/25/2011
  (from: 09/09/2011 until: 07/18/2016)
Tatiana Svetlanská
9. Mája 3
Bánov 941 01
From: 06/25/2011 Until: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016 until: 07/18/2016)
Ing. Ján Šimunek
Štúrova 28
Bánov 941 01
From: 05/06/2006
  (from: 06/29/2006 until: 09/08/2011)
Ing. Ján Šimunek
Štúrova 28
Bánov 941 01
From: 05/06/2006 Until: 06/25/2011
  (from: 09/09/2011 until: 09/08/2011)
Ing. Ján Šimunek , PhD.
Štúrova 28
Bánov 941 01
From: 06/25/2011
  (from: 09/09/2011 until: 07/18/2016)
Ing. Ján Šimunek , PhD.
Štúrova 28
Bánov 941 01
From: 06/25/2011 Until: 06/21/2016
  (from: 07/19/2016 until: 07/18/2016)
MUDr. Júlia Štekláčová - člen
Štefánikova 49
Bánov
  (from: 09/11/2001 until: 06/28/2006)
MUDr. Júlia Štekláčová - člen
Štefánikova 49
Bánov
Until: 05/06/2006
  (from: 06/29/2006 until: 06/28/2006)
Ing. Milan Paška
Šurianska 26
Bánov 941 01
From: 06/18/2012 Until: 06/18/2017
  (from: 10/03/2017 until: 10/02/2017)
Ing. Milan Paška
Šurianska 26
Bánov 941 01
From: 06/18/2012
  (from: 07/25/2012 until: 10/02/2017)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť je založená podľa 172 zák. č. 513/1991 Zb transformáciou Poľnohospodárskeho družstva Rozvoj v Nových Zámkoch. Vzniknutá spoločnosť preberá všetky práva, pohľadávky a závezky zaniknutého ružstva PD Rozvoj Nové Zámky. Stary spis: Sa 457
  (from: 03/15/1993)
Valné zhromaždenie konané dňa 26.11.1994, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 58/94, NZ 54/94 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 457
  (from: 12/20/1995)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 20.04.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 60/96, Nz 51/96. Stary spis: Sa 457
  (from: 08/20/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 23.11.1996 (not. záp. č. N 225/96, NZ 203/96), zvýšenie základného imania z: 63 175 000,- Sk na: 77 871 000,- Sk. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 24.5.1997 (not. záp. č. N 129/97, NZ 120/97), zvýšenie základného imania z: 77 871 000,- Sk na: 81 237 000,- Sk.
  (from: 03/01/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 18.4.1998 (not. záp. č. N 149/98, NZ 123/98). Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 24.4.1998 (not. záp. č. N 108/99, NZ 123/99). Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.1.2000 (not. záp. č. N 23/2000, NZ 23/2000).
  (from: 05/31/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 28.4.2001.
  (from: 09/11/2001)
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Štefana Palacku dňom 14.12.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 14.12.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 29.11.2003.
  (from: 04/01/2004)
Date of updating data in databases:  05/06/2021
Date of extract :  05/08/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person